Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp

(Chứng chỉ hành nghề giám sát) - Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chung chi hanh nghe giam sat xay dung dan dung va cong nghiep
Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp -(Chứng chỉ hành nghề giám sát)
Yêu cầu điều kiện 

a) Yêu cầu điều kiện 1:

Điều kiện chung:

Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư  ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.

b) Yêu cầu điều kiện 2:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c) Yêu cầu điều kiện 3:

Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.


d) Yêu cầu điều kiện 4:

Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).

đ) Yêu cầu điều kiện 5:


Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp

Hồ làm chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng
+ Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
+ Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát công trình giao thông, giám sát 3 lĩnh vực phô tô công chứng 3 bản.
+ Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
Ảnh 3x4 cam. In 3 ảnh.

Hồ sơ gửi về: Phạm Văn Thùy - Phòng Đào tạo cán Bộ - Số 4408 CT12A - Chung cư Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.
Xem thêm:
>>> Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình
>>> Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi
>>> Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông