01
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị có địa điểm học riêng. Học trên thực tế. Tỷ lệ đỗ trên 90%. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm – tận tâm
02
HỌC PHÍ TRỌN GÓI
Học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất khi đăng ký tham gia khóa học – Cam kết không phát sinh chi phí.
03
TƯ VẤN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
Tân tình chăm sóc học viên với đội ngũ tư vấn trẻ trung, chuyên nghiệp. Luôn luôn phục vụ 24/7.
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GIÁM SÁT

*Theo TT số 25/2009/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 28 Ngày/ Khóa

Học Phí

3 Lĩnh vực: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA CHỈ HUY TRƯỞNG

*Điều số 53 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Điều số 54 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

*Luật đấu thầu số 43 – NĐ 63/2013/QĐ13

Thời gian Đào tạo: 2 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL NHÀ CHUNG CƯ

*NĐ số 71/2010/NĐ-CP – TT số 10/2015/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ CLCT

*TT số 17/2017/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

*Theo TT số 05/2010/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL CHI PHÍ XDCT

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

*Theo NĐ số 112/2009/NĐ-CP – TT 04/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 23/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA KIỂM ĐỊNH CLCT

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

*Theo TT số 27/2013/TT-BXD – NĐ 44/2016/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA BẤT ĐỘNG SẢN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA THÍ NGHIỆM VIÊN

*Căn cứ QĐ số 11/QĐ-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.700.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

Chứng Chỉ Hành Nghề

Khóa Học Xây Dựng

Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khóa Chỉ Huy Trưởng

Tin Tức

Tổng Hợp Những Website Đặt Backlink Miễn Phí Có PR Cao Và Hiệu Quả

Chào các bạn! Hẳn các bạn làm SEO cũng như đang tìm hiểu về SEO thì Backlink là một phần không thể thiếu trong chiến lược SEO sau Onpage Vậy làm thế nào để đặt được những backlink hiệu quả cao mà lại hoàn toàn miễn phí.
Việc backlink càng chất lượng bao nhiêu thì từ khóa của bạn lên nhanh bấy nhiêu, có thể nói PR cao thì độ uy tín của nó cũng cao, vì vậy chúng ta hãy cố gắng đặt backlink ở trang có PR cao càng tốt. Và tôi cũng không loại trừ chuyện đó và hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn tổng hợp những trang web có PR =10 PR = 9 tức là PR cao tức là theo google đánh giá trang đó đạt điểm tuyệt đối và nó đạt đến độ uy tín cao nhất. Vậy trên thế giới internet thì có những trang nào đạt được thang điểm đó, hôm nay mình xin giới thiệu các trang có PR cao để các bạn tham khảo, mình chỉ giới thiệu các trang đó thôi, còn việc các bạn có đặt được backlink vào đó là do các bạn .
 • PR là gì?
 • Từ khóa là gì?
 • Backlink là gì? Cách đặt backlink
1. Đặt backlink của những trang có page rank cao.
1. Linkhay.com
Thật đơn giản để đặt backlink trong trang này. Bạn làm theo các bước sau:
dat backlink o linkhay.com

 • Đăng ký tài khoản mới bằng gmail hoặc đăng nhập trực tiếp bằng facebook
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân
 • Vào gửi tin
 • Copy link bài viết trên blog của bạn vào đó và thêm một số mô tả
 • Các link bài viết của bạn được index rất nhanh đó. Hãy tận dụng nhé !
2. Facebook.com
 • Đăng ký tài khoản mới bằng gmail hoặc bằng sđt
 • Vào trang cá nhân 
 • Vào phần giới thiệu
 • Vào mục thông tin cơ bản và liên hệ ở mục này các bạn đặt trang web của mình vào nhé

dat backlink trong facebook
3. Google.com
- Ở mục này mình nên tận dụng hết của tài khoản google như gmail, youtube, google plus G+ mình xin chia sẻ cách đặt trong 3 phần này.
+ Vừa tạo được uy tín với khách hàng vừa tạo được chữ ký mà lại được backlink tốt, chất lượng
 • Đăng ký tài khoản gmail
 • Vào gmail
 • Vào cài đặt ở phần này các bạn tạo chữ ký và đặt link vào nhé tùy các bạn đặt web luôn hoặc đặt kiểu anchor text

dat backlink ngay trong gmail
Ở đây tiện các bạn vào luôn G+ (Google Plus)
 • Vào giới thiệu
 • Ở trang web các bạn chỉnh sửa và đặt anchor text cho web nhé


Tiếp theo nữa là mình vào youtube.com
 • Vào kênh của tôi
 • Vào giới thiệu để đặt link
 • Phần mô tả có thể đặt thêm vào cho nó nhiều

dat backlink o kenh youtube
4. Vatgia.com
vatgia là trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Mình thường sử dụng trang này để đăng hỏi đáp và thấy chỉ sau 3h đã xuất hiện tin trên trang nhất (nếu câu hỏi đó không quá thông dụng). Hãy tận dụng nó để đặt backlink rất hiệu quả đó.
5. Lamchame.com
đây là trang web diễn đàn lớn nhất việt nam cho phép bạn đặt backlink vào profile . Đăng ký là thành viên mới. Cập nhật hồ sơ của bạn và thêm URL trang web của bạn.
6.webtretho.com
đây là trang web diễn đàn lớn nhất việt nam cho phép bạn đặt backlink vào profile . Đăng ký là thành viên mới. Cập nhật hồ sơ của bạn và thêm URL trang web của bạn.
* Domain nước ngoài bao gồm những domain sau
7. Last.fm, Google Page Rank – 8 Alexa Rank 945 : đây là trang web cộng đồng âm nhạc cho phép bạn đặt backlink vào profile . Đăng ký là thành viên mới. Cập nhật hồ sơ của bạn và thêm URL trang web của bạn.
8. Technorati.com,Google Page Rank – 8 Alexa Rank 1653 : là một blog chỉ mục và xếp hạng dịch vụ, rất dễ dàng để tạo ra một hồ sơ cá nhân và thêm một liên kết đến trang web của bạn
9. Identi.ca, Google Page Rank – 8 Alexa Rank 8254, đây là một mạng xã hội mở và dịch vụ blogging tương tự như twitter
10. Feedage.com, Google Page Rank – 6 Alexa Rank 9896 : Feedage.com là một thư mục tìm kiếm RSS nguồn cấp dữ liệu phân loại
11. Squidoo.com Lens, Google Page Rank – 7 Alexa Rank 237 : Squidoo Lens là một cách tuyệt vời để quảng bá bài viết và nhận được liên kết chất lượng cao
12. Weheartit.com,Google Page Rank – 6 Alexa Rank 970, trang web là bộ sưu tập những hình ảnh yêu thích của bạn, Thêm một hình ảnh của trang web của bạn để có một backlink DF từ trang web này
13. w3-directory.com, Google Page Rank – 4 Alexa Rank 24739, thêm vào trang web của bạn, bạn sẽ nhận được một backlink dofollow của trang web
14. Extremetracking.com, Google Page Rank – 7 Alexa Rank 2760, tạo một tài khoản và thêm thông tin trang web của bạn. Bạn sẽ nhận được một backlink dofollow cho trang web của bạn
15. Behance.com, Google Page Rank – 7 Alexa Rank 993, tạo một tài khoản và thêm thông tin trang web của bạn trong các thiết lập hồ sơ cá nhân. Bạn sẽ nhận được một backlink df cho trang web của bạn

* NGOÀI RA CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM
Vox.com: Đặt backlink trong profile, không có tùy chỉnh anchor text nhưng bạn có thể đặt bao nhiêu tùy ý.

Oyax.com: Đặt backlink ở profile. Cũng có thể đánh dấu một số trang web của bạn và nhận được các liên kết dofollow với tùy chỉnh anchor text.

Tipd.com: Đặt link trong profile, không tùy chỉnh anchor text.

Stylehive.com: Có thể thêm liên kết, với các tùy chỉnh anchor text trong hồ sơ của bạn.

Dailybooth.com: Muốn đặt bao nhiêu tùy ý trong profile.

Tigweb.org: Tất cả các liên kết được dofollow. Có thể sử dụng html trong phần giới thiệu của bạn.

Reddit.com: 2 hay nhiều vote sẽ cho bạn backlink rất tốt.

Roask.com: Cho phép bạn thêm liên kết bài viết của mình, thời gian chờ chấp nhận khoảng 2 tuần. Cho phép tùy chỉnh anchor text. Liên kết là dofollow.

TheEducationDirectory.org: thư mục mới cho các trang web liên quan đến giáo dục. Liên kết Dofollow với tùy chỉnh anchor text.

Directory.Ubdaily.com: liên kết DoFollow. Không có tùy chỉnh anchor text. Nhanh chóng chấp nhận.

Kaboodle.com: Đăng thông tin hoặc tin tức liên quan đến công ty và địa chỉ mạng của bạn liên kết trong nội dung. Liên kết là DoFollow với tùy chỉnh anchor text.

Work.com: Tạo một hướng dẫn liên quan đến ngành công nghiệp của bạn và bao gồm các liên kết dofollow. Có thể sử dụng anchor text

RoundArticles.com: Post một bài viết và sử dụng tùy chỉnh anchor text, bao gồm các liên kết dofollow.

Trên đây mình đã liệt kê Những Website Đặt Backlink Miễn Phí Có PR Cao Và Hiệu Quả rất tốt lại đơn giản, mọi người hãy nhanh chóng kiếm một vài cái cho mình nhé. Các bạn đã biết đến trang nào trong số những trang trên chưa? Hoặc biết trang web cho đặt Backlink Dofollow nào khác không? Hãy cùng chia sẻ với mọi người bằng cách comment phía dưới nhé. Mình sẽ cập nhật lên bài viết chính ngay khi có thể.
Chúc các bạn thành công!

Tra Cứu Mã Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Tổ Chức Xây Dựng Mới Nhất

HƯỚNG DẪN TRA MÃ, KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III TRÊN TOÀN QUỐC MỚI NHẤT, CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ DỮ LIỆU NHẤT, CÁC CÔNG TY, TỔ CHỨC KHÔNG TRA ĐƯỢC VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0984 674 080

Viện đào tạo Nuce hướng dẫn cách tra mã chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định 42/2017 NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 100/2018 NĐ-CP;
Chứng chỉ năng lực hoạt động là gì?: Là bản đánh giá năng lực, tóm tắt những lĩnh vực hoạt động xây dựng của một doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng, Theo NĐ 59/2015 NĐ-CP và NĐ 100/2018 NĐ-CP kèm các thông tư 17/2016 và TT08/2018 /TT-BXD đã ban hành yêu cầu tất cả các doanh nghiệp khi tham gia HĐXD phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, đối với các công ty tham gia hoạt động công trình cấp IV phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III trở lên.
Vì vậy: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một tờ đánh giá chung cho toàn bộ công ty, tổ chức nên việc làm giả, không có năng lực, là việc mà sai quy định của pháp luật, chính vì thế BXD đã nói rõ trong thông tư 17/2016/TT-BXD khi các doanh nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực thì phải được công bố trên website của cơ quan thẩm quyền (SXD các tỉnh, thành phố trên toàn quốc) và BXD (Bộ Xây Dựng)
Vậy chúng ta tra mã ở đâu?
Như đã nói trên việc tra mã ở đâu cũng là câu hỏi mà tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc còn thắc mắc khi có rất nhiều trang web đang giả mạo câu view để tra mã, nhằm mục đích khác như:

http://hdxdxaydung-gov.vn/cqlhdxd/danh-sach-nha-thau.html

Trang web này hoàn toàn không phải của BXD đây là website giả mạo
Thứ 1: đuôi phải là .gov.vn (Đuôi này chỉ có cơ quan của nhà nước mới mua được, Nói cách khác đuôi .gov.vn là của chính phủ) nhưng để ý kỹ sẽ thấy trang web kia là đuôi .vn (-gov.vn chứ không phải .gov.vn)
Nếu không để ý kỹ các tổ chức rất dễ bị nhầm lẫn
Vậy tra mã ở đâu là chuẩn nhất?
- Các công ty, doanh nghiệp trực tiếp vào trang có thẩm quyền cấp chứng chỉ có đuôi .gov
+ Hà Nội (HAN) soxaydung.hanoi.gov.vn
+ Hồ Chí Minh: (HCM) soxaydung.hochiminhcity.gov.vn
......
Và các tỉnh thành trên toàn quốc khác

- Tra cứu trực tiếp trên website của BXD (Nơi quản lý mã trực tiếp của các doanh nghiệp)
Bước 1:
Các doanh nghiệp vào trang website sau: https://nangluchdxd.gov.vn/ (để ý kỹ cho ta thấy đuôi .gov.vn rồi đã yên tâm)
Màn hình sẽ hiển thị như sau:
tra cuu ma chung chi nang luc xay dung
Màn hình chính của trang web cục quản lý hoạt động xây dựng
Bước 2: Doanh nghiệp nhập mã chứng chỉ (Mã số đăng ký kinh doanh, tên công ty, tên giám đốc...) ở ô tìm kiếm nhớ là chọn tìm trong tổ chức
Nhập mã chứng chỉ năng lực của công ty
Bước 3: Hiển thị thông tin năng lực của công ty
Lưu lý tra mã nhưng phần bô đỏ có thể tra được vì (Mã chứng chỉ là duy nhất, mã số doanh nghiệp là duy nhất....)
Các doanh nghiệp khi tra mã chứng chỉ năng lực không hiển thị thông tin vui lòng gọi 0984 674 080 hoặc zalo: 0984 674 080 để được hỗ trợ
Ngoài ra việc xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nếu các công ty gặp khó khăn, không có thời gian kê khai hồ sơ, không có thời gian đi lại, không biết kê khai hồ sơ vui lòng liên hệ Viện đào tạo Nuce để được tư vấn, hỗ trợ việc đọc các thông tư văn bản để kê khai hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05

-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080

Tra Cứu Mã (Kiểm Tra) Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

HƯỚNG DẪN TRA CỨU MÃ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁ NHÂN, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DOANH NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG THEO TT17/2016 VÀ NĐ 42/2017 NĐ-CP  SỬA ĐỔI NĐ 59/2015 NĐ-CP MỚI NHẤT CỦA BXD

TRA MÃ CHỨNG CHỈ ĐÃ THAY ĐỔI THEO ĐỊA CHỈ KHÁC ĐẦY ĐỦ DỮ LIỆU HƠN TẠI ĐÂY =>> KÍCH CHUỘT

Viện đào tạo Nuce hướng dẫn cách tra mã chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

I. Tại sao phải tra mã chứng chỉ hành nghề xây dựng
 1. Tránh làm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng giả, làm cho các công trình không được đảm bảo chất lượng. 
 2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cơ quan chức năng cấp cho cá nhân đủ điều kiện được hành nghề trên toàn quốc quản lý bởi Bộ Xây Dựng
 3. Công bằng trong công việc đối với cá nhân đủ năng lực được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực liên quan
 4. Tất cả hệ thống kiểm tra, tra mã chứng chỉ hành nghề được công khai minh bạch trên website. Quản lý trực tiếp của BXD. Các tỉnh lẻ khi tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề phải có công văn đưa lên BXD để lấy mã số dự thi và mã số chứng chỉ hành nghề khi đạt kết quả sát hạch
 5. Mỗi cá nhân được BXD cấp mã là duy nhất. BXD trực tiếp quản lý mã số chứng chỉ hành nghề trên. Thể hiện bởi nơi cấp và mã số. Ví dụ: BXD-00000123 thì nơi cấp khác sẽ không được sử dụng mã số 00000123 nữa mà phải là 00000124. Chẳng hạn ở Hà Nội cấp thì sẽ là HAN-00000124
- Mỗi cá nhân khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I, hạng II, hạng III đều được cấp mã duy nhất hoặc số cmt là duy nhất. Để tra xem chứng chỉ thật hay giả chỉ cần nhập mã số chứng chỉ hoặc số cmt là ra.
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: là bản đánh giá năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng của lĩnh vực ghi trên chứng chỉ hành nghề. Ví dụ chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Bước 1:
* Tra mã chứng chỉ hành nghề cá nhân: BXD đã thay đổi toàn bộ dữ liệu từ trang cũ: http://hdxd.xaydung.gov.vn/cqlhdxd/danh-sach-ca-nhan.html sang web mới: https://nangluchdxd.gov.vn/ web này các cá nhân sẽ tìm được và tối ưu hơn web cũ khi có những cá nhân không tra được
* Tra mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Vui lòng vào đường link sau: https://nangluchdxd.gov.vn/
Màn hình sẽ hiển thị như sau:
Tra cứu mã chứng chỉ hành nghề xây dựng
Giao diện cũ: Chưa được tối ưu, chưa được up đầy đủ dữ liệu
HD tra cứu mã chứng chỉ xây dựng mới nhất

Bước 2: Vui lòng điền thông tin số chứng chỉ được cấp hoặc số chứng minh thư. hoặc họ tên hoặc mã số chứng chỉ hành nghề bao gồm cả nơi cấp và mã số: VD hạng I thì nơi cấp là BXD-00001234 còn hạng II thì nơi cấp sẽ quy định tại TT 17/2016 TT-BXD. VD Hạng II ở Bắc Ninh sẽ là BAN-00001235. Lưu ý mã số chứng chỉ mỗi người sẽ là duy nhất. Nếu BXD là 00001234 thì ở nơi khác sẽ không lấy mã này nữa.

Bước 3: Ấn ô tìm kiếm
- Nếu chứng chỉ của bạn là thật thì sẽ ra thông tin của bạn, Nếu không tìm thấy hoặc ra thông tin người khác thì chứng chỉ là giả.

Ví dụ:

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HƯNG
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1984
Số CMND: 371145268
.....
Được phép hành nghề: Gs công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
tra ma chung chi hanh nghe xay dung
Ảnh: Tra mã chứng chỉ hành nghề xây dựng theo số chứng minh thư nhân dân
Như kết quả hiện ra thì thông tin chính xác =>> Chứng chỉ thật
- Thử tra theo tên, mã chứng chỉ hành nghề
Ảnh: Tìm kiếm theo tên để tra cứu chứng chỉ hành nghề xây dựng
Tra cứu theo mã số chứng chỉ hành nghề
Như vậy chứng chỉ trên là thật.
- Tương tự kiểm tra các chứng chỉ do Viện đào tạo Nuce hỗ trợ hồ sơ thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo NĐ 59/2015
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 1

Chứng chỉ hành nghề thiết kế thông gió hạng 1
- Trên mạng rất nhiều dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng chi phí cao nhưng lại không đảm bảo an toàn nên Viện đào tạo Nuce đưa ra phương án Hướng dẫn cách tra mã để tránh mất tiền oan. Lại bị đánh giá gian lận trong công trình và có thể sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm hơn về sau.

Tra mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

- Gõ mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Ví dụ BXD-00001234
Ấn tìm kiếm

Đang cập nhật bài viết...
VUI LÒNG KÍCH CHUỘT TẠI ĐÂY ĐỂ TRA ĐƯỢC THÔNG TIN ĐỦ: TẠI ĐÂY

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05

-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình DD&CN Hạng 1, 2, 3

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: DD&CN HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. THỦ TỤC NHANH, UY TÍN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0984 674 080
chung chi hanh nghe hoat dong xay dung theo nd moi nhat
* ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

 • 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”.
* ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN
 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
 • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cầu
  • Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”
  * MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  • 1. Chứng chỉ hành nghề: là loại bìa có màu vàng nhạt, kích thước 15x21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề quy định tại Khoản 3 Điều này, theo mẫu tại Phụ lục số 05 Thông tư 17/2016 TT-BXD.
  • 2. Quản lý số chứng chỉ hành nghề:
  Số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:
  a) Nhóm thứ nhất: có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 07 Thông tư 17/2016; VD: BXD, HAN, HCM....
  b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề. VD: 00001234
  • 3. Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm:
  a) Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);
  b) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;
  c) Trình độ chuyên môn được đào tạo, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo;
  d) Lĩnh vực hành nghề, loại công trình (nếu có), hạng và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp.
  chung chi thiet ke ket cau cong trinh dan dung va cong nghiep

  * THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHUNG
  Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề gồm:
  • 1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
  • 2. Sở Xây dựng thuộc Sở  xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:
  a) Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;
  b) Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.
  * HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DD&CN
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các tài liệu sau:
  • 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng. Tải tại đây
  • 2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
  • 3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư này.
  • 4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
  • 5. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng NUCE Việt Nam (Viện đào tạo NUCE): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

  Dịch vụ làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng QĐ số 33/QĐ-HĐXD
  DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG  II, HẠNG III CHO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĐ 59/2015 NĐ-CP VÀ NĐ 42/2017 TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC UY TÍN, THỦ TỤC NHANH GỌN, TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ THẤP. HOTLINE: 0984 674 080
  XEM CHI TIẾT NĐ 100/2018 NĐ-CP TẠI ĐÂY: CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/09/2018

  Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư 17/2016/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng là hai văn bản pháp luật chính quy định về thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  - Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
  - Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  - Căn cứ thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
  - Công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng các hạng I, II, III, Bạn đang không biết làm hồ sơ xin cấp chứng chi năng lực hoạt động xây dựng như thế nào là đúng theo NĐ 59/2015? Hoặc công ty, doanh nghiệp của bạn làm được hồ sơ năng lực nhưng lại thiếu nhân sự,....

  NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN CỦA 90% DOANH NGHIỆP
  - Không rõ điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng là gì?
  - Không tự đánh giá được hạng công trình của mình.
  - Băn khoăn không biết thủ tục gồm những gì? Chi phí xin cấp là bao nhiêu?
  - Kê khai hồ sơ sai lên, sai xuống, mất thời gian và tiền bạc.
  - Hộ sơ bị trả về mà không rõ lý do.
  - Chuẩn bị đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình,… mà vẫn chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  - Qua các bên dịch vụ không uy tín, tiền thì mất và chứng chỉ vẫn không về.
  Tất cả những thắc mắc, những khó khăn mà công ty, doanh nghiệp của bạn đang gặp phải Viện đào tạo Nuce sẽ đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của quý công ty, thời gian giải quyết nhanh gọn nhất.

  #VIỆN ĐÀO TẠO NUCE nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hoạt động xây dựng trên toàn quốc.
  - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? (Chứng chỉ năng lực cho công ty, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng nói chung):
  - Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng là : Bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.
  • #Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:
  • #Nhóm thứ nhất: Có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VII Nghị định 100/2018 NĐ-CP bổ sung NĐ 59/2015 NĐ-CP
  • #Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực. gồm 8 số
  • #Ví dụ: BXD-00001234 (BXD là ký hiệu thể hiện nơi cấp, 00001234 là mã số chứng chỉ năng lực dấu "-" là nối giữa nơi cấp và mã số)
  - Mỗi doanh nghiệp, công ty đủ năng lực sẽ được hội đồng xét duyệt và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và được cấp mã riêng duy nhất cho doanh nghiệp để dễ quản lý, trách nhầm lẫn và làm "giả"
  - Ký hiểu mã chứng chỉ được BXD quy định theo tại TT 17/2016 TT-BXD Có giá trị 5 năm trên toàn quốc ký hiệu mã chứng chỉ được BXD phân theo từng Tỉnh, TP (ví dụ: ở TPHCM mã được ký hiệu bắt đầu bằng 3 chữ số đầu theo TP HCM là HCM, ở Bắc Ninh là BAN.... mã số được xem tại TT số 17/2016)
  Có bắt buộc phải làm chứng chỉ năng lực xây dựng hay không? Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, công ty xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam).

  #1. ĐỐI TƯỢNG XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  - Đơn vị công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn toàn quốc
  - Đơn vị công ty hoạt động có nhu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  - Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC SAU:
  • # Khảo sát xây dựng bao gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình (KSXD)
  • #Lập quy hoạch xây dựng: (QHXD)
  • #Thiết kế thẩm tra thiết kế bao gồm: (TKXD)
  1. Thiết kế kiến trúc công trình:
  2.  Thiết kế kết cấu công trình
  3.  Thiết kế điện - cơ điện công trình
  4. Thiết kế cấp thoát nước công trình
  5. Thiết kế điều hòa không khí thông gió - cấp nhiệt
  6. Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình
  1. Giám sát công tác xây dựng công trình
  2. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
  3. Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ
  • Kiểm định xây dựng
  * Chú ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

  #2. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:
  • #1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu NĐ 100/2018 NĐ-CP
  • #2. Tệp tin Scan giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức;
  • #3. Tệp tin Scan bản chính các văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
  • #4. Tệp tin Scan Bản kê kinh nghiệm của tổ chức theo mẫu (ít nhất 03 công trình tiêu biểu liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng);
  • #5. Tệp tin Scan bản kê khai máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức. Đối với tổ chức xin chứng chỉ năng lực thi công, khảo sát
  Chúng tôi nhận tư vấn, kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Bộ xây dựng và các Sở xây dựng trên toàn Quốc thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Hỗ trợ giá tốt nhất hiện nay. Tư vấn 24/7
  #3. THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

  - Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

  - Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.
  - Khi tổ chức, doanh nghiệp hay công ty nộp hồ sơ phải có giấy hẹn hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng (cơ quan thuộc SXD hoặc cục quản lý HĐXD thuộc BXD)
  #4. PHÂN HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG
  Tổ chức cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dưng hạng I;
  • Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II hạng III;
  #5. MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm. Quy cách của chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có giá trị 5 năm trên toàn quốc (NĐ 59/2015)
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa 10 năm (NĐ 100/2018) (có hiệu lực từ ngày 15/09/2018) 

  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ
  (Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
  MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  Chung chi nang luc xay dung hang 2,3 so xay dung ha noi
  Ảnh: Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Lĩnh vực/Loại công trình/Hạng: #1.Thi công/Dân dụng/Hạng 3, #2. Thi công/Giao thông/Hạng 3, #3. Thi công/HTKT/Hạng 3, #4. Thi công/Thủy lợi/ Hạng 3
  #6. ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD
  - Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 điểm, nhưng tổng điểm không quá 100 điểm.

  - Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

  Xem thêm: Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
  Xem thêm: Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia


  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967 99 05 05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984 674 080

  Chứng Chỉ Xây Dựng Doanh Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

  Chứng chỉ xây dựng doanh nghiệp là bản đánh giá năng lực của doanh nghiệp hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực GSXD (Giám sát), TKXD (Thiết kế xây dựng), KSXD (Khảo sát, khảo sát địa chất, địa hình), QHXD (Quy hoạch xây dựng)...... Chứng chỉ xây dựng doanh nghiệp có cần thiết hay không? liên hệ: 0984 674 080

  I. CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP
  Cũng giống như chứng chỉ xây dựng cá nhân thì theo NĐ 100/2018 NĐ-CP việc tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng cũng phải có chứng chỉ hành nghề cho công ty "CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC"
  chung chi xay dung doanh nghiep
  Chứng chỉ xây dựng cho Doanh nghiệp hạng III

  Download File Bảng Excel Tính Toán Móng Cọc

  Tải miễn phí bảng excel tính toán móng cọc được sử dụng để tính toán phần móng cọc cho các tòa nhà chung cư. Gửi tới các kỹ sư và các doanh nghiệp tham khảo
  bang excel tinh toan mong coc
  HƯỚNG DẪN TẢI BẢNG EXCEL TÍNH TOÁN MÓNG CỌC
  Bước 1: KÍCH VÀO ĐÂY
  Bước 2: Kích vào màn hình bên trái nút tải xuống
  Kích chuột vào ô vuông màu đỏ để tải file excel tính toán móng cọc tòa nhà chung cư
  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: Khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Tin tức mới