Chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình

( Chứng chỉ hành nghề khảo sát) -Chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình

Chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình
Chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình
Viện đào tạo Nuce liên tục nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình do sở xây dựng cấp, thủ tục nhanh gọn, uy tín. Liên hệ phòng đào tạo Mr. Thùy 0967 99 05 05

- Để tiết kiệm thời gian của anh/chị VIỆN ĐÀO TẠO NUCE nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình thuộc Sở Xây Dựng.

- Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và thông tư số 12/2009/TT-BXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng cần các yêu cầu sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 5 năm  trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình  được nghiệm thu bàn giao;

- Đã thực hiện khảo sát trắc địa công trình từ 5 năm trở lên.
1. Hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình:
Hồ sơ cần thiết bao gồm:

+  04 ảnh 3×4

+  04 bằng tốt nghiệp (Đại học) photo công chứng.

+  04 Chứng minh thư photo công chứng.

+ Bản kê khai kinh nghiệm, quá trình công tác
2. Kinh phí xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình:
+ Liên hệ phòng đào tạo Mr. Thùy: 0984 674 080
Hồ sơ xin gửi về theo địa chỉ:
Phạm Văn Thùy P4408 - CT12A - KĐT kim văn kim lũ - Hoàng Mai - Hà Nội