Chứng chỉ quản lý khách sạn | chứng chỉ sơ cấp nghề quản lý khách sạn

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TRÊN TOÀN QUỐC THEO BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUY ĐỊNH

chứng chỉ nghiệp vụ quản lý khách sạn
Mẫu: Chứng chỉ sơ cấp nghề nghiệp vụ quản lý khách sạn

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN HỌC VIÊN
- Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
- Công nhân lao động đang làm việc ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp
- Cán bộ, nhân viên đang làm việc ở các cơ sở nhà hàng, khách sạn muốn nâng cao nghiệp vụ
- Các đối tượng tự do khác có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ.
- Đối tượng muốn mở cửa hàng kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống….., Quán café…..
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Lớp quản trị nhà hàng, khách sạn: Học 3 tháng
- Lớp quản trị nhà hàng, khách sạn nâng cao: Học 3 tháng
- Học và thực hành, thực tập sáng hoặc chiều
III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
- Lễ tân và các kỹ năng cơ bản của lễ tân
- Quản trị dịch vụ Bar và các kỹ năng bán hàng quầy Bar
- Quản trị nghiệp vụ Bàn và kỹ năng giao tiếp với khách hàng
- Kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo ( Quản lý con người, quản lý khách hàng, quản lý doanh số, quản lý nguyên vật liệu, quản lý thiết bị vận dụng)
- Kỹ năng thuyết khách
IV. HỌC PHÍ
- 3.000.000đ/khoá học Quản trị nhà hàng, khách sạn căn bản (3 tháng)
- 3.500.000đ/khoá học Quản trị nâng cao ( 3 tháng)
VI. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 
- Đơn đăng ký học nghề theo mẫu của trường
- Chứng minh thư phô tô
- 2 ảnh 4 x 6 (ghi rõ học tên và ngày tháng năm sinh)
(NHẬN TỔ CHỨC LỚP HỢP ĐỒNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TẠI TẤT CẢ CÁC TỈNH, THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC)