Chứng chỉ kỹ sư định giá | Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá H2

Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC
Chung chi hanh nghe ky su dinh gia xay dung
Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

- Căn cứ nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng  và cấp chứng chỉ kĩ sư định giá xây dựng.
- Căn cứ quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

+ Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá
a) Yêu cầu điều kiện 1: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

b) Yêu cầu điều kiện 2: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

c) Yêu cầu điều kiện 3: Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

d) Yêu cầu điều kiện 4: Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 05 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

đ) Yêu cầu điều kiện 5: Đã tham gia thực hiện ít nhất 05 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

- Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dưng công trình;

- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

- Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

- Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

+ YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng,

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo cấp theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 05 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

- Đã tham gia thực hiện ít nhất 05 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 2: 
- Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
- Giấy Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
- Ảnh ( 3*4 ) 3 ảnh bỏ vào 1 phong bì.
- Điều kiện để được cấp chứng chỉ sinh viên tốt nghiệp Đại học , Cao đẳng , Trung cấp...
+ Hồ sơ xin gửi về: Phạm Văn Thùy - Viện đào tạo cán bộ - Vp 4408 -CT12A - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.
Các tỉnh khác xin mời chuyển phát nhanh theo đường bưu điện với địa chỉ như trên.
Hotline: Mr Thùy Phòng đào tạo 0984674080
Chi tiết tất cả các khóa học, chứng chỉ, bài giảng, tài liệu tại: http://khoahocnuce.com/