01
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị có địa điểm học riêng. Học trên thực tế. Tỷ lệ đỗ trên 90%. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm – tận tâm
02
HỌC PHÍ TRỌN GÓI
Học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất khi đăng ký tham gia khóa học – Cam kết không phát sinh chi phí.
03
TƯ VẤN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
Tân tình chăm sóc học viên với đội ngũ tư vấn trẻ trung, chuyên nghiệp. Luôn luôn phục vụ 24/7.
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GIÁM SÁT

*Theo TT số 25/2009/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 28 Ngày/ Khóa

Học Phí

3 Lĩnh vực: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA CHỈ HUY TRƯỞNG

*Điều số 53 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Điều số 54 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

*Luật đấu thầu số 43 – NĐ 63/2013/QĐ13

Thời gian Đào tạo: 2 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL NHÀ CHUNG CƯ

*NĐ số 71/2010/NĐ-CP – TT số 10/2015/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ CLCT

*TT số 17/2017/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

*Theo TT số 05/2010/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL CHI PHÍ XDCT

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

*Theo NĐ số 112/2009/NĐ-CP – TT 04/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 23/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA KIỂM ĐỊNH CLCT

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

*Theo TT số 27/2013/TT-BXD – NĐ 44/2016/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA BẤT ĐỘNG SẢN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA THÍ NGHIỆM VIÊN

*Căn cứ QĐ số 11/QĐ-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.700.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

Chứng Chỉ Hành Nghề

Khóa Học Xây Dựng

Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khóa Chỉ Huy Trưởng

Tin Tức

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình DD&CN Hạng 1, 2, 3

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: DD&CN HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. THỦ TỤC NHANH, UY TÍN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0984 674 080
chung chi hanh nghe hoat dong xay dung theo nd moi nhat
* ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

 • 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”.
* ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN
 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
 • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cầu
  • Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”
  * MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  • 1. Chứng chỉ hành nghề: là loại bìa có màu vàng nhạt, kích thước 15x21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề quy định tại Khoản 3 Điều này, theo mẫu tại Phụ lục số 05 Thông tư 17/2016 TT-BXD.
  • 2. Quản lý số chứng chỉ hành nghề:
  Số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:
  a) Nhóm thứ nhất: có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 07 Thông tư 17/2016; VD: BXD, HAN, HCM....
  b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề. VD: 00001234
  • 3. Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm:
  a) Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);
  b) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;
  c) Trình độ chuyên môn được đào tạo, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo;
  d) Lĩnh vực hành nghề, loại công trình (nếu có), hạng và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp.
  chung chi thiet ke ket cau cong trinh dan dung va cong nghiep

  * THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHUNG
  Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề gồm:
  • 1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
  • 2. Sở Xây dựng thuộc Sở  xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:
  a) Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;
  b) Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.
  * HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DD&CN
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các tài liệu sau:
  • 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng. Tải tại đây
  • 2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
  • 3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư này.
  • 4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
  • 5. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng NUCE Việt Nam (Viện đào tạo NUCE): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  SEO 2019 Cần Chú Ý Gì? Update Chiến Lược Seo 2019

  SEO là gì? Năm 2019 SEO có gì thay đổi so với các năm còn lại?
  - SEO luôn đổi mới bãi bỏ những web spam, rác, cập nhật thuật toán thường xuyên để hướng tới người dùng những website có nội dung hữu ích nhất... Tóm lại SEO luôn đổi mới và mỗi chúng ta khi làm SEO cần phải cập nhật và học hỏi tìm tòi thường xuyên tránh trường hợp website lên TOP và bị đánh bật khỏi TOP thì đó là điều đánh buồn. Sau đây bài viết này sẽ chia sẻ thêm 1 số kiến thức cần thiết để cập nhật cũng như có chiến lược SEO cho năm 2019 hiệu quả.

  Vậy SEO là gì? SEO năm 2019 cần chú ý những kiến thức và tập chung vào điều gì để hiệu quả nhất?
  Tôi biết rằng,  nhiều bạn khi theo dõi bài viết này cũng đã biết seo là gì, nhưng ở đây, tôi sẽ không chỉ giải thích định nghĩa của nó, mà còn đề cập đến những ứng dụng và kết quả của seo mang lại mà ngay cả chính bạn cũng chưa bao giờ ngờ tới.
  Trước tiên hãy nhìn vào tấm ảnh dưới đây
  vi tri cua seo
  - Khi bạn Search (tìm kiếm) từ khóa “chứng chỉ hành nghề hạng 1”, bạn có thể nhìn thấy hàng loạt kết quả tìm kiếm.
  - Phần đầu tiên, có ghi là “Qc” (quảng cáo) hoặc “Ad” (advertising) có nghĩa là Google Adwords, và phần tiếp theo không có những chữ ấy kế bên đó là S.E.O (Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).
  - Đôi khi bạn nghĩ rằng những website thuộc sở hữu của những thương hiệu nổi tiếng, có lượng traffic (truy cập) cực kì lớn thì  mới đứng lên những vị trí đầu được, và dĩ nhiên, những doanh nghiệp nhỏ lẻ chưa có tên tuổi và ít được mọi người biết đến sẽ không bao giờ đứng ở vị trí top đầu này.
  - Tuy nhiên, sự thật  không phải vậy!
  • Tất cả các vị trí top đều có phương pháp để được lên thứ hạng  trên bộ máy tìm kiếm, và thuật ngữ chuyên môn gọi đó là SEO (Vâng, tôi hiểu, nếu như bạn là một người mới và đọc bài viết này, bạn có thể nhận ra một điều “ Hóa ra trước giờ, những vị trí đứng đầu (vị trí top) ấy đều được cơ cấu hết cả rồi!” – Sự thật thì một phần là vậy)
  Công việc của Seo là phân tích phương thức hoạt động của các thuật toán bộ máy tìm kiếm, sử dụng kết hợp nhiều phương pháp từ đơn giản tới phức tạp để có thể đưa trang web lên vị trí mong muốn – Dễ hiểu phải không nào?
  Vậy SEO là gì?
  • SEO viết tắt: tiếng Anh: Search Engine Optimization là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm (phổ biến nhất là Google). Các phương pháp đó bao gồm việc tối ưu hóa website "Onpage" (tác động mã nguồn HTML và nội dung website) và xây dựng các liên kết đến trang để các công cụ tìm kiếm chọn lựa trang web phù hợp nhất phục vụ người tìm kiếm trên Internet ứng với một từ khóa cụ thể được người dùng truy vấn. (SEO offpage)
  SEO mang lại những ưu điểm sau:
  • Chi phí rất thấp gần như bằng 0 khi so với các phương thức quảng cáo trên công cụ tìm kiếm khác (PPC). Tất nhiên là bạn phải làm được chứ không phải đi thuê
  • SEO giúp thu hút lượng lớn khách hàng mục tiêu có quan tâm trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của công ty. Vì vậy mang lại doanh thu.
  • Tiết kiệm chi phí truyền thông khác.
  • Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, đối tượng khách hàng, thậm chí đa dạng hóa sản phẩm một cách dễ dàng.
  • SEO nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp.
  • Xuất hiện nhiều trên trang kết quả tìm kiếm khiến doanh nghiệp của bạn dễ dàng được biết đến.
  • Xuất hiện ở những vị trí cao hàm ý doanh nghiệp của bạn hoạt động lâu năm và là website đáng tin cậy.
  Hiệu quả của SEO mang lại chỉ có ưu điểm chứ không có nhược điểm. Vậy để làm được điều đó các doanh nghiệp, chủ sở hữu 1 website cần làm gì trong những ngày tới.
  SEO 2019, Chiến lược giúp doanh nghiệp bạn đứng đầu TOP 1 Google

  Đây là hướng dẫn giúp bạn thống trị kết quả tìm kiếm của Google trong năm 2019.
  Đây không phải là một dự đoán về SEO 2019.
  Thực chất, đây là các chiến lược đang hoạt động ở năm 2018 và chúng sẽ hoạt động thậm chí còn tốt hơn trong năm 2019.
  - Để SEO tốt, làm seo tốt, kỹ thuật Seo tốt... Bạn cần phân tích được keyword (từ khóa) nắm bắt được thời cơ, hiểu văn bản pháp luật, am hiểu về lĩnh vực ngành nghề...
  Ví dụ:
  • Bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu chủ yếu là thời trang chẳng hạn ví dụ bạn cần Seo  keyword "thời trang nam". Để SEO, hoặc đẩy đối thủ xuống quả là 1 điều không dễ chút nào, trong khi đối thủ làm trước ta cả 1 năm, thậm trí là vài năm... Tất cả các yếu tố đều thua xa đối thủ. Vậy mình cần phải làm chiến lược như thế nào để có thể đánh bại được đối thủ trong khi website, bài viết, nội dung, backlink, onpage... đều mới mẻ
  • Như mình đã nói trên nắm bắt được thời cơ? Thời cơ ở đây là gì? Phân tích keyword ra sao. Mục tiêu viết bài như thế nào? Hay nói 1 cách khác keyword của chúng ta phải mới lạ, thu hút người dùng, chẳng hạn từ khóa "Những mẫu thời trang nam năm 2019", "Mẫu thời trang nam đẹp theo xu hướng năm 2019", Chắc hẳn đối thủ của bạn chưa hề SEO keyword này và đến năm 2019 lượng seach (tìm kiếm cực nhiều). Từ đó nội dung, web của bạn sẽ là TOP 1. Đây là phương pháp nắm bắt thời cơ. Đi trước đối thủ 1 bước sẽ giúp web của bạn nhanh lên TOP 1 nhất
  • Am hiểu văn bản, pháp luật, lĩnh vực ngành nghề mà bạn làm SEO .... Bạn là người am hiểu về lĩnh vực của mình thì những keyword do bạn viết sẽ là đầu tiên, google sẽ đánh giá rất cao bài viết này. Đến khi những kiến thức, văn bản pháp luật trên được mọi người biết đến thì web của bạn đã là số 1 google rồi. Ví dụ: Mình làm bên lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ xây dựng. Vậy những thông tư nghị định của BXD (Bộ Xây Dựng) đưa ra mình sẽ đọc và am hiểu sau đó mình sẽ viết bài: Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3, đến nay lượng truy cập và lượng tìm kiếm rất nhiều  => Top 1,2,3 sẽ là của mình. Vậy bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh thì bạn phải am hiểu chẳng hạn như,  từ khóa: "Cách dùng kem dưỡng da hiệu quả", Bí quyết pha chế cà phê thơm ngon....
  Ở trên là những kiến thức tâm huyết do mình làm đúc kết từ kinh nghiệm làm SEO mong có thể giúp ích được cho các bạn thêm 1 ít kinh nghiệm. Còn về lý thuyết thì mình cũng không muốn nhắc lại. Do kiến thức trên mạng quá nhiều. Kỹ thuật SEO onpage hay offpage có lẽ các bạn cũng đã biết.
  Sau đây mình sẽ cập nhật thêm về kiến thức SEO dành cho năm 2019 sắp tới. Thuật toán mới của google
  • Bài viết này được biên dịch từ bài gốc The Definitive Guide To SEO In 2018 của Brian Dean. Backlinko là 1 blog về SEO nổi tiếng thế giới nên bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào nội dung của nó.
  THUẬT TOÁN RANKBRAIN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG
  • Năm ngoái, Google đã công bố RankBrain là thuật toán quan trọng thứ 3 trong SEO (sau Content và Backlink).
  • Google không ngừng cập nhật thuật toán này, do đó RankBrain sẽ trở nên quan trọng hơn vào năm 2018.
  • Câu hỏi đặt ra:
  • RankBrain là gì? Làm thế nào để tối ưu hóa nó?
  • RankBrain là một hệ thống trí tuệ nhân tạo (machine learning system) được sử dụng để giúp Google xử lý kết quả tìm kiếm.
  • Nghe quá phức tạp? Nhưng nó kỳ thực rất đơn giản.
  • RankBrain đơn giản là sự đo lường cách người dùng tương tác với kết quả tìm kiếm và xếp hạng chúng sao cho phù hợp.
  Ví dụ cho dễ hiểu: bạn search từ khóa “pha cà phê ngon” trên Goolge. Kết quả:
  chien luoc seo 2019

  Kết quả #3 bạn thấy rất hấp dẫn, bạn nhanh chóng click vào kết quả này.

  Và khi bạn đọc đến đó … wow! Đây là bài viết hay nhất về “pha cà phê ngon” bạn từng đọc. Bạn chậm rãi nhai từng từ từng từ một.

  Ngay lúc này đây, RankBrain sẽ lưu ý cho 1 điểm cộng vào kết quả #3 này.

  Và có khả năng cho kết quả #3 tăng thứ hạng trong thời gian tới.

  Một tình huống khác.

  Bạn search cùng từ khóa như trên, và click ngay vào kết quả #1 không chút suy nghĩ.

  Nhưng ôi thôi…nội dung nó dở tệ. Vì thế, bạn thoát ngay chỉ sau vài giây. Sau đó, bạn tiếp tục click vào kết quả #3 và ngấu nghiến đọc nó.

  RankBrain cũng nhận ra tình huống này. Và nếu số người như bạn thoát ra kết quả #1 đủ lớn, kết quả #1 sẽ bị Google đánh xuống (kq #3 tăng hạng).

  Tóm lại, RankBrain tập trung vào 2 thứ:
  • Thời gian đọc bài viết (Dwell Time)
  • Tỷ lệ người click vào trang (click through rate)
  Thuật toán RankBrain quan tâm rất nhiều vào Dwell Time.

  Và một nghiên cứu gần đây của Search Metrics: Họ phát hiện ra rằng Dwell Time trung bình ở 10 kết quả cao nhất Google là 3 phút 10 giây.

  Và không phải ngẫu nhiên mà các trang có Dwell Time tuyệt vời có xu hướng xếp hạng tốt nhất Google.

  Việc này rất hợp lý vì: nếu bạn dành thời gian nhiều để đọc bài viết thì hẳn nhiên là bạn thích nội dung của nó!

  Có nhiều cách để tăng Dwell Time: viết bài dài, chèn video clip, nhưng quan trọng nhất vẫn là cung cấp cho người tìm kiếm nội dung phù hợp và hấp dẫn.

  Click-Through-Rate lại liên quan nhiều đến cách đặt tiêu đề và meta description có hấp dẫn người tìm kiếm hay không.

  Tiêu đề hay, meta description hấp dẫn, người ta click vào nhưng nội dung dở, người ta thoát ngay, Dwell time thấp, lại cũng chẳng được gì!

  VIẾT BÀI TOÀN DIỆN, CÓ CHIỀU SÂU
  Vào những ngày đầu, Google đánh giá trang của bạn dựa vào tần suất xuất hiện từ khóa.
  Con nhện Google sẽ viếng thăm site của bạn nếu từ khóa xuất hiện ở:
  • Tiêu đề (tittle tag)
  • Đường dẫn (URL)
  • Mô tả hình ảnh bằng văn bản (Image ALT text)
  • Thẻ H1,H2
  • Meta description
  Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho kỹ thuật “nhồi nhét từ khóa” để thao túng Google.

  Ngày nay, Google vẫn dựa vào các tiêu chí này (trừ thẻ meta). Nhưng Google nó đã thông minh hơn rất nhiều.

  Thay vì tập trung vào nội dung văn bản, nó tập trung vào ngữ cảnh.

  (Nguyên văn: So instead of only measuring content, they now focus on context )

  Nghĩa là gì?

  Hãy nhớ rằng: công việc số 1 của Google là để cho người dùng của họ thấy kết quả TỐT NHẤT. Và trong hầu hết các trường hợp, kết quả “tốt nhất” không phải là sự nhồi nhét từ khóa thái quá.

  Thay vào đó, những trang hay nhất sẽ đào sâu vào 1 chủ đề cần nói.

  Với nội dung chuyên sâu, người tìm kiếm Google có được mọi thứ họ cần ở một bài viết duy nhất.

  Thực tế, các nghiên cứu về các yếu tố xếp hạng gần đây cho thấy rằng nội dung chuyên sâu có xu hướng xếp hạng tốt nhất trong Google.

  Các bài viết top thường bao hàm luôn khoảng 8 chủ đề nhỏ trong đó.
  bai viet top seo

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT BÀI TOÀN DIỆN VÀ CÓ CHIỀU SÂU?
  #1 Điều kiện cần: xuất bản bài viết tối thiểu 2,000 từ.

  Với số lượng từ đủ nhiều như thế này, bạn có cơ hội bao hàm mọi thứ mà người tìm kiếm mong muốn trong 1 bài viết. Họ không cần phải đi đâu khác.

  Dưới đây là thống kê số lượng từ trung bình trong bài viết tương ứng với thứ hạng Google:
  luong tu trong bai viet chuan seo

  #2 Thêm LSI Keyword vào nội dung bài viết

  Một khi bạn chạm được cột mốc thần thánh 2,000 từ, hãy kết hợp từ khóa LSI (LSI keyword) vào bài viết.

  Từ khóa LSI là những từ và cụm từ gắn liền với chủ đề trang của bạn. Nó không nhất thiết phải là từ đồng nghĩa.

  Ví dụ: khi bạn xuất bản 1 bài viết về “chứng chỉ năng lực” thì những từ khóa LSI sẽ có thể là:

  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng
  • Chứng chỉ năng lực hạng 1
  • Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2

  Và khi Google nhìn thấy những từ khóa LSI trên trong bài viết chứng chỉ năng lực của bạn. Nó sẽ nghĩ: “Tuyệt vời! Bài viết này hiển nhiên bao hàm tất cả các chủ đề về chứng chỉ năng lực!”

  Thay vì nhồi nhét 1 từ khóa “chứng chỉ năng lực xây dựng” như trước đây, giờ đây bạn có nhiều lựa chọn, chúng lại được Google yêu mến và giúp cho bài viết của bạn tự nhiên hơn vì không lặp đi lặp lại 1 từ khóa nhiều lần.

  Thế tìm LSI Keyword như thế nào? Bạn có thể thử 2 cách sau:

  Đầu tiên là công cụ miễn phí  LSI Graph.

  Chỉ cần điền từ khóa đích vào và bấm Generate, nó sẽ liệt kê hàng tá từ khóa LSI.
  phan tich tu khoa seo nho cong cu
  Công việc của bạn bây giờ là lựa chọn những từ khóa nào thấy hợp lý và bổ sung vào bài viết.

  Công cụ thứ 2 chính là bản thân Google Search. Gõ từ khóa cần tối ưu và kéo xuống cuối trang để xem kết quả:
  phan tich tu khoa seo
  Đây là những từ khóa liên quan chủ đề, có lượt tìm kiếm cao (tuy nhiên nó ít từ khóa gợi ý hơn LSI Graph)

  SẴN SÀNG CHO GOOGLE’S MOBILE FIRST INDEX
  Năm 2016, Google đã công bố rằng sẽ chuyển sang index phiên bản mobile trước phiên bản desktop (mobile first index). Tuy nhiên, đến nay điều này vẫn chưa được thực thi.

  Trước đây và bây giờ, Google chỉ thực hiện index trên phiên bản desktop.

  Nhưng ngày nay, 60% lượng search Google đến từ điện thoại, và con số này không ngừng tăng.

  Nếu index như vậy, điều này sẽ gây ra sự không công bằng giữa 1 website hiển thị như nhau trên cả desktop lẫn mobile và 1 site hiển thị không tốt trên mobile.

  Sẽ có 3 trường hợp xảy ra khi triển khai Mobile First Index:

  #1 Website hỗ trợ responsive:

  Tức là nội dung, hình ảnh là tương đồng trên cả desktop và mobile. Do đó, không có sự thay đổi nào trong index giữa desktop và mobile, bạn không cần phải lo lắng

  #2 Phiên bản mobile khác trên máy tính:

  Ví dụ website là abc.com. Khi bạn dùng di động để vào website này, bạn sẽ được chuyển hướng (redirect) dẫn đến một tên miền khác là m.abc.com.

  Như vậy khi Google thực hiện mobile first index, thì Google sẽ chỉ thấy phiên bản trên di động, mà không thấy phiên bản trên máy tính.
  Vấn đề phát sinh khi triển khai:

  • Nếu nội dung đó chỉ có trên máy tính, thì nó sẽ không được Google biết đến.
  • Nếu nội dung trên di động ít hoặc ngắn hơn so với trên máy tính. Google sẽ index nội dung ngắn đó.

  Điều này ảnh hưởng lớn đến SEO khi mà Google không index đủ nội dung cần truyền tải đến người tìm kiếm.

  #3 Không có phiên bản di động

  Mặc dù ít, nhưng ở thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều website cũ chưa tương thích với thiết bị di động.

  Google vẫn index những website không có phiên bản di động này, nhưng chắc chắn những trang này sẽ không có thứ hạng cao so với phần còn lại.

  Mobile First Index ban đầu Google dự định triển khai vào năm 2017, tuy nhiên hiện tại họ chuyển hướng sang năm 2018.

  Google khá “nhân đạo” trong tình huống này khi họ không muốn làm tổn thương ngay những website không tương thích thiết bị di động.

  Google muốn cho những chủ website thời gian chuẩn bị để chuyển sang giao diện responsive.

  Làm thế nào để kiểm tra website tương thích với thiết bị di động?

  Ta sử dụng công cụ của Google là Mobile Friendly Test

  Chỉ việc nhập tên miền website của bạn vào và biết ngay kết quả
  kiem tra tinh than thien cua web voi mobile (thiet bi di dong)
  Trong trường hợp không tương thích, nó sẽ đưa cho bạn 1 số lời khuyên.

  THỜI ĐẠI CỦA VIDEO
  Online video đã, đang và sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

  Theo nghiên cứu của Cisco, online video sẽ chiếm đến 80% lượng traffic vào năm 2021. Chính xác: 80%!

  Ngày nay, video tràn lan và mọc lên như nấm, nhưng nó vẫn chưa làm người ta thỏa mãn. Trong 1 khảo sát của HubSpot, 43% người tìm kiếm muốn xem nhiều Video hơn nữa.

  Điều này có nghĩa là: Nếu bạn không tạo được video, bạn là kẻ thất bại.

  Youtube, Youtube và Youtube

  YouTube đã là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Google Search Engine.

  Huffington Post báo cáo rằng thời gian mà người xem trên YouTube tăng 60% so với năm ngoái.

  Các bạn trẻ ngày nay thường có thói quen gõ trên thanh “Youtube Search” thay vì “Google Search”

  XU HƯỚNG TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE SEARCH)
  Tìm kiếm bằng giọng nói (Voice Search) sẽ là 1 cột mốt quan trọng trong SEO sắp tới.

  Tại sao? Hãy nhìn vào số liệu thống kê:

  • 40% người trường thành thực hiện Voice Search ít nhất 1 lần / ngày
  • Voice search đã tăng gấp 35 lần kể từ năm 2008
  • 20% tìm kiếm trên điện thoại là Voice Search

  Từ những số liệu trên, 1 SEOer thông minh biết mình phải làm gì để đón đầu xu thế tìm kiếm bằng giọng nói này.

  Làm thế nào để tối ưu hóa Voice Seach?

  Đầu tiên, bài viết của bạn ít nhất phải ở trang nhất Google! Đó là điều kiện cần.

  Thứ hai, nếu bài viết của bạn xuất hiện dưới dạng Featured Snippet, bạn sẽ được lợi thế lớn.
  Cuối cùng, hãy khôn khéo chèn câu hỏi và câu trả lời trong nội dung bài viết của bạn. Hãy là 1 đạo diễn tốt.

  Kiểu như “SEO là gì?” và trả lời nó ngay trong bài viết.

  Thuật toán Voice Search của Google chỉ có thế. Nó liên quan mật thiết với Google Featured Snippet.

  CUỐI CÙNG, ĐỪNG QUÊN: CONTENT VÀ BACKLINK!
  SEO 2018, có rất nhiều thứ phải quan tâm đúng không nào?

  Nhưng đừng quên 2 thứ  cổ điển quan trọng nhất: Nội dung và Backlink!

  Nếu bài viết của bạn không có nội dung hay, đừng nghĩ đến chuyện có được backlink (trừ khi bạn tự tạo ra nó, kiểu site vệ tinh PBN)

  Và khi không có backlink, đừng nghĩ đến chuyện trèo lên trang nhất Google (với từ khóa cạnh tranh)

  Và nếu bạn không có mặt ở trang nhất: Đừng nghĩ đến các thuật toán RankBrain, Voice Search ở đây. Cuộc chơi này không dành cho bạn!

  Không thừa khi nhắc lại rằng Google đã tuyên bố content, links và RankBrain là 3 yếu tố quan trọng nhất trong thuật toán xếp hạng.
  Nội dung và backlink đã, đang và sẽ luôn là nền móng của SEO.

  LỜI KẾT
  Đó là tất cả những thứ chúng ta cần làm để đón đầu xu thế SEO 2019.
  Thật ra nó không có gì mới mẻ, bình cũ rượu mới. Hãy viết bài đúng theo tôn chỉ của Google là phục vụ người tìm kiếm, cả về nội dung lẫn trải nghiệm người dùng. Đây là 1 thái độ SEO đúng đắn và Google luôn ủng hộ điều này.

  Theo bạn, SEO trong năm 2019 còn có gì cần lưu ý nữa? Rất mong nhận được comment từ bạn.

  Nguồn bài viết

  Tối Ưu SEO Label Trong Blogger Lên Top 10 Google Đơn Giản

  Tối Ưu SEO Label Trong Blogger Lên Top 10 Google Đơn Giản
  Chào các bạn! Nếu các bạn đã tìm hiểu về blogger rồi thì chắc hẳn các bạn đã biết blogger hay và hữu ích như thế nào. Mình vẫn nhắc lại đôi chút về những ưu nhược điểm của blogger
  #1 Ưu điểm
  • Mã nguồn của blogger là mã nguồn mở (bạn muốn làm gì, thay đổi giao diện, bài viết, label.... theo ý mình  )
  • Blogger là google con --> Hosting rất nhanh nên bạn yên tâm về độ load trang nhanh (tốt cho SEO) cũng sư độ bảo mật của web của bạn là rất cao thường thì không bị hack.
  • Blogger là google con ---> Ưu tiên cho SEO
  • Blogger dễ thiết kế, nhanh, đặc biệt là tiết kiệm chi phí (bạn chi tốn 270k tiền domain)
  #2. Nhược điểm
  • Blogger hợp lý cho những bạn làm về blog cá nhân hoặc công ty... Thường bán hàng sẽ khó hoặc gặp nhiều bất tiện
  • Dung lượng hạn chế chỉ được tốt đa 15GB (Nếu bạn làm blog cá nhân thì dùng cả đời nhé, Blog chỉ tính ảnh trên 2MB, không tính text)
  Tạm thời mình nói qua những ưu nhược điểm của Blog để những bạn đang tìm hiểu về nó thì hãy cứ tìm hiểu đi vì nó rất hay ^^. Bây giờ mình đi vào vấn đề chính.
  Như mình có nói ở trên về ưu nhược điểm thì vì blogger là mã nguồn mở nên việc mình thay đổi theo ý mình là điều dễ dàng. Nhưng nhiều người không tìm hiểu hoặc chỉ tìm hiểu qua thì việc tối ưu cho label của blog là điều rất khó khăn. vì sao?
  - Với hệ thống Blogger, việc tối ưu SEO Blogspot cho các label là điều khá khó khăn. Nhiều người nghĩ rằng label của Blogspot không được index, nhưng họ đã nhầm, label được index như các thành phần khác thôi; tuy nhiên, quả thật label của Blogspot khó SEO hơn các chuyên mục ở các hệ thống mã nguồn khác. Và label nếu được index thì tiêu đề và meta description cũng không đẹp, không thu hút người dùng.
  - Trang Label cho Blogspot vốn là yếu điểm trên nền tảng Blogger khi Google không có tùy chỉnh cho trang Label mà đơn thuần đây chỉ là trang lọc ra các bài viết cùng nhãn.
  toi uu seo label cho blogspot
  Ảnh: Label của blogger được mặc định

  - Tuy nhiên các bạn có thể vẫn viết được meta title và meta description. Nhưng đường dẫn của label là xấu.
  Sau đây mình sẽ HD cụ thể tất cả về việc tối ưu label cho blog để thuận lợi cho việc làm SEO
  #Tối ưu SEO label trong Blogspot: Tiêu đề, meta description và meta keyword
  Xem trang mình tối ưu chính: https://www.chungchixaydung.top/
   #1. Các bạn vào chỉnh html thêm vào đoạn code sau:
  <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
  Thêm vào:
  <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Khoa-hoc-xay-dung&quot;'> (label của bạn)
  <title>Khóa Học Xây Dựng</title> (tiêu đề của bạn)
  <meta content='Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ xây dựng, khóa học tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trình, đấu thầu, quản lý dự án, dự án, an toàn lao động tại Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc: Hotline 0984 674 080 ' name='description'/> meta description của bạn
  <meta content='' name='Keywords'/>  điền keyword của bạn vào.
  <b:else/>
  <title><data:blog.pageName/></title>
  <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tags &quot; + data:blog.pageName + &quot;. KhoaHocNuce.Com &quot;+ data:blog.pageName + &quot;&quot;' name='description'/>
  <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
  </b:if></b:if>
  Các bạn muốn thêm nhiều label thì làm tương tự
  <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Khoa-hoc-xay-dung&quot;'>
  <title>Khóa Học Xây Dựng</title>
  <meta content='Liên tục khai giảng khóa học nghiệp vụ xây dựng, khóa học tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trình, đấu thầu, quản lý dự án, dự án, an toàn lao động tại Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc: Hotline 0984 674 080 ' name='description'/>
  <meta content='' name='Keywords'/>
    <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Khoa-hoc-giam-sat-thi-cong&quot;'>
  <title>Khóa Học Tư Vấn Giám Sát</title>
  <meta content='Đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình trên toàn quốc. Lệ phí ưu đãi liên hệ phòng đào tạo: 0984 674 080' name='description'/>
  <meta content='' name='Keywords'/>
    <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Khoa-hoc-chi-huy-truong&quot;'>
  <title>Khóa Học Chỉ Huy Trưởng </title>
  <meta content='Đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng, cấp nhanh chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình trên toàn quốc. Lh 0984 674 0804 080 ' name='description'/>
  <meta content='' name='Keywords'/>
    <b:else/>
  <title><data:blog.pageName/></title>
  <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tags &quot; + data:blog.pageName + &quot;. KhoaHocNuce.Com &quot;+ data:blog.pageName + &quot;&quot;' name='description'/>
  <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
  Nên nhớ bao nhiêu if thì có bấy nhiêu thẻ đóng if (</b:if>)
  toi uu seo label blog

  Sau khi làm các bạn kiểm tra thành quả của mình nhé :D
  Kiểm tra mã nguồn trang
  Mình rip từ wp, thiết kế web blog giá rẻ bạn nào cần mình hỗ trợ vui lòng cmt hoặc gọi: 0984 674 080
  Chúc các bạn thành công trong việc làm SEO nhé.

  Tổng Hợp Những Website Đặt Backlink Miễn Phí Có PR Cao Và Hiệu Quả

  Chào các bạn! Hẳn các bạn làm SEO cũng như đang tìm hiểu về SEO thì Backlink là một phần không thể thiếu trong chiến lược SEO sau Onpage Vậy làm thế nào để đặt được những backlink hiệu quả cao mà lại hoàn toàn miễn phí.
  Việc backlink càng chất lượng bao nhiêu thì từ khóa của bạn lên nhanh bấy nhiêu, có thể nói PR cao thì độ uy tín của nó cũng cao, vì vậy chúng ta hãy cố gắng đặt backlink ở trang có PR cao càng tốt. Và tôi cũng không loại trừ chuyện đó và hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn tổng hợp những trang web có PR =10 PR = 9 tức là PR cao tức là theo google đánh giá trang đó đạt điểm tuyệt đối và nó đạt đến độ uy tín cao nhất. Vậy trên thế giới internet thì có những trang nào đạt được thang điểm đó, hôm nay mình xin giới thiệu các trang có PR cao để các bạn tham khảo, mình chỉ giới thiệu các trang đó thôi, còn việc các bạn có đặt được backlink vào đó là do các bạn .
  • PR là gì?
  • Từ khóa là gì?
  • Backlink là gì? Cách đặt backlink
  1. Đặt backlink của những trang có page rank cao.
  1. Linkhay.com
  Thật đơn giản để đặt backlink trong trang này. Bạn làm theo các bước sau:
  dat backlink o linkhay.com

  • Đăng ký tài khoản mới bằng gmail hoặc đăng nhập trực tiếp bằng facebook
  • Điền đầy đủ thông tin cá nhân
  • Vào gửi tin
  • Copy link bài viết trên blog của bạn vào đó và thêm một số mô tả
  • Các link bài viết của bạn được index rất nhanh đó. Hãy tận dụng nhé !
  2. Facebook.com
  • Đăng ký tài khoản mới bằng gmail hoặc bằng sđt
  • Vào trang cá nhân 
  • Vào phần giới thiệu
  • Vào mục thông tin cơ bản và liên hệ ở mục này các bạn đặt trang web của mình vào nhé

  dat backlink trong facebook
  3. Google.com
  - Ở mục này mình nên tận dụng hết của tài khoản google như gmail, youtube, google plus G+ mình xin chia sẻ cách đặt trong 3 phần này.
  + Vừa tạo được uy tín với khách hàng vừa tạo được chữ ký mà lại được backlink tốt, chất lượng
  • Đăng ký tài khoản gmail
  • Vào gmail
  • Vào cài đặt ở phần này các bạn tạo chữ ký và đặt link vào nhé tùy các bạn đặt web luôn hoặc đặt kiểu anchor text

  dat backlink ngay trong gmail
  Ở đây tiện các bạn vào luôn G+ (Google Plus)
  • Vào giới thiệu
  • Ở trang web các bạn chỉnh sửa và đặt anchor text cho web nhé


  Tiếp theo nữa là mình vào youtube.com
  • Vào kênh của tôi
  • Vào giới thiệu để đặt link
  • Phần mô tả có thể đặt thêm vào cho nó nhiều

  dat backlink o kenh youtube
  4. Vatgia.com
  vatgia là trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Mình thường sử dụng trang này để đăng hỏi đáp và thấy chỉ sau 3h đã xuất hiện tin trên trang nhất (nếu câu hỏi đó không quá thông dụng). Hãy tận dụng nó để đặt backlink rất hiệu quả đó.
  5. Lamchame.com
  đây là trang web diễn đàn lớn nhất việt nam cho phép bạn đặt backlink vào profile . Đăng ký là thành viên mới. Cập nhật hồ sơ của bạn và thêm URL trang web của bạn.
  6.webtretho.com
  đây là trang web diễn đàn lớn nhất việt nam cho phép bạn đặt backlink vào profile . Đăng ký là thành viên mới. Cập nhật hồ sơ của bạn và thêm URL trang web của bạn.
  * Domain nước ngoài bao gồm những domain sau
  7. Last.fm, Google Page Rank – 8 Alexa Rank 945 : đây là trang web cộng đồng âm nhạc cho phép bạn đặt backlink vào profile . Đăng ký là thành viên mới. Cập nhật hồ sơ của bạn và thêm URL trang web của bạn.
  8. Technorati.com,Google Page Rank – 8 Alexa Rank 1653 : là một blog chỉ mục và xếp hạng dịch vụ, rất dễ dàng để tạo ra một hồ sơ cá nhân và thêm một liên kết đến trang web của bạn
  9. Identi.ca, Google Page Rank – 8 Alexa Rank 8254, đây là một mạng xã hội mở và dịch vụ blogging tương tự như twitter
  10. Feedage.com, Google Page Rank – 6 Alexa Rank 9896 : Feedage.com là một thư mục tìm kiếm RSS nguồn cấp dữ liệu phân loại
  11. Squidoo.com Lens, Google Page Rank – 7 Alexa Rank 237 : Squidoo Lens là một cách tuyệt vời để quảng bá bài viết và nhận được liên kết chất lượng cao
  12. Weheartit.com,Google Page Rank – 6 Alexa Rank 970, trang web là bộ sưu tập những hình ảnh yêu thích của bạn, Thêm một hình ảnh của trang web của bạn để có một backlink DF từ trang web này
  13. w3-directory.com, Google Page Rank – 4 Alexa Rank 24739, thêm vào trang web của bạn, bạn sẽ nhận được một backlink dofollow của trang web
  14. Extremetracking.com, Google Page Rank – 7 Alexa Rank 2760, tạo một tài khoản và thêm thông tin trang web của bạn. Bạn sẽ nhận được một backlink dofollow cho trang web của bạn
  15. Behance.com, Google Page Rank – 7 Alexa Rank 993, tạo một tài khoản và thêm thông tin trang web của bạn trong các thiết lập hồ sơ cá nhân. Bạn sẽ nhận được một backlink df cho trang web của bạn

  * NGOÀI RA CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM
  Vox.com: Đặt backlink trong profile, không có tùy chỉnh anchor text nhưng bạn có thể đặt bao nhiêu tùy ý.

  Oyax.com: Đặt backlink ở profile. Cũng có thể đánh dấu một số trang web của bạn và nhận được các liên kết dofollow với tùy chỉnh anchor text.

  Tipd.com: Đặt link trong profile, không tùy chỉnh anchor text.

  Stylehive.com: Có thể thêm liên kết, với các tùy chỉnh anchor text trong hồ sơ của bạn.

  Dailybooth.com: Muốn đặt bao nhiêu tùy ý trong profile.

  Tigweb.org: Tất cả các liên kết được dofollow. Có thể sử dụng html trong phần giới thiệu của bạn.

  Reddit.com: 2 hay nhiều vote sẽ cho bạn backlink rất tốt.

  Roask.com: Cho phép bạn thêm liên kết bài viết của mình, thời gian chờ chấp nhận khoảng 2 tuần. Cho phép tùy chỉnh anchor text. Liên kết là dofollow.

  TheEducationDirectory.org: thư mục mới cho các trang web liên quan đến giáo dục. Liên kết Dofollow với tùy chỉnh anchor text.

  Directory.Ubdaily.com: liên kết DoFollow. Không có tùy chỉnh anchor text. Nhanh chóng chấp nhận.

  Kaboodle.com: Đăng thông tin hoặc tin tức liên quan đến công ty và địa chỉ mạng của bạn liên kết trong nội dung. Liên kết là DoFollow với tùy chỉnh anchor text.

  Work.com: Tạo một hướng dẫn liên quan đến ngành công nghiệp của bạn và bao gồm các liên kết dofollow. Có thể sử dụng anchor text

  RoundArticles.com: Post một bài viết và sử dụng tùy chỉnh anchor text, bao gồm các liên kết dofollow.

  Trên đây mình đã liệt kê Những Website Đặt Backlink Miễn Phí Có PR Cao Và Hiệu Quả rất tốt lại đơn giản, mọi người hãy nhanh chóng kiếm một vài cái cho mình nhé. Các bạn đã biết đến trang nào trong số những trang trên chưa? Hoặc biết trang web cho đặt Backlink Dofollow nào khác không? Hãy cùng chia sẻ với mọi người bằng cách comment phía dưới nhé. Mình sẽ cập nhật lên bài viết chính ngay khi có thể.
  Chúc các bạn thành công!

  Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát ĐZ & TBA.( 35KV – 110KV – 220KV – 500KV)

  DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐƯỜNG DÂY TBA ĐẾN 500KV THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III MỚI NHẤT, THỦ TỤC NHANH GỌN, UY TÍN, LỆ PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0984 674 080
  chung chi hanh nghe giam sat duong day tba den 500kv
  Đối với những kỹ sư học ngành điện, điện - điện tử chắc hẳn đã làm rất nhiều công việc liên quan tới giám sát đường dây và trạm biến áp, thiết kế lắp đặt thiết bị đường dây và TBA 35kv - 500kv...
  Theo nghị định 12/2009 NĐ - CP  thay thế bởi NĐ 100/2018 NĐ-CP thì tất cả các kỹ sư điện, kỹ sư điện - điện tử , hệ thống, cơ điện... đã tham gia hoạt động xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp thì đều phải có chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đúng năng lực công việc mình đảm nhận.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư, cơ quan cá nhân. đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị đường dây và trạm biến áp đến 35kv, 110kv, 220kv và 500kv để bổ xung hồ sơ năng lực, đảm nhiệm công việc trưởng nhóm giám sát.....
  * ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
  Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
  • a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
  • b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 (bốn) năm trở lên;
  • c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 (Hai) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
  • Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
  * ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA
  • a) Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
  • b) Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;
  • c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.
  * PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA

  • a) Hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
  • b) Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
  • c) Hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  * SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA
  1. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề:

  • a) Phần về kiến thức chuyên môn;
  • b) Phần về kiến thức pháp luật.
  2. Tổ chức sát hạch:
  • a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công tác sát hạch;
  • b) Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ tịch hội đồng mời;
  • c) Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình.
  Nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng
  Việc Sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm.
  • - Đề sát hạch gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm do Bộ xây dựng ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử.
  • - Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.
  • - Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm; trong đó, điểm tối đa phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa phần kiến thức pháp luật là 40 điểm.
  • - Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
  • - Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt từ 32 điểm trở lên.
  Bộ Xây dựng quy định chi tiết về Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; hình thức, thời gian, nội dung sát hạch cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
  * HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT 
  ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA

  • - Tệp tin scan Bằng ĐH có kinh nghiệm 7 năm trở lên đối với Hạng I, 4 năm đối với Hạng II và 2 năm đối với Hạng III
  • - Tệp tin scan chứng minh thư, hộ chiếu
  • - Tệp tin scan chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ, hết hạn...
  • - Tệp tin scan ảnh 4x6 nền trắng
  • - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo TT số 17/2016 (Tải đơn tại đây)
  • - Bản kê khai kinh nghiệm + Quyết định bổ nhiệm
  Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (NUCE)- đơn vị chuyên đào tạo, hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
  Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
  Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tổ chức thi sát hạch từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:
  - Lịch thi sát hạch sớm nhất 
  - Hướng dẫn ôn thi, cung cấp "Đáp án câu hỏi thi sát hạch" 
  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -        Website: khoahocnuce.com
  -        Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1 Mới NĐ 100/2018 NĐ-CP Và TT 17/2016

  DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1 CHO CÁ NHÂN KHI THAM GIA HĐXD TRÊN TOÀN QUỐC THEO TT SỐ 17/2016 TT - BXD VÀ NĐ 100/2018 NĐ-CP CHỈNH SỬA BỔ SUNG BÃI BỎ NĐ 42/2017 VÀ NĐ 59/2015 NĐ - CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, THỦ TỤC NHANH GỌN, TIẾT KIỆN THỜI GIAN, CHI PHÍ THẤP HOTLINE: 0984 674 080

  - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  - Căn cứ điều 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?
  Là bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
  - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1 là gì?
  + Là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được BXD công nhận theo NĐ 59/2015 và TT số 17/2016. Có giá trị 5 năm trên toàn quốc ký hiệu mã chứng chỉ là BXD-số chứng chỉ (ví dụ BXD-00001234)
  - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 2, hạng 3 là gì?
  + Là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được SXD công nhận theo NĐ 59/2015 và TT số 17/2016. Có giá trị 5 năm trên toàn quốc ký hiệu mã chứng chỉ được BXD phân theo từng Tỉnh, TP (ví dụ: ở TPHCM mã được ký hiệu bắt đầu bằng 3 chữ số đầu theo TP HCM là HCM, ở Bắc Ninh là BAN.... mã số được xem tại TT số 17/2016)


  KÍ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  STT
  Nơi cấp
  Kí hiu
  STT
  Nơi cấp
  Kí hiệu
  I
  Đối với chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp
  1
  Bộ Xây dựng
  BXD  II
  Đi với chứng chỉ hạng II, hạng III do Sở Xây dựng cấp
  1
  An Giang
  ANG
  33
  Kon Tum
  KOT
  2
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  BRV
  34
  Lai Châu
  LAC
  3
  Bắc Giang
  BAG
  35
  Lâm Đồng
  LAD
  4
  Bắc Kn
  BAK
  36
  Lạng Sơn
  LAS
  5
  Bc Liêu
  BAL
  37
  Lào Cai
  LCA
  6
  Bắc Ninh
  BAN
  38
  Long An
  LOA
  7
  Bến Tre
  BET
  39
  Nam Định
  NAD
  8
  Bình Đnh
  BID
  40
  Nghệ An
  NGA
  9
  Bình Dương
  BDG
  41
  Ninh Bình
  NIB
  10
  Bình Phước
  BIP
  42
  Ninh Thuận
  NIT
  11
  Bình Thun
  BIT
  43
  Phú Th
  PHT
  12
  Cà Mau
  CAM
  44
  Phú Yên
  PHY
  13
  Cao Bng
  CAB
  45
  Quảng Bình
  QUB
  14
  Cần Thơ
  CAT
  46
  Quảng Nam
  QUN
  15
  Đà Nẵng
  DNA
  47
  Quảng Ngãi
  QNG
  16
  Đắk Lắk
  DAL
  48
  Quảng Ninh
  QNI
  17
  Đắk Nông
  DAN
  49
  Quảng Trị
  QTR
  18
  Điện Biên
  DIB
  50
  Sóc Trăng
  SOT
  19
  Đồng Nai
  DON
  51
  Sơn La
  SOL
  20
  Đồng Tháp
  DOT
  52
  Tây Ninh
  TAN
  21
  Gia Lai
  GIL
  53
  Thái Bình
  THB
  22
  Hà Giang
  HAG
  54
  Thái Nguyên
  THN
  23
  Hà Nam
  HNA
  55
  Thanh Hóa
  THH
  24
  Hà Ni
  HAN
  56
  Thừa Thiên Huế
  TTH
  25
  Hà Tĩnh
  HAT
  57
  Tiền Giang
  TIG
  26
  Hải Dương
  HAD
  58
  TP.H Chí Minh
  HCM
  27
  Hải Phòng
  HAP
  59
  Trà Vinh
  TRV
  28
  Hậu Giang
  HAG
  60
  Tuyên Quang
  TUQ
  29
  Hòa Bình
  HOB
  61
  Vĩnh Long
  VIL
  30
  Hưng Yên
  HUY
  62
  Vĩnh Phúc
  VIP
  31
  Khánh Hòa
  KHH
  63
  Yên Bái
  YEB
  32
  Kiên Giang
  KIG
  64
  Chứng chỉ do Hội nghề nghip cấp
  Bộ Xây dựng quy định cụ thể

  Tại sao cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?
  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng”.

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Thông tư số 17/2016/TT-BXDngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 1/9/2016, phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng theo quy định.

  I. Điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1.
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.
  - Có trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
  - Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 7 (bảy ).
  - Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

  II. Danh sách chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

  - Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát thủy văn công trình
  - Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng
  - Chứng chỉ hành nghề thiết kế, Thẩm tra thiết kế xây dựng
  - Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
     + Chứng chỉ hành nghề giám sát và hoàn thiện công trình dân dụng
     
  Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng hạng 1
   Ảnh: Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng hạng 1

  - Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng
  - Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  - Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
  Học viên đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đăng ký theo mã, ngành theo quy định của BXD
  Ví dụ: Học viên muốn đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề định giá hạng 1 thì mã môn thi là DG01
  Mã môn thi được BXD cung cấp theo TT số 17/2016
  Học viên không đăng ký theo lời nói, ngôn từ...
  Ví dụ như: Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông, Theo NĐ 59/2016 công trình giao thông được chia làm nhiều lĩnh vực như công trình giao thông đường, cầu, hầm....
  Hoặc học viên đăng ký như: Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hiện tại BXD chưa có mã môn thi cho chứng chỉ hành nghề an toàn lao động, mà theo NĐ 42/2017 đã sửa đổi
  Quý học viên lưu ý mã môn thi chỉ có duy nhất theo ngành mà quý học viên yêu cầu. BXD đưa ra bảng mã môn thi như sau. Quý học viên vui lòng xem và đăng ký theo. Ngoài mã môn thi trên BXD sẽ không tổ chức thi cho bất cứ trường hợp nào khác.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng đào tạo Mr Thùy 0984 674 080
  STT
  Loại Chứng chỉ Hành Nghề
  Mã chứng chỉ
  1
  Định giá xây dựng
  DG01
  2
  Giám sát Dân dụng và Công nghiệp
  GS01
  3
  Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ
  GS02
  4
  Giám sát công trình giao thông cầu
  GS03
  5
  Giám sát công trình giao thông đường sắt
  GS04
  6
  Giám sát công trình giao thông hầm
  GS05
  7
  Giám sát công trình NN&PTNT
  GS06
  8
  Giám sát công trình Cảng
  GS07
  9
  Giám sát công trình đường bộ
  GS08
  10
  Hạ tầng kỹ thuật cấp nước
  HT01
  11
  Hạ tầng kỹ thuật thoát nước
  HT02
  12
  Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn
  HT03
  13
  Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn
  KS01
  14
  Khảo sát địa hình
  KS02
  15
  Kiểm định xây dựng công trình cầu
  KD01
  16
  Kiểm định công trình xây dựng DD&CN
  KD02
  17
  Kiểm định công trình đường sắt
  KD03
  18
  Kiểm định công trình giao thông đường bộ
  KD04
  19
  Kiểm định công trình NN&PTNT
  KD05
  20
  Kiểm định công trình đường thủy
  KD06
  21
  Kiểm định hạ tầng kỹ thuật cấp nước
  KD07
  22
  Kiểm định hạ tầng kỹ thuật thoát nước
  KD08
  23
  Kiểm định hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn
  KD09
  24
  Thiết kế An toàn PCCN
  TK01
  25
  Thiết kế Cấp thoát nước
  TK02
  26
  Thiết kế Cầu
  TK03
  27
  Thiết kế Điện - Cơ điện
  TK04
  28
  Thiết kế Hầm
  TK05
  29
  Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt
  TK06
  30
  Thiết kế Công trình GT đường bộ
  TK07
  31
  Thiết kế Công trình GT đường sắt
  TK08
  32
  Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
  TK09
  33
  Thiết kế Kiến trúc công trình
  TK10
  34
  Thiết kế Quy hoạch xây dựng
  TK11
  35
  Thiết kế cảng đường thủy
  TK12
  36
  Thiết kế công trình NN&PTNT
  TK13
  37
  Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp nước
  TK14
  38
  Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát nước
  TK15
  39
  Thiết kế hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn
  TK16

  III. Hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
  - Tệp tin scan Bằng ĐH có kinh nghiệm 7 năm trở lên
  - Tệp tin scan chứng minh thư, hộ chiếu
  - Tệp tin scan chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ, hết hạn...
  - Tệp tin scan ảnh 4x6 nền trắng
  - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo TT số 17/2016
  - Bản kê khai kinh nghiệm + Quyết định bổ nhiệm

  Nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng hạng 1
  Việc Sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm.
  - Đề sát hạch gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm do Bộ xây dựng ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử.
  - Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.
  - Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm; trong đó, điểm tối đa phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa phần kiến thức pháp luật là 40 điểm.
  - Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
  - Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt từ 32 điểm trở lên.

  Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1
  1. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề:

  a) Phần về kiến thức chuyên môn;

  b) Phần về kiến thức pháp luật.

  2. Tổ chức sát hạch:
  a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công tác sát hạch;

  b) Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ tịch hội đồng mời;

  c) Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình.

  3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; hình thức, thời gian, nội dung sát hạch cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
  Mấu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1
  Ảnh: Mấu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I
  Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (NUCE)- đơn vị chuyên đào tạo, hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

  Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.

  Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tổ chức thi sát hạch từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:

  - Lịch thi sát hạch sớm nhất 
  - Hướng dẫn ôn thi, cung cấp "Đáp án câu hỏi thi sát hạch"   Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -        Website: khoahocnuce.com
  -        Email: viendaotaonuce@gmail.com