01
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị có địa điểm học riêng. Học trên thực tế. Tỷ lệ đỗ trên 90%. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm – tận tâm
02
HỌC PHÍ TRỌN GÓI
Học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất khi đăng ký tham gia khóa học – Cam kết không phát sinh chi phí.
03
TƯ VẤN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
Tân tình chăm sóc học viên với đội ngũ tư vấn trẻ trung, chuyên nghiệp. Luôn luôn phục vụ 24/7.
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GIÁM SÁT

*Theo TT số 25/2009/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 28 Ngày/ Khóa

Học Phí

3 Lĩnh vực: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA CHỈ HUY TRƯỞNG

*Điều số 53 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Điều số 54 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

*Luật đấu thầu số 43 – NĐ 63/2013/QĐ13

Thời gian Đào tạo: 2 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL NHÀ CHUNG CƯ

*NĐ số 71/2010/NĐ-CP – TT số 10/2015/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ CLCT

*TT số 17/2017/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

*Theo TT số 05/2010/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL CHI PHÍ XDCT

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

*Theo NĐ số 112/2009/NĐ-CP – TT 04/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 23/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA KIỂM ĐỊNH CLCT

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

*Theo TT số 27/2013/TT-BXD – NĐ 44/2016/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA BẤT ĐỘNG SẢN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA THÍ NGHIỆM VIÊN

*Căn cứ QĐ số 11/QĐ-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.700.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

Chứng Chỉ Hành Nghề

Khóa Học Xây Dựng

Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khóa Chỉ Huy Trưởng

Tin Tức

Sở xây dựng Thành phố Hà Nội chuyển về địa chỉ mới Võ Chí Công

Sở xây dựng Thành phố Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc về địa chỉ mới ở Khu liên cơ Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Tru so lam viec moi cua sxd thanh pho ha noi
Khu liên cơ Võ Chí Công - Trụ sở làm việc mới của Sở xây dựng Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Khoa học và Công nghiệp và Viện Quy hoạch và Xây dựng

Kính gửi cách doanh nghiệp, cá nhân và công dân Việt Nam đang cần làm thủ tục hành chính liên quan tới Sở xây dựng Thành phố Hà Nội như Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Nộp hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng, nộp hồ sơ phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng...., mà khi tới làm việc tại số: 52 Lê Đại Hành (Trụ sở cũ). Thì mới biết Sở xây dựng đã chuyển trụ sở đến vị trí mới mà không biết ở đâu, và di chuyển tới vị trí mới như thế nào? để không bị mất thời gian.

Hôm nay 06/07/2020 bộ phận 1 cửa (Nơi tiếp nhận hồ sơ) của Sở xây dựng Thành phố Hà Nội đã di chuyển tới vị trí, địa điểm làm việc mới tại: Số 258 Võ Chí Công - Q. Tây Hồ - Thành phố Hà Nội đã đi vào hoạt động. Còn 1 số phòng ban khác và sở ban ngành khác đang trong quá trình di chuyển và dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 8/2020
Bo phan tiep nhan ho so sxd Ha noi dia chi moi
Nơi làm việc của các sở ban ngành tại trụ sở làm việc mới Khu liên cơ Võ Chí Công

Vị trí di chuyển từ Trụ sở cũ số 52 Lê Đại Hành sang trụ sở mới số 258 Võ Chí Công (Khu liên cơ Võ Chí Công)
Hướng di chuyển: Số 52 Lê Đại Hành =>> Ngã tư sở =>> Đường láng =>> Võ Chí Công =>> 258 Võ Chí Công (Tòa nhà màu xanh 27 tầng)

Hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp (Chi tiết)
Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (Chi tiết)

“Dự kiến, tháng 8 sẽ đưa các sở: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Quy hoạch và Xây dựng về làm việc tại đây. Khối nhà 7 tầng sử dụng làm bộ phận một cửa và lưu trữ của Khu liên cơ chính thức đi vào hoạt động
Phong 1 cua so xay dung thanh pho ha noi
Bên trong khu 7 tầng là bộ phận tiếp nhận hồ sơ của các ban ngành Sở xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Quy hoạch và Xây dựng 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080

Chứng Chỉ Nghề Công Nhân Cầu - Đường

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE LIÊN TỤC TUYỂN SINH KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ CÔNG NHÂN CẦU ĐƯỜNG, CẤP NHANH CHỨNG CHỈ NGHỀ CÔNG NHÂN CẦU ĐƯỜNG UY TÍN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0967.99.05.05
chung chi nghe cong nhan cau duong
Ảnh mẫu: Chứng chỉ sơ cấp nghề: Công nhân cầu đường, thợ cầu đường
#1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ CẦU ĐƯỜNG

Chứng Chỉ Nghề Công Nhân Cấp Thoát Nước Uy Tín

VIỆN NUCE LIÊN TỤC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ CÔNG NHÂN CẤP THOÁT NƯỚC, CẤP NHANH CHỨNG CHỈ NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC UY TÍN, THỦ TỤC NHANH, LỆ PHÍ ƯU ĐÃI LIÊN HỆ: 0967.99.05.05
chung chi nghe cap thoat nuoc tho cap thoat nuoc
Ảnh mẫu: Chứng chỉ nghề công nhân thợ cấp thoát nước
#1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC

Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Công Nhân Thợ Bê Tông

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE LIÊN TỤC MỞ KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ THỢ BÊ TÔNG, HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG CHỈ CÔNG NHÂN THỢ BÊ TÔNG UY TÍN, LỆ PHÍ ƯU ĐÃI LIÊN HỆ: 0967.99.05.05
chung chi nghe be tong tho be tong
Chứng chỉ sơ cấp nghề Thợ bê tông
#1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ BÊ TÔNG

Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng

TƯ VẤN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN "KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP", CẤP NHANH CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN KTT DOANH NGHIỆP LỆ PHÍ ƯU ĐÃI LIÊN HỆ: 0967.99.05.05
chung chi boi duong nghiep vu ke toan truong
Ảnh mẫu: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: Kế toán trưởng Doanh nghiệp
#1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KTT

Nâng hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

DỊCH VỤ NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CHO CÔNG TY HẠNG III LÊN HẠNG II, LÊN HẠNG I UY TÍN, CHI PHÍ THẤP, HỖ TRỢ TỐI ĐA, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHỈ TRONG 30P. LIÊN HỆ: 0984. 674. 080
nang hang chung chi nang luc xay dung
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III, Nâng lên hạng II, Hạng I
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967 99 05 05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984 674 080

Chứng chỉ sơ cấp nghề | Nghề hàn, điện, nước, vận hành máy uy tín

Viện đào tạo Nuce liên kết với Trường kinh tế kỹ thuật Sài Gòn liên tục tuyển sinh khóa học nghiệp vụ sơ cấp nghề dành cho công nhân xây dựng. Nhằm bổ tục nghề và bổ sung hồ sơ để đủ năng lực làm việc cho các công ty theo quy định của nhà nước. Các doanh nghiệp, công nhân có nhu cầu học và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề: Hàn, mộc, nề, vận hành máy... Vui lòng liên hệ: 0967.99.0505 gặp Ms. Ngọc Mai
chung chi so cap nghe ky thuat xay dung moi nhat
Mẫu chứng chỉ sơ cấp: Kỹ thuật xây dựng
  • #1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
- Công nhân kỹ thuật độ tuổi từ 16 trở lên có nhu cầu tham gia khóa học sơ cấp, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần họ
- Công ty, doanh nghiệp hoạt động xây dựng cần đào tạo sơ cấp để nâng tay nghề cho công nhân, bổ sung hồ sơ thầu HSMT, hồ sơ xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
- Cá nhân có nhu cầu tham gia học và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề
  • #2. DANH MỤC ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ CÔNG NHÂN
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cần Trục
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cẩu Trục
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cẩu Trục Tháp
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Cẩu
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Xây Dựng
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Công Trình
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Ép Thủy Lực
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Cuốc
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Khoan
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Lu Ủi
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Xe Nâng
Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Xe Nâng Tự Hành
Chứng Chỉ Nghề Điện
Chứng Chỉ Nghề Hàn 3G
Chứng Chỉ Nghề Lắp Ráp Cơ Khí
Chứng Chỉ Nghề Vận Bàn Bar
Chứng Chỉ Nghề Xây Dựng Và Sửa Chữa Cầu Đường Bộ
Chứng Chỉ Nghề Kỹ Thuật Cầu Đường
Chứng Chỉ Nghề Công Nhân Cầu Đường
Chứng Chỉ Nghề Trắc Đạc, Trắc Địa
Chứng Chỉ Nghề Thợ Điều Hòa
Chứng Chỉ Nghề Thợ Sơn
Chứng Chỉ Nghề Kế Toán
Chứng Chỉ Nghề Lễ Tân
Chứng chỉ Nghề Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Điện - Điện Tử
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Điện Lạnh
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Vận Hành Trạm Trộn Bê Tông
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Vận Hành Trục Vận Thăng
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Văn Thư Lưu Trữ
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Cấp Thoát Nước (Chi tiết)
#3. Thời gian đào tạo theo quy định của nhà nước

  • #4. HỒ SƠ NHẬP HỌC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
 - Gửi thông tin bao gồm:
Họ tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Đăng ký học lớp:
Địa điểm học:
SĐT liên hệ:
Vào địa chỉ mail: thuy.dtcb@gmail.com hoặc ĐT: 0967 99 05 05
Khi nhận được mail hoặc thông tin Viện đào tạo Nuce sẽ liên lạc lại với bạn về lịch học và cấp chứng chỉ
- Thủ tục và hồ sơ đăng ký, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển học trình độ sơ cấp do người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp quy định.
- Sau khi xem xét đủ điều kiện nhập học, bộ phận phụ trách đào tạo trình người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp ký quyết định công nhận người đến học là học sinh chính thức, xếp lớp học và cấp thẻ học viên cho từng người.
- Học sinh nhập học phải được cơ sở đào tạo sơ cấp cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của người học.
- Các giấy tờ nhập học phải được xếp trong túi đựng hồ sơ của từng học sinh do bộ phận đào tạo của cơ sở đào tạo sơ cấp quản lý, lưu giữ.
  • #5. KINH PHÍ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
1.000.000 VNĐ / Hv (Bao gồm tài liệu, giáo trình và lệ phí ăn nghỉ giữa giờ)
a. Giảm ngay 10% đối với nhóm từ 5 Hv trở lên
b. Giảm ngay 20% đối với nhóm từ 10 Hv trở lên
c. Giảm ngay 30% đối với nhóm từ 20 Hv trở lên
  • #6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
#Đào tạo tại Hà Nội: Số 220 đường láng trường đào tạo cán bộ LHP - Đống Đa - Hà Nội
#Đào tạo tại TPHCM: Số 10, Q 10 đường 3/2 tại học viện hành chính quốc gia - TPHCM
#Đào tạo ở các tỉnh khác: Liên hệ 0967 99 05 05
#6. Một số mẫu sơ cấp nghề do viện đào tạo Nuce đào tạo và cấp chứng chỉ cho các doanh nghiệp và công nhân kỹ thuật
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967 99 05 05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984 674 080

Tin tức mới