01
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị có địa điểm học riêng. Học trên thực tế. Tỷ lệ đỗ trên 90%. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm – tận tâm
02
HỌC PHÍ TRỌN GÓI
Học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất khi đăng ký tham gia khóa học – Cam kết không phát sinh chi phí.
03
TƯ VẤN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
Tân tình chăm sóc học viên với đội ngũ tư vấn trẻ trung, chuyên nghiệp. Luôn luôn phục vụ 24/7.
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GIÁM SÁT

*Theo TT số 25/2009/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 28 Ngày/ Khóa

Học Phí

3 Lĩnh vực: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA CHỈ HUY TRƯỞNG

*Điều số 53 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Điều số 54 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

*Luật đấu thầu số 43 – NĐ 63/2013/QĐ13

Thời gian Đào tạo: 2 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL NHÀ CHUNG CƯ

*NĐ số 71/2010/NĐ-CP – TT số 10/2015/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ CLCT

*TT số 17/2017/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

*Theo TT số 05/2010/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL CHI PHÍ XDCT

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

*Theo NĐ số 112/2009/NĐ-CP – TT 04/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 23/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA KIỂM ĐỊNH CLCT

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

*Theo TT số 27/2013/TT-BXD – NĐ 44/2016/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA BẤT ĐỘNG SẢN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA THÍ NGHIỆM VIÊN

*Căn cứ QĐ số 11/QĐ-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.700.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

Chứng Chỉ Hành Nghề

Khóa Học Xây Dựng

Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khóa Chỉ Huy Trưởng

Tin Tức

Download Phần Mềm Học Và ThiThử 450 Câu Lý Thuyết A1, A2, B1, B2, C

Phần mềm thi sát hạch lý thuyết lái xe bằng B2 mới nhất và link download

Khóa Học Lái Xe Ô Tô (Hạng B2) Tại Hà Nội Đảm Bảo Đỗ 100%

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2. HỖ TRỢ DẠY THỬ, HỌC THỬ VÀ LÁI THỬ XE Ô TÔ HẠNG B2. THI BẰNG LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 TẠI HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG, UY TÍN, CHI PHÍ THẤP. LIÊN HỆ: 0984 674 080
bang lai xe o to hang b2
Ảnh: Giấy phép lái xe hạng B2 (Bằng lái xe ô tô 4 chỗ)
* ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC THI BẰNG LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 TẠI HÀ NỘI
- Điều kiện về mắt:
 • + Mắt đeo kính cận thị quá 7 dioptries 
 • + Mắt đeo kính viễn thị quá 7 dioptries 
 • + Mắt đeo kính loạn thị quá 4 dioptries 
 • + Thị trường bị thu hẹp (rétrécissement du champ visuel) quá 20 độ. 
 • + Các cân chuyển vận mắt bị tê liệt hoặc có tật hạn chế sự vận chuyển nhãn cầu. 
 • + Mắt bị quáng gà (hémeralogie) hoặc bị loạn sắc (daltonisme). 
 • + Có các bệnh của võng mạc hoặc của thị giác thần kinh đang tiến triển.
- Điều kiện về tay:
 • + Bàn tay phải: phải có đủ 4 ngón (trong đó bắt buộc có ngón cái) 
 • + Bàn tay trái: phải có 3 ngón (trong đó bắt buộc có ngón cái)
- Điều kiện về chân:
 • + Chân là một bộ phận rất quan trọng trên cơ thể đối với việc học lái xe ô tô. Vì vậy, quy định chung là người học cần phải có 2 chân đầy đủ và chức năng từ bàn chân đến toàn bộ chân phải hoàn toàn bình thường. 
 • + Hoặc những người đã có bằng lái nhưng do tai nạn làm khuyết tật chân hoặc phải làm chân giả thì phải được bác sĩ chứng nhận đảm bảo chân giả hoạt động bình thường và phải trải qua sát hạch thực nghiệm trước khi có thể được cấp bằng lại.
- Điều kiện về tai:
 • + Nói thường nghe rõ ở khoảng cách 5 thước. 
 • + Nói thầm nghe rõ ở khoảng cách 0 – 50 thước. 
 • + Phải phân biệt được các phương hướng từ các âm thanh đưa đến.
Điều kiện chung: 
 • Là công dân được pháp luật công nhận đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng b2 phải qua sinh nhật lần thứ 18).
 • Đủ điều kiện sức khỏe tổng thể: Giấy khám sức khỏe thi bằng lái xe B2 phải do bệnh viện cấp quận/huyện trở lên chứng nhận sức khỏe học và thi bằng lái xe ô tô.
 • Học viên phải tham gia các khóa và chương trình đào tạo của Trung tâm tối thiểu sau 3 tháng; Có mặt tham gia thi kiểm tra lý thuyết và thực hành đạt tiêu chuẩn do Trung tâm đào tạo lái xe tổ chức và cấp chứng chỉ nghề (Chính xác là 92,5 ngày theo luật giao thông)
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 TẠI HÀ NỘI
 • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên đang có nhu cầu tham gia học thi bằng lái xe ô tô B2
 • Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia học lái xe ô tô hạng B2
* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 THEO TIÊU CHUẨN
 1. Đơn đề nghị học, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2: 01 bản (Trung tâm hỗ trợ học viên)
 2. Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân (photo 2 mặt, không cần công chứng)- mang bản gốc đi đối chiếu.
 3. Giấy khám sức khỏe (Trung tâm tuyển sinh hỗ trợ học viên)
 4. Ảnh thẻ khổ 3×4 nền xanh: 06 tấm
 5. Chứng chỉ sơ cấp nghề do Trung tâm đào tạo lái xe cấp (Trung tâm hỗ trợ học viên)
* QUY TRÌNH THI BẰNG LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 (GPLX HẠNG B2) TẠI HÀ NỘI
 1. sau khi học viên đăng ký chương trình thi bằng lái xe ô tô hạng B2, Trung tâm đào tạo lái xe có nghĩa vụ hỗ trợ học viên hoàn thiện hồ sơ, báo cáo danh sách đăng khi thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.
 2. Đào tạo lý thuyết: Nội dung chương trình đào tạo lý thuyết tại trung tâm đào tạo lái xe bao gồm các nội dung dưới đây.
 • Pháp luật về giao thông đường bộ. 
 • Cấu tạo, sửa chữa xe thông thường. 
 • Nghiệp vụ vận tải giao thông 
 • Đạo đức, văn hóa giao thông của người lái xe 
 • Kỹ thuật lái xe ô tô (học tại trung tâm).
Bạn sẽ không bị giới hạn số buổi học lý thuyết tại Trung tâm đào tạo lái xe, Hà Nội vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Tặng bộ sách + đĩa học lý thuyết.
Lưu ý:
*Hỗ trợ bổ túc tay lái theo giờ Đăng ký học bổ túc tay lái theo giờ là phần không bắt buộc. 
Nếu học viên chưa tự tin với tay lái của mình trước khi tham gia khóa các thi bằng lái xe b2, bạn đã biết lái xe rồi nhưng chưa thuần thục về cấu trúc các bài thi sa hình. Khi đó, hãy đăng ký học lái xe ô tô theo giờ mới mức phí tham khảo như sau 
 • 260.000 đ/1 giờ học trong sân ( Có xe + thầy hướng dẫn) 
 • 300.000 đ/1 giờ học ngoài đường ( Có xe + thầy hướng dẫn)
Học viên có thể lựa chọn một trong số các sân tập dưới đây để đảm bảo thuận tiện nhất.
san tap (bai tap) lai xe o to hang b2 tai ha noi
 1. Sân Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 
 2. Sân Nam Trung Yên, Phạm Hùng, Cầu Giấy 
 3. Sân Hà Đông, Hà Nội 
 4. Sân Nguyễn Khoái, Hoàng Mai; 
 5. Sân Đông Anh, Hà Nội; 
 6. Sân Gia Lâm, Hà Nội; 
 7. Sân Thanh Trì, Hà Nội.
Kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề
 • Thi cấp chứng chỉ: Sau thời gian khai giảng 11 tuần, trung tâm tổ chức thi cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho học viên. Phần thi gồm: 
 • Lý thuyết: (Pháp luật Giao Thông Đường Bộ) 
 • Thực hành: thi lái xe trên sa hình và đường trường Nội dung thi cấp chứng chỉ cũng giống với nội dung thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, tuy nhiên hệ thống xe và sân thi không được gắn chip.
 • Học viên được đưa lên sân thi, học xe thi có gắn chip để ôn luyện và có kinh nghiệm cho ngày hôm sau thi. 
 • Lệ phí xe chip: 230.000 VND/ giờ (Do sân thi sát hạch quy định)
Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2 
- Để có được bằng lái xe ô tô hạng B2, thí sinh phải tham gia kỳ thi sát hạch cấp giấy phép do Hội đồng thi kết hợp với Trung tâm đào tạo dưới sự giám sát của Sở giao thông. Phần thi gồm: 
 • Lý thuyết (Pháp luật Giao Thông Đường Bộ) 
 • Thực hành lái xe trên sa hình 
 • Sát hạch trên đường trường. 
 • Sau khi hoàn thành toàn bộ 3 bài thi trên, thí sinh sẽ có giấy hẹn sau 10 ngày tới Trung tâm mà mình đăng ký thi để nhận bằng.
* HỌC PHÍ TRỌN GÓI (TỚI KHI LẤY BẰNG) KHÓA HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 TẠI HÀ NỘI
 • Lệ phí tham gia thi bằng lái xe ô tô hạng B2 (Đã biết lái) trọn gói chỉ 2.600.000VNĐ/HV
 • Giảm ngay 100k nhóm đăng ký thi bằng lái xe hạng b2 từ 3 học viên trở lên
 • Giảm ngay 200k nhóm đăng ký thi bằng lái xe hạng b2 từ 10 học viên trở lên
 • Giảm ngay 500k nhóm đăng ký thi bằng lái xe hạng b2 từ 20 học viên trở lên
 • Học phí trọn gói học tại trung tâm (chưa biết lái) là 5.300.000 VNĐ/HV
 • Giảm ngay 200k cho nhóm đăng ký học bằng lái xe hạng b2 từ 3 học viên trở lên
 • Giảm ngay 500k cho nhóm đăng ký học bằng lái xe hạng b2 từ 10 học viên trở lên
 • Giảm ngay 1.000.000VNĐ cho nhóm đăng ký học bằng lái xe hạng b2 từ 20 học viên trở lên
 • Ngoài ra để được ưu đãi học viên hãy liên hệ trực tiếp theo SĐT: 0984 674 080
* MẪU BẰNG LÁI XE, GPLX, THỜI GIAN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LÁI Ô TÔ HẠNG B2
- Mẫu bằng lái xe ô tô hạng B2 có màu vàng nhạt:
giay phep lai xe hang b2
- Liên tục khai giảng 2 khóa/tháng vào ngày 15 và 25 hàng tháng. Mọi chi tiết liên hệ: 0967 99 05 05
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
-        Website: khoahocnuce.com
-        Email: viendaotaonuce@gmail.com

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Tác Khảo Sát Địa Chất Công Trình

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE LIÊN TỤC NHẬN TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, CẤP NHANH CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III CHO CÁ NHÂN KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP HOTLINE: 0984 674 080
mau chung chi hanh nghe hoat dong xay dung
Ảnh: Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo NĐ 100/2018 NĐ-CP
ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
 • a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
 • b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 (bốn) năm trở lên;
 • c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 (Hai) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
 • Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
* ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
 • a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp I trở lên hoặc 03 công trình từ cấp II trở lên.
 • b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên.
 • c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 02 dự án từ nhóm c hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên.
* PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
 • a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
 • b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
 • c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”.
* HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề bao gồm:

 • a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu,(Xem mẫu đơn tại đây) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • b) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp.
 • Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • c) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị nâng hạng chứng chỉ hành nghề.
 • d) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.
 • đ) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.
 • e) Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • g) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d và đ khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

HD Tra Mã (Kiểm Tra) Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

HƯỚNG DẪN TRA CỨU MÃ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁ NHÂN, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DOANH NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG THEO TT17/2016 VÀ NĐ 42/2017 NĐ-CP  SỬA ĐỔI NĐ 59/2015 NĐ-CP MỚI NHẤT CỦA BXD

Viện đào tạo Nuce hướng dẫn cách tra mã chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

I. Tại sao phải tra mã chứng chỉ hành nghề xây dựng

- Mỗi cá nhân khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I, hạng II, hạng III đều được cấp mã duy nhất hoặc số cmt là duy nhất. Để tra xem chứng chỉ thật hay giả chỉ cần nhập mã số chứng chỉ hoặc số cmt là ra.
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: là bản đánh giá năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng của lĩnh vực ghi trên chứng chỉ hành nghề. Ví dụ chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Mã số chứng chỉ hành nghề: là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân (sau đây viết tắt là chứng chỉ hành nghề). Mã số chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây dựng thống nhất cấp và quản lý. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu theo quy định của Thông tư này được cấp một Mã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị cấp lại; điều chỉnh hoặc bổ sung chứng chỉ hành nghề đã được cấp.
 • VD: Nguyễn Văn A được cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, do sở xây dựng cấp sẽ được quy định như sau: Mã số chứng chỉ hành nghề bao gồm nơi cấp và mã số. VD: BXD-00001234, BXD thể hiện nơi cấp ở Bộ Xây Dựng 00001234 là mã số chứng chỉ hành nghề.
Bước 1:
* Tra mã chứng chỉ hành nghề cá nhân: Vui lòng kích chuột Tại Đây
* Tra mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Vui lòng kích chuột Tại Đây
Màn hình sẽ hiển thị như sau:
Tra cứu mã chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bước 2: Vui lòng điền thông tin số chứng chỉ được cấp hoặc số chứng minh thư. hoặc họ tên hoặc mã số chứng chỉ hành nghề bao gồm cả nơi cấp và mã số: VD hạng I thì nơi cấp là BXD-00001234 còn hạng II thì nơi cấp sẽ quy định tại TT 17/2016 TT-BXD. VD Hạng II ở Bắc Ninh sẽ là BAN-00001235. Lưu ý mã số chứng chỉ mỗi người sẽ là duy nhất. Nếu BXD là 00001234 thì ở nơi khác sẽ không lấy mã này nữa.

Bước 3: Ấn ô tìm kiếm
- Nếu chứng chỉ của bạn là thật thì sẽ ra thông tin của bạn, Nếu không tìm thấy hoặc ra thông tin người khác thì chứng chỉ là giả.

Ví dụ:

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HƯNG
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1984
Số CMND: 371145268
.....
Được phép hành nghề: Gs công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
tra ma chung chi hanh nghe xay dung
Ảnh: Tra mã chứng chỉ hành nghề xây dựng theo số chứng minh thư nhân dân
Như kết quả hiện ra thì thông tin chính xác =>> Chứng chỉ thật
- Thử tra theo tên, mã chứng chỉ hành nghề
Ảnh: Tìm kiếm theo tên để tra cứu chứng chỉ hành nghề xây dựng
Tra cứu theo mã số chứng chỉ hành nghề
Như vậy chứng chỉ trên là thật.
- Tương tự kiểm tra các chứng chỉ do Viện đào tạo Nuce hỗ trợ hồ sơ thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo NĐ 59/2015
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 1

Chứng chỉ hành nghề thiết kế thông gió hạng 1
- Trên mạng rất nhiều dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng chi phí cao nhưng lại không đảm bảo an toàn nên Viện đào tạo Nuce đưa ra phương án Hướng dẫn cách tra mã để tránh mất tiền oan. Lại bị đánh giá gian lận trong công trình và có thể sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm hơn về sau.

Tra mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

- Gõ mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Ví dụ BXD-00001234
Ấn tìm kiếm

Đang cập nhật bài viết...

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05

-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080

Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Chứng Chỉ An Toàn Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC THEO BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 27/2013/BLĐ VÀ CẤP NHANH CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016 NĐ-CP HOTLINE: 0984 674 080

Xem thêm:
Chung chi an toan lao dong
Mẫu: Chứng chỉ an toàn lao động
Viện đào tạo Nuce liên tục khai giảng lớp học cấp chứng chỉ an toàn lao động trên toàn quốc. Lệ phí ưu đãi liên hệ phòng đào tạo Mr. Thùy 0984 674 080.
Theo TT 27/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.  thì các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận, do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
* Về việc thay đổi thông tư 27/2013 thành NĐ 44/2016 nên một số nhóm thay đổi và 1 số nhóm vẫn giữ nguyên, để được tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ: 0984 674 080

I. Đối tượng tham gia khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động

Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học tập.
Huấn luyện an toàn lao động theo TT số 27/2013  NĐ 44/2016 NĐ-CP được chia làm 6 nhóm

1. Nhóm 1: Người làm quản lý
a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;
b. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
c. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
chung chi an toan lao dong nhom 1
Ảnh: Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1 dành cho người quản lý
2. Nhóm 2:
a. Cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động
b. Người làm công tác quản lý an toàn lao động vệ sinh lao động
chung chi an lao dong toan nhom 2
Ảnh: Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2 dành cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn, cán bộ giám sát
3. Nhóm 3:
Người lao động làm việc có nghiệm ngặt về an toàn lao động theo NĐ 44/2016
- An toàn điện, an toàn làm việc trên cao, an toàn sơ cấp cứu, an toàn thiết bị nâng, an toàn hàn...
Chung chi an toan nhom 3 cap the an toan dien
Ảnh: Chứng chỉ an toàn nhóm 3 (Cấp thẻ an toàn điện, làm việc trên cao cho công nhân)
4. Nhóm 4:
5. Nhóm 5:
An toàn trong y tế
chung chi chuyen mon y te lao dong
Ảnh: Chứng chỉ, Chứng nhận chuyên môn y tế lao động (Nhóm 6)

6. Nhóm 6:

An toàn vệ sinh viên

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Nội dung học an toàn lao động nhóm 1: 
- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
- Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
- Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
*Căn cứ yêu cầu của tổ chức quản lý đối tượng huấn luyện sẽ quyết định hình thức kiểm tra, sát hạch sau huấn luyện.

2. Nội dung học an toàn lao động nhóm 2:
- Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2:  Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở
- Chuyên đề 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn
- Chuyên đề 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng ngành nghề theo quy định
- Chuyên đề 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
* Căn cứ yêu cầu của tổ chức quản lý đối tượng huấn luyện sẽ quyết định hình thức kiểm tra, sát hạch sau huấn luyện.

3. Nội dung học an toàn lao động nhóm 3: 
- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
- Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
- Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

III. Giảng viên: Đội ngủ giảng viên có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy được mời từ cục an toàn bộ lao động thương binh và xã hội trực tiếp tham gia giảng dạy

IV. Kinh phí: 
- Nhóm 1: 600.000 VNĐ/1HV (Bao gồm tài liệu và lệ phí cấp chứng chỉ)
- Nhóm 2,3: 800.000 VNĐ/1HV (Bao gồm tài liệu và lệ phí cấp chứng chỉ)
- Nhóm 4: 400.000 VNĐ/1HV 

V. Địa điểm học chứng chỉ an toàn lao động
Lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại Hà Nội : Hội trường tầng 1 tòa nhà 2 tầng 301 Nguyễn Trãi - Thanh - Xuân - Hà Nội

Lớp học chứng chỉ an toàn lao động Đà Nẵng : Trường Đại Học Đà Nẵng – Số 41 – Lê Duẩn – TP Đà Nẵng.

Lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại TPHCM - Hồ Chí Minh : Học Viện Hành Chính Quốc Gia – Số 10 Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh .

Lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại các địa phương khác: Vui lòng liên hệ hotline 0984 674 080 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Chứng nhận: Học viên được cấp CHỨNG NHÂN, CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG của Viện nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khóa học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.
HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG: 
- Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
- Giấy Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
- Ảnh ( 3*4 ) 3 ảnh bỏ vào 1 phong bì.
- Điều kiện để được cấp chứng chỉ sinh viên tốt nghiệp Đại học , Cao đẳng , Trung cấp...
+ Hồ sơ xin gửi về: Phạm Văn Thùy - Viện đào tạo cán bộ - Vp 4408 -CT12A - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.
Các tỉnh khác xin mời chuyển phát nhanh theo đường bưu điện với địa chỉ như trên.
Hotline: Mr Thùy Phòng đào tạo 0984674080
Chi tiết tất cả các khóa học, chứng chỉ, bài giảng, tài liệu tại: http://khoahocnuce.com/

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật (HTKT) Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP, THOÁT NƯỚC HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. UY TÍN, TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0984 674 080
mau chung chi hanh nghe hoat dong xay dung moi nhat
* ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Huấn Luyện Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Cứu

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE LIÊN TỤC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CỨU TRÊN TOÀN QUỐC, THỦ TỤC NHANH GỌN, UY TÍN, HOTLINE: MR THÙY 0984 674 080
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp,

I. Chứng chỉ sơ cấp cứu là gì?
- Là bản đánh giá năng lực tay nghề của một thợ, hay công nhân nghề xây dựng nói chung, hay nói một cách dễ hiểu. Chứng chỉ sơ cấp cứu là: Người học được đào tạo nghề ở mức tối thiểu có thể làm được ở một ngành nghề nào đó.
- Có những loại sơ cấp nghề nào?: Đối với công nhân khi tham gia làm việc về lĩnh vực gì thì phải có tay nghề về lĩnh vực đó, Theo NĐ số 42/2015 về đào tạo trình độ sơ cấp nghề.
Dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

II. Đối tượng tham gia học sơ cấp cứu.
- Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.
- Người học trình độ sơ cấp có thể đăng ký vào học tại một hoặc nhiều cơ sở đào tạo sơ cấp. Người học đăng ký học tại cơ sở đào tạo sơ cấp nào thì nộp hồ sơ đăng ký học tại cơ sở đó.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

III. Đăng ký học sơ cấp cứu.
 - Gửi thông tin bao gồm:
Họ tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Đăng ký học lớp:
Địa điểm học:
SĐT liên hệ:
Vào địa chỉ mail: thuy.dtcb@gmail.com hoặc ĐT: 0967 99 05 05
Khi nhận được mail hoặc thông tin Viện đào tạo Nuce sẽ liên lạc lại với bạn về lịch học và cấp chứng chỉ
- Thủ tục và hồ sơ đăng ký, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển học trình độ sơ cấp do người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp quy định.
- Sau khi xem xét đủ điều kiện nhập học, bộ phận phụ trách đào tạo trình người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp ký quyết định công nhận người đến học là học sinh chính thức, xếp lớp học và cấp thẻ học viên cho từng người.
- Học sinh nhập học phải được cơ sở đào tạo sơ cấp cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của người học.
- Các giấy tờ nhập học phải được xếp trong túi đựng hồ sơ của từng học sinh do bộ phận đào tạo của cơ sở đào tạo sơ cấp quản lý, lưu giữ.

 IV. Kinh phí khóa học cấp chứng chỉ sơ cấp cứu: 
1.000.000 VNĐ / Hv (Bao gồm tài liệu, giáo trình và lệ phí ăn nghỉ giữa giờ)
a. Giảm ngay 10% đối với nhóm từ 5 Hv trở lên
b. Giảm ngay 20% đối với nhóm từ 10 Hv trở lên
c. Giảm ngay 30% đối với nhóm từ 20 Hv trở lên


Địa điểm đào tạo sơ cấp cứu.
- Khóa học đào tạo chứng chỉ sơ cấp cứu ở Hà Nội: Số 220 đường láng trường đào tạo cán bộ LHP - Đống Đa - Hà Nội
- Khóa học đào tạo 
chứng chỉ sơ cấp cứu ở TPHCM: Số 10, Q 10 đường 3/2 tại học viện hành chính quốc gia - TPHCM

- Khóa học đào tạo 
chứng chỉ sơ cấp cứu, học chứng chỉ nghề ở tỉnh lẻ: Liên hệ 0967 99 05 05

V. Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề.
Điều 28. Mẫu chứng chỉ sơ cấp

- Chứng chỉ sơ cấp, gồm hai mặt, có kích thước 19cm x 18cm.

mau chung chi so cap nghe moi nhat theo bldxh
Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề mới nhất theo TT 42/2015 của BLĐXH

- Mặt trước có nền màu đỏ, có hình Quốc huy, các chữ in trên mặt trước có màu vàng; mặt sau nền màu trắng, hoa văn trống đồng màu vàng nhạt, các chữ in trên mặt sau có màu đen, riêng dòng chữ “CHỨNG CHỈ SƠ CẤP” màu đỏ, kiểu chữ Times New Roman, in hoa, đậm.
- Nội dung cụ thể của mẫu chứng chỉ sơ cấp thực hiện theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 30. In, quản lý, cấp phát chứng chỉ sơ cấp
- In, quản lý chứng chỉ sơ cấp
+ Căn cứ mẫu chứng chỉ sơ cấp; mẫu bản sao chứng chỉ sơ cấp quy định tại các Điều 28 và 29 Thông tư này, cơ sở đào tạo sơ cấp thiết kế hoặc lựa chọn mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp, kèm theo lô gô của cơ sở mình (nếu có).
+ Cơ sở đào tạo sơ cấp gửi công văn kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp (mỗi loại 03 bản) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để đăng ký xác nhận.
Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của cơ sở đào tạo sơ cấp, kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải xác nhận vào từng mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp. Trường hợp không xác nhận, phải có văn bản gửi cơ sở đào tạo sơ cấp, nêu rõ lý do.
+  Mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp đã được xác nhận được lưu giữ tại cơ sở đào tạo sơ cấp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để quản lý.
– Đào tạo nâng bậc thợ cho công nhân có tay nghề và cấp chứng nhận nâng bậc thợ…
Và các chương trình đào tạo chứng chỉ nghề khác
Giảm học phí cho đơn vị, tổ chức cá nhân đăng ký số lượng nhiều. Gọi 0967 99 05 05

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
-        Website: khoahocnuce.com
-        Email: viendaotaonuce@gmail.com