Mẫu chứng chỉ an toàn lao động theo TT27/2013

(Khóa học an toàn lao động) - Chứng chỉ an toàn lao động

Mẫu chứng chỉ an toàn lao động theo TT27/2013

Mau chung chi an toan lao dong
Mẫu chứng chỉ an toàn lao động theo TT27/2013 (Chứng chỉ an toàn lao động)
Theo TT 27/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.  thì các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận, do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
Huấn luyện an toàn lao động theo TT số 27/2013 được chia làm 4 nhóm:

1. Nhóm 1: Người làm quản lý bao gồm
a. Giám đốc , phó giám đốc doanh nghiệp
b. Chủ nhiệm , phó chủ nhiệm
c. Thủ tướng và cấp phó
2. Nhóm 2:
a. Cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động
b. Người làm công tác quản lý an toàn lao động vệ sinh lao động
3. Nhóm 3:
Người lao động làm việc có nghiệm ngặt về an toàn lao động theo thông tư 27/2013
4. Nhóm 4:
Người lao động thuộc nhóm 3
 Lợi ích của khóa học AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng mang tính thực hành liên quan đến quy trình an toàn lao động:
Nắm vững các kiến thức  AN TOÀN LAO ĐỘNG cơ bản.
Bảo vệ sức khỏe tính mạng con người trong an toàn lao động
Nâng cao năng suất chất lượng công trình xây dựng
Bảo vệ môi trường lao động nói chung và sinh thái nói riêng
Điểm nhấn của khóa học AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Giảm 30% đối với nhóm 30 học viên trở lên khóa học  AN TOÀN LAO ĐỘNG khi đăng ký tham gia học.
Luôn có khóa học sớm nhất cho các học viên
Liên tục khai giảng khóa học AN TOÀN LAO ĐỘNG trên toàn quốc
Chất lượng đào tạo của khóa học luôn ở mức cao nhất với giáo trình học tập xoay quanh học viên.
Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
Viện đào tạo cán bộ Hà Nội là trung tâm duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp và liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Xem thêm:
>>> Khóa học quản lý dự án
>>> khóa học định giá xây dựng
>>> Khóa học nghiệp vụ đấu thầu

Tin tức mới