Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình

(Chứng chỉ hành nghề khảo sát) -Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình

Chung chi hanh nghe khao sat dia hinh cong trinh
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình CT xây dựng -(Chứng chỉ hành nghề khảo sát)
Yêu cầu điều kiện

a) Yêu cầu điều kiện 1:

Điều kiện chung:

Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư  ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.

b) Yêu cầu điều kiện 2:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (không xin được chứng chỉ hành nghề khảo sát) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c) Yêu cầu điều kiện 3:

Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 5 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.


d) Yêu cầu điều kiện 4:

Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 5 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).

Hồ làm chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
+ Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
+ Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
Ảnh 3x4 cam. In 3 ảnh.
Hồ sơ gửi về: Phạm Văn Thùy - Phòng Đào tạo cán Bộ - Số 4408 CT12A - Chung cư Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

Tel: 0984 674 080

Xem thêm:
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
>>> Chứng chỉ khảo sát trắc địa công trình