Khóa học quản lý dự án | Chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Viện đào tạo cán bộ Hà Nội liên tục khai giảng các Khóa học quản lý dự án tại Hà Nội vào ngày 15 hàng tháng, lệ phí ưu đãi. 
Theo Nghị định 12/2009 / NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nếu bạn cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, phải có bằng văn, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận, làm cơ sở của đào tạo hợp pháp cấp.
Nhằm tạo điều kiện cho các học viên có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn Viện đào tạo cán bộ Hà Nội, liên tục khai giảng các lớp học quản lý dự án tại hà nội

1. Đối tượng tham gia học chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
– Là công nhân Việt Nam
– Trình độ văn hóa tốt nghiệp trung cấp trở lên
– Công nhân có nghề muốn nâng cấp nghề lên, học thêm nghề, cấp chứng chỉ quản lý dự án để bổ xung hồ sơ
– Các công ty, cá nhân có nhu cầu học, cấp chứng chỉ quản lý dự án
– Các công ty dự thầu cần chứng chỉ quản lý dự án bổ xung hồ sơ năng lực
Viện đào tạo Nuce nơi đào tạo các khóa học xây dựng hàng đầu Việt Nam, Uy tín, Nhanh gọn

2. Đăng ký học cấp chứng chỉ quản lý dự án.

- Gửi thông tin bao gồm:
Họ tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Đăng ký học lớp:
Địa điểm học:
SĐT liên hệ:
Vào địa chỉ mail: thuy.dtcb@gmail.com hoặc ĐT: 0967 99 05 05
Khi nhận được mail hoặc thông tin Viện đào tạo Nuce sẽ liên lạc lại với bạn về lịch học và cấp chứng chỉ

3. Kinh phí khóa học cấp chứng chỉ quản lý dự án: 

1.000.000 VNĐ / Hv (Bao gồm tài liệu, giáo trình và lệ phí ăn nghỉ giữa giờ)
a. Giảm ngay 10% đối với nhóm từ 5 Hv trở lên
b. Giảm ngay 20% đối với nhóm từ 10 Hv trở lên
c. Giảm ngay 30% đối với nhóm từ 20 Hv trở lên

4. Địa điểm học quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
- Khóa học chứng chỉ quản lý dự án xây dựng ở Hà Nội: Số 220 đường láng trường đào tạo cán bộ LHP - Đống Đa - Hà Nội
- Khóa học chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng ở TPHCM: Số 10, Q 10 đường 3/2 tại học viện hành chính quốc gia - TPHCM

- Khóa học quản lý dự án ở tỉnh lẻ: Liên hệ 0967 99 05 05

Viện đào tạo nuce tổ chức các khóa học khác dưới đây:
Chương trình đào tạo
Ngày
Khai giảng
Học phí (đ/1hv)
Hà Nội
Miền Bắc
Tp.HCM Miền Nam
1. Đấu Thầu Cơ Bản (Cấp chứng chỉ hành nghề về Đấu thầu - Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT)
Đợt 1: 15-17/8/2015
Đợt 2: 29-31/8/2015
800.000
900.000
Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT
Đợt 1: 15-17/8/2015
Đợt 2: 29-31/8/2015
1.200.000
1.300.000
Đợt 1: 15-17/8/2015
Đợt 2: 29-31/8/2015
1.200.000
1.300.000
Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BKH ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
(Học 6 ngày hoặc 12 tối)
1.300.000
1.400.000
5. Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án
Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 6 ngày hoặc 12 tối)
1.400.000
1.500.000
6. Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng
Theo Thông tư 27/2009/TT-BXD; 19/2011/TT-BTC
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
800.000
900.000
7. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
800.000
900.000
8. Định Giá Xây Dựng Theo Thông tư 05/2010TT-BXD ngày 26/5/2010 * Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư Định Giá
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 7 ngày hoặc 14 tối)
1.400.000
1.500.000
Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009.* Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát các lĩnh vực của sở XD cấp
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
(Học 14 ngày hoặc 28 tối)
1.700.000
1.700.000
10.Giám sát cộng đồng
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học ngày 3 ngày)
1.000.000
1.000.000
11. Đo Bóc Khối Lượng và Lập Dự Toán
(Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP, TT 04/2010/TT-BXD)
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 4 ngày hoặc 8 tối)
1.400.000
1.400.000
Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 4 ngày hoặc 8 tối)
1.100.000
1.100.000
13. Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá và Hợp Đồng Xây Dựng Do Biến Động Giá Nguyên Liệu, Vật Liệu Xây Dựng
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 2 ngày hoặc 4 tối)
800.000
900.000
14. Giám sát, Đánh Giá Dự Án Đầu Tư
Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010
Đợt 1: 26/8/2015
 (Học 3 ngày)
900.000
900.000
15. Kiểm Tra Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Chịu Lực và Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng CTXD
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 03 tối)
900.000
900.000
16. Kiểm Định Chất Lượng Công Trình XD
Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011
Đợt 1: 20/8/2015
 (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
1.300.000
1.300.000
17. Chủ nhiệm Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Đợt 1: 24/8/2015
1.100.000
1.100.000
18. Thẩm định dự án đầu tư
Đợt 1: 24/8/2015
1.100.000
1.100.000
19. Giám đốc Quản Lý tòa nhà ( Theo chương trình khung tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của BXD
Đợt 1: 24/8/2015
 (Học 2,5 tháng )
5.500.000
5.500.000
20. Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ( Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của Bộ Xây dựng
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 16 buổi tối )
3.500.000
3.500.000
21. Tính toán và Thiết kế kết cấu nhà cao tầng
Đợt 1: 15/8/2015
Đợt 2: 23/8/2015
 (Học 04 ngày)
1.800.000
2.000.000
22. Thi công nghiệm thu và quản lý chất lượng công nghệ Top – Down
Đợt 1: 24/8/2015
 (Học 03 ngày)
1.600.000
1.600.000
23. An Toàn Lao Động và Vệ Sinh Lao Động
Theo Thông tư  số 37/2005/TT-BLĐTBXH – Cục ATLĐ
Đợt 1: 24/8/2015
 (Học 02 ngày)
1.000.000
1.000.000
24. Khóa học Bất động sản
    * Học cả ba lĩnh vực giảm học Phí là:
Đợt 1: 24/8/2015
 (Học 18 buổi tối)
3.500.000
3.500.000
TƯ VẤN ĐẤU THẦU – HỒ SƠ THẦU, NGUỒN VỐN ODA, XIN CẤP CC HÀNH NGHỀ SỞ XD: GIÁM SÁT, KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 1 – 2, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, KIẾN TRÚC SƯ
Địa điểm học:
1. Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong – 220 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
2. Học viện Hành chính Quốc gia – Số 10, Đường 3/2, P.12, Q.10, TP. HCM.
3. Và các Trường Chính Trị - Nhà Khách Tỉnh Ủy tại các tỉnh thành trên cả nước. 
Đăng ký học: Điện thoại trực tiếp, fax hoặc email trước ngày khai giảng để nhận THƯ MỜI HỌC, thông tin chi tiết địa điểm học, thời gian học, kèm theo NỘI DUNG ĐÀO TẠO của từng khóa học.
Chứng chỉ: Đúng quy định Pháp Luật; Bộ KH&ĐT;  BXD; Cục ATLĐ; có hiệu lực trên toàn quốc.
Giảng viên: Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ tài chính…
Thủ tục nhập học : Nộp 2 ảnh (3x4);  01 CMT hoặc 01 Bằng tốt nghiệp photo; (số CMT, Nơi sinh ).
Ngoài ra, Viện còn mở các khóa Thí nghiệm viên và Quản lý phòng thí nghiệm, Nghiệp vụ Thiết kế XDCT, Nghiệp vụ Khảo sát XDCT; Đào tạo nghề Vận hành thiết bị nâng, Vận hành xe nâng hàng, Vận hành lò hơi, thiết bị áp lực; Khoan nổ mìn, Thợ mìn, Chỉ huy nổ mìn;  NV văn phòng, Văn thư lưu trữ và Chuyên tổ chức các khóa học theo Hợp Đồng cho các đơn vị có nhu cầu đào tạo riêng.
     Xin trân trọng cảm ơn.                                         
           Nơi nhận:                                                         
-Như trên;
-Lưu VT.

Tin tức mới