Thẻ an toàn lao động nhóm 3 cho công nhân theo NĐ 44/2016 NĐ-CP

CẤP THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 DÀNH CHO CÔNG NHÂN THEO NĐ 44/2016 NĐ-CP, THỦ TỤC NHANH GỌN, CHI PHÍ THẤP, HOTLINE: 0984 674 080


Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Viện đào tạo Nuce liên tục khai giảng lớp học huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 dành cho công nhân theo NĐ 44/2016 mới nhất. Cấp thẻ an toàn lao động nhóm 3 dành cho công nhân theo quy định có giá trị 2 năm trên toàn quốc. Hotline 0984 674 080.
Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3 là gì?the an toan lao dong nhom 3 cong nhan
 I. Đối tượng cấp thẻ an toàn lao động nhóm 3