Dowload giáo trình tài liệu ETABS full miễn phí

Viện đào tạo Nuce là đơn vị chuyên đào tạo các khóa học nghiệp vụ xây dựng, Liên tục khai giảng 2 khóa/ tháng.
Xem thêm:

>>> Tải giáo trình lập định mức xây dựng full
>>>TẢI TÀI LIỆU ETABS FULL MIỄN PHÍ
>>>TÀI LIỆU ĐẤU THẦU ĐỦ 
Chương 1: Tổng Quan về Etabs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Hệ tọa độ…………….Nút
2.1. Tổng quan về nút (Joint) ………………… 12
2.2. Hệ tọa độ địa phương ………………………………..
2.3. Bậc tự do tại nút ……………………………………..
2.4. Tải trọng tại nút ………………………………………14
3. Các loại liên kết …………………………………………… 15
3.1. Retraints …………………………………………………… 15
3.1.1. Khái niệm chung ……………………………………. 15
3.1.2. Phương pháp gán ……………………………………. 16
3.2. Springs………………………………………
3.2.1. Khái niệm chung …………………………………… 16
3.2.2. Phương pháp khai báo liên kết Spring………………………….. 16
3.3. Liên kết Constraints …………………………………………… 17
3.3.1. Khái niệm chung …………………………………………… 17
3.3.2. Cách khai báo…………………………………………………………. 17
3.3.3. ứng dụng ………………………………………………………….. 17
4. Vật liệu ……………………………………………………………………. 18
4.1. Tổng quan về vật liệu ………………………………………………. 18
4.2. Hệ trục tọa độ địa phương ……………………………………………. 19
4.3. ứng suất và biến dạng của vật liệu (stresses and strains)……. 19
4.3.1. Stress ……………………………………………………. 19
4.3.2. Strain …………………………………………………………………………… 19
4.4. Các thông số khai báo vật liệu ………………………………….. 20
5. Tải trọng và tổ hợp tải trọng ………………………………………….. 21
4 ứng dụng ETABS trong tính toán công trình
5.1. Tải trọng…………………………………………………………………. 21
5.2. Tổ hợp tải trọng …………………………………………………………. 22
5.2.1. Các cách tổ hợp tải trọng ……………………………………….. 22
5.2.2. Các loại tổ hợp tải trọng ……………………………………… 22
5.2.3. Cách khai báo…………………………………………………… 23
6. Bài toán phân tích……………………………………………………….. 23
6.1. Các dạng phân tích kết cấu …………………………………………….. 23
6.2. Modal Analysis…………………………………………………………… 23
6.2.1. Tổng quan …………………………………………………………………….. 23
6.2.2. Eigenvertor Analysis …………………………………………………………. 24
7. Diaphragm Centers of Rigidity, Centers of Mass ……………………………. 25
Chương 2: Kết cấu hệ thanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1. Tổng quan về phần tử thanh …………………………………
1.1. Phần tử thanh (Frame Element) ……………………………………………….. 28
1.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………… 28
1.1.2. ứng dụng ……………………………………………………………….. 28
1.2. Hệ trục tọa độ địa phương (Local Coordinate System) ………….. 28
1.2.1. Khái niệm ……………………………………………………. 28
1.2.2. Mặc định ……………………………………………………………………… 28
1.2.3. Hiệu chỉnh …………………………………………………………………… 29
1.3. Bậc tự do (Degree of Freedom)……………………………………… 30
1.4. Khối lượng (Mass) ……………………………………….
2. Tiết diện (Frame Section) ……………………………………………… 30
2.1. Khai báo tiết diện …………………………………………………………….. 30
2.2. Thanh có tiết diện thay đổi (Non-Prismatic Sections) ……………… 31
2.3. Tiết diện không có hình dạng xác định (General) ………………… 32
ứng dụng ETABS trong tính toán công trình 5
2.4. Thay đổi thông số tiết diện ……………………………………
2.4.1. Thông số hình học và cơ học của tiết diện ………………………… 33
2.4.2. Thay đổi các thông số hình học và cơ học ………………………….. 35
3. Liên kết giữa hai phần tử………………………………………………………….. 36
3.1. Điểm chèn (Insertion point) ……………………………………………. 36
3.1.1. Khái niệm ………………………………………………………. 36
3.1.2. Phương pháp khai báo………………………………………………………… 37
3.2. Điểm giao (End offsets)……………………………………………………………… 39
3.2.1. Khái niệm ……………………………………………………………………… 39
3.2.2. Phương pháp khai báo……………………………………………………. 39
3.3. Liên kết Release (Frame Releases and Partial Fixity) ……………… 40
3.3.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 40
3.3.2. Phương pháp khai báo…………………………………………………………………….. 41
4. Tự động chia nhỏ phần tử (Automatic Frame Subdivide)………………. 41
4.1. Khái niệm ………………………………………………………………………… 41
4.2. Phương pháp khai báo ………………………………………………………………………….. 41
Chương 3: Kết cấu tấm vỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 44
1. Phần tử Tấm bản ……………………………………………………………………… 44
1.1. Phần tử Area (Area Element) …………………………………………………………………. 44
1.1.1. Khái niệm chung …………………………………………………………………………….. 44
1.1.2. Thickness Formulation (Thick – Thin) ………………………………………………… 44
1.1.3. Thickness ……………………………………………………………………………………… 45
1.1.4. Material Angle………………………………………………………………………………… 45
1.2. Hệ trục tọa độ địa phương (Local Coordinate System) ……………………………….. 46
1.2.1. Trạng thái mặc định ………………………………………………………………………… 46
1.2.2. Biến đổi ……………………………………………………………………………. 47
6 ứng dụng ETABS trong tính toán công trình
1.3. Tiết diện ……………………………………………………… 48
1.4. Bậc tự do (Degree of Freedom)……………………….. 48
1.5. Mass …………………………………………….
1.6. Nội lực và ứng suất…………………………………… 49
1.6.1. Nội lực …………………………………………….. 49
1.6.2. ứng suất……………………………………… 51
2. Vách cứng ………………………………………………………….. 52
2.1. Tổng quan về Pier và Spendrel ………………………………. 52
2.1.1. Khái niệm ………………….. 52
2.1.2. Đặt tên phần tử…………………………… 52
2.2. Hệ trục tọa độ địa phương ………………………………………. 53
2.2.1. Phần tử Pier………………………….. 53
2.2.2. Phần tử Spandrel …………………………………………… 53
2.2.3. Hiển thị hệ tọa độ địa phương ……………………………. 54
2.3. Tiết diện …………………………………………………………………. 54
2.3.1. Đặt tên phần tử Pier và Spandrel ………………………… 55
2.3.2. Định nghĩa tiết diện Pier…………………………………………… 56
2.3.3. Gán tiết diện Pier……………………………………………. 57
2.4. Nội lực phần tử Pier và Spandrel …………………….. 57
2.5. Kết quả thiết kế vách………………………………….. 58
2.5.1. Pier result Design ………………………………………………… 58
2.5.2. Spandrel Result Design …………………………………………….. 58
3. Chia nhỏ phần tử (Area Mesh Options)……………………………………. 58
3.1. Khái niệm ………………………………………………. 58
3.2. Phương pháp chia nhỏ ……………………………………………… 59
Các bạn comment ở dưới ủng hộ AD để mình up những bài giảng, tài liệu hữu ích nhất nhé. 
Dowload giáo trình tài liệu ETABS full miễn phí

Tin tức mới