Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Trắc Địa Công Trình Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III. HỖ TRỢ HỒ SƠ XIN CẤP NHANH CHỨNG CHỈ KHẢO SÁT TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP, THỦ TỤC NHANH, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0984 674 080
chung chi hanh nghe khao sat dia chat dia hinh

* ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
  • a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
  • b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 (bốn) năm trở lên;
  • c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 (Hai) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
  • Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.