01
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị có địa điểm học riêng. Học trên thực tế. Tỷ lệ đỗ trên 90%. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm – tận tâm
02
HỌC PHÍ TRỌN GÓI
Học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất khi đăng ký tham gia khóa học – Cam kết không phát sinh chi phí.
03
TƯ VẤN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
Tân tình chăm sóc học viên với đội ngũ tư vấn trẻ trung, chuyên nghiệp. Luôn luôn phục vụ 24/7.
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GIÁM SÁT

*Theo TT số 25/2009/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 28 Ngày/ Khóa

Học Phí

3 Lĩnh vực: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA CHỈ HUY TRƯỞNG

*Điều số 53 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Điều số 54 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

*Luật đấu thầu số 43 – NĐ 63/2013/QĐ13

Thời gian Đào tạo: 2 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL NHÀ CHUNG CƯ

*NĐ số 71/2010/NĐ-CP – TT số 10/2015/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ CLCT

*TT số 17/2017/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

*Theo TT số 05/2010/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL CHI PHÍ XDCT

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

*Theo NĐ số 112/2009/NĐ-CP – TT 04/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 23/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA KIỂM ĐỊNH CLCT

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

*Theo TT số 27/2013/TT-BXD – NĐ 44/2016/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA BẤT ĐỘNG SẢN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA THÍ NGHIỆM VIÊN

*Căn cứ QĐ số 11/QĐ-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.700.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

Chứng Chỉ Hành Nghề

Khóa Học Xây Dựng

Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khóa Chỉ Huy Trưởng

Tin Tức

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ hành nghề phòng cháy và chữa cháy (Pccc) do Bộ Công An

Chứng chỉ hành nghề Pccc do Bộ Công An cấp
Chứng chỉ hành nghề Pccc do Bộ Công An cấp
Mẫu: Chứng chỉ hành nghề Pccc do Bộ Công An cấp

Chứng chỉ quản lý chất lượng công trình xây dựng Uy Tín

LỚP HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRÊN TOÀN QUỐC, CẤP NHANH CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THEO TT MỚI NHẤT BXD
Uy tín - Chuyên nghiệp - Giảng Viên Đầu Ngành - Nhiều ưu đãi.
chung chi boi duong nghiep vu quan ly chat luong cong trinh
Ảnh: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE liên tục mở lớp học cấp chứng chỉ quản lý chất lượng công trình xây dựng nhằm giúp học viên nắm vững về pháp luật và hợp đồng trong xây dựng, quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường... Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong xây dựng.

1. Đối tượng tham gia học quản lý chất lượng công trình:
Quản lý công trình, đội trưởng xây dựng; cán bộ quản lý; cán bộ kỹ thuật các Tổng Công ty, các Công ty nhà nước, các Công ty cổ phần, các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; và các cá nhân khác có nhu cầu.

2. Lịch khai giảng và thời gian học quản lý chất lượng công trình:
Khai giảng ngày 15 và 25 hàng tháng. Lớp học ngoài giờ hành chính Buổi tối từ 18h00 đến 21h00 các ngày trong tuần, Thứ 7 và chủ nhật nghỉ.

Đăng ký học chỉ huy trưởng công trường.
- Gửi thông tin bao gồm:
Họ tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Đăng ký học lớp:
Địa điểm học:
SĐT liên hệ:
Vào địa chỉ mail: thuy.dtcb@gmail.com hoặc ĐT: 0967 99 05 05

Khi nhận được mail hoặc thông tin Viện đào tạo Nuce sẽ liên lạc lại với bạn về lịch học và cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng

3. Học phí lớp học quản lý chất lượng công trình: 1000.000vnđ/học viên.(Bao gồm tài liệu, giáo trình và lệ phí ăn nghỉ giữa giờ)
Giảm ngay 10% đối với nhóm từ 5 Hv trở lên
Giảm ngay 20% đối với nhóm từ 10 Hv trở lên
Giảm ngay 30% đối với nhóm từ 20 Hv trở lên

4. Địa điểm học quản lý chất lượng công trình:
- Lớp học quản lý chất lượng công trình tại Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Trường Đào Tạo Cán Bộ LHP - Đống Đa - Hà Nội.
- Lớp học quản lý chất lượng công trình TPHCM: Số 10 - Q10 - Đường 3/2 - Học Viện Hành Chính Quốc Gia - TPHCM

5. Chứng Chỉ quản lý chất lượng công trình:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được Cấp Chứng Chỉ quản lý chất lượng công trình xây dựng có giá trị hành nghề toàn quốc.
+ Chứng chỉ quản lý chất lượng công trình xác nhận năng lực hành nghề cấp cho kỹ sư có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là 3 năm ( Kể từ khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng).

+ Chứng chỉ quản lý chất lượng công trình do các cơ sở được Bộ Xây Dựng cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc

 * HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH: 
- Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
- Giấy Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
- Ảnh ( 3*4 ) 3 ảnh bỏ vào 1 phong bì.
- Điều kiện để được cấp chứng chỉ sinh viên tốt nghiệp Đại học , Cao đẳng , Trung cấp...

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
-         Website: khoahocnuce.com
-         Email: viendaotaonuce@gmail.com

Chứng chỉ lắp đặt giàn giáo - Thợ lắp dựng Giàn giáo Uy tín

Chứng chỉ lắp đặt giàn giáo - Thợ lắp dựng Giàn giáo Uy tín
chung chi lap dat gian giao tho lap dat gian giao
Ảnh: Chứng chỉ sơ cấp nghề thợ lắp dựng giàn giáo

Phần mềm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-BXD ngày 05/02/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đầu tư trang thiết bị và phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Viện đào tạo quản lý xây dựng – ( Viện đào tạo Nuce ) Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã xây dựng và hoàn thiện xong phần mềm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hệ thống phần mềm theo địa chỉ: http://khoahocnuce.com

Thi chứng chỉ hành nghề xây dựng trực tuyến Tại đây


1 Tại sao bạn lại cần phần mền thi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đối với các bạn đang có nhu cầu thi sát hạch xây dựng việc lựa chọn những gói như hỗ trợ lý thuyết thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng lên tới 80%, lý do là các bạn lo mình làm bài thi không được tự tin, lo trượt sát hạch là điều hiển nhiên. Trung tâm đào tạo Nuce với mong muốn tạo điều kiện cho các học viên khi đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tự tin mà không cần hỗ trợ lý thuyết, giúp các bạn tốn chi phí hơn khi đăng ký thi sát hạch.
________________________________________________________________________________
Phần mềm thi sát hạch hành nghề xây dựng: Được chia làm 15 bộ đề thi, cấu trúc mỗi bộ đề gồm 30 câu trắc nghiệm

Tính năng của phần mền
Mô phỏng phần mềm thi sát hạch chứng chỉ hành nghề của BXD, giống với thi thật.
– Chấm điểm thi sau khi làm bài và báo kết quả trực tiếp.
– Đầy đủ dữ liệu 450 câu hỏi theo tài liệu được phát hành bởi BXD
– Chế độ làm bài thi với các câu hỏi được lấy ngẫu nhiên, giống như thi thật.

2. Hướng dẫn sử dụng phần mền thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bước 1: Click vào nút Download để tải phần mềm về: DOWNLOAD

Bước 2: Giải nén file Winrar: “De thi sát hạch chứng chỉ xây dựng.rar” và chạy file Luyen Thi Ly Thuyet.exe để mở chương trình

Bước 3: Chọn loại hạng chứng chỉ hành nghề mà bạn muốn thi bao gồm: chứng chỉ hành nghề giám sát, chứng chỉ hành nghề khảo sát, chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá…
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bước 4: Nhấn vào nút Thi để bắt đầu bài thi ( bắt đầu tính thời gian làm bài luôn bạn nhé!)

Triển khai thực hiện thí điểm:

1. Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-BXD ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong thời gian thực hiện thí điểm, các Sở Xây dựng căn cứ bộ câu hỏi trắc nghiệm và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo quyết định này để hướng dẫn cá nhân có nhu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại địa phương và tổ chức thực hiện sát hạch thí điểm.

2. Văn phòng Cục là đầu mối tổ chức, phối hợp với các Sở Xây dựng và Trung tâm viện đào tạo quản lý xây dựng triển khai sát hạch thí điểm cho các cá nhân có nhu cầu.

3. Cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện thí điếm sát hạch thông qua Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

4. Văn phòng Cục có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến phản hồi, góp ý về bộ câu hỏi trắc nghiệm và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các Sở Xây dựng và cá nhân gửi về đến hết ngày 10/11/2016.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05

-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080

>>> Xem thêm: Sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Xem thêm: Bộ đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Xem thêm: Đáp án bộ đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Viện đào tạo quản lý xây dựng NUCE Việt Nam

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG NUCE VIỆT NAM (NUCE) - TRI THỨC THÀNH CÔNG


Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Viện đào tạo quản lý xây dựng Nuce.

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 7/4/2010 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XDCT.

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 6/11/2009 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án ĐTXDCT.

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BKHĐT ngày 19/5/2011 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư.

Căn cứ Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá đăng tải trên website của Bộ XD.

Căn cứ Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ đấu thầu đăng tải trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

       1. Tên cơ sở đào tạo: VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG NUCE.

- Tên giao dịch Công ty: NUCE JSC.,

- Trụ sở : Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- VPGD Hà Nội: Số 3132 - Nguyễn Xiển, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

- VPGD HCM: Số 131/2 Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

- Tel: 0969 761 642   - Mobile: 0967 99 05 05

- Email: viendaotaonuce@gmail.com            website: www.khoahocnuce.com

- Logo:
Logo Viện đào tạo quản lý xây dựng Nuce việt nam

2. Ban Lãnh đạo Công ty:

- Giám đốc phụ trách chung: Ông Phạm Văn Thùy         Điện thoại: 0967.99.05.05

- Giám đốc khu vực Miền Bắc: Bà Hoàng Thị Ngọc Mai - ĐT: 0969.761.642

- Giám đốc khu vực Miền Trung: Ông Phạm Văn Luyện   - ĐT: 0978.385.769

- Giám đốc khu vực Miền Nam: Ông Phạm Văn Thùy - ĐT: 0984 674 080
3. Đào tạo

 NUCE thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, NUCE còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình

Các khóa đào tạo cấp Chứng chỉ hành nghề:

 Đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Quyết định phê duyệt đơn vị đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp chứng chỉ/chứng nhận theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTB&XH;

Đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu theo sự phê duyệt của Bộ KH&ĐT, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia theo Luật Đấu thầu và Nghị định 85/NĐ-CP;
Bộ Xây dựng cho phép NUCE đào tạo về kinh doanh bất động sản tại Quyết định số 498/QĐ-BXD ngày 3/4/2008, về việc công nhận NUCE là đơn vị được phép đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề về: 
i) Môi giới bất động sản; 
ii) Định giá bất động sản; 
iii) Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

Đào tạo về nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Nghị định 112/NĐ-CP, cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng; và
Quyết định số 1015/QĐ-BXD ngày 15/10/2009 của Bộ XD v/v công nhận Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng NUCE là cơ sở được đào tạo về nghiệp vụ Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình theo quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD;
Quyết định số 412/QĐ-BXD ngày 02/04/2010 của Bộ XD v/v công nhận Công ty CP Tư vấn Phát triển và Đào tạo về Quản lý là cơ sở được đào tạo về nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD;
Đào tạo Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng;
Đào tạo Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình;

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
-         Website: khoahocnuce.com
-         Email: viendaotaonuce@gmail.com

Đề thi chuyên ngành - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và Công nghiệp

Câu 1:Bản đồ phân vùng động đất của nước ta được chia làm
 • a.
  1 vùng
 • b.
  2 vùng
 • c.
  3 vùng
 • d.
  4 vùng
Câu 2:Công trình không phải thiết kế chịu động đất nếu được xây dựng trong vùng có gia tốc nền thiết kế không vượt quá (g là gia tốc trọng trường):
 • a.
  0,01g
 • b.
  0,03g
 • c.
  0,04g
 • d.
  0,06g
Câu 3:Để hạn chế bề rộng khe nứt trong bêtông của dầm BTCT, cần phải
 • a.
  tăng bề dày lớp bảo vệ
 • b.
  tăng lượng cốt đai
 • c.
  tăng lượng cốt dọc
 • d.
  cả 3 cách trên đều không đúng
Câu 4:Để đảm bảo cấu kiện BTCT chịu uốn không bị phá hoại giòn, cần phải có biện pháp
 • a.
  hạn chế vùng nén của tiết diện bêtông
 • b.
  tăng diện tích cốt thép dọc
 • c.
  giảm lượng cốt đai
 • d.
  cả ba cách trên đều đúng
Câu 5:Khi tính tải trọng gió cho công trình cao, thành phần động của tải trọng gió được xác định thế nào ?
 • a.
  bằng trọng lượng công trình nhân với một hệ số
 • b.
  bằng thành phần tĩnh của tải trọng gió nhân với một hệ số
 • c.
  tính theo sự giao động của công trình
 • d.
  tính theo hệ số khí động của công trình
Câu 6:Khi tính sàn có diện tích lớn, hoạt tải sử dụng có thể được giảm đi bằng hệ số. Hệ số này chỉ phụ thuộc vào:
 • a.
  độ cao của sàn trong ngôi nhà
 • b.
  diện tích của sàn
 • c.
  loại phòng sử dụng
 • d.
  diện tích của sàn và loại phòng sử dụng
Câu 7:Đối với nhà nhiều tầng, để tính lực nén trong cột, tường, hoạt tải sử dụng trên các sàn có thể được giảm đi bằng hệ số. Hệ số này chỉ phụ thuộc vào:
 • a.
  độ cao của ngôi nhà
 • b.
  diện tích của sàn
 • c.
  loại phòng sử dụng
 • d.
  cả ba điều đều không đúng
Câu 8:Trong công thức tính tải trọng gió lên công trình, hệ số k chỉ phụ thuộc vào:
 • a.
  hình dạng của công trình và độ cao công trình
 • b.
  hình dạng công trình và địa hình chung quanh công trình
 • c.
  độ cao công trình và dạng địa hình chung quanh công trình
 • d.
  địa điểm xây dựng và độ cao công trình
Câu 9:Sức chịu tải của đất chỉ phụ thuộc vào:
 • a.
  Độ sâu đặt móng và lực dính của đất
 • b.
  Độ sâu đặt móng, góc ma sát trong và lực dính của đất
 • c.
  Độ sâu đặt móng, và góc ma sát trong của đất
 • d.
  Cả ba đều không đúng
Câu 10:Thanh chịu tải trọng phân bố dạng bậc nhất (hình tam giác) thì biểu đồ mômen uốn có dạng:
 • a.
  đường thẳng
 • b.
  đường cong bậc 2
 • c.
  đường cong bậc 3
 • d.
  cả ba đêu không đúng
Câu 11:Thanh chịu tải trọng phân bố dạng bậc nhất (hình tam giác) thì biểu đồ lực cắt có dạng
 • a.
  đường thẳng
 • b.
  đường cong bậc 2
 • c.
  đường cong bậc 3
 • d.
  cả ba đêu không đúng
Câu 12:Khung một tầng hai nhịp, các cột cùng chiều cao và liên kết cứng với dầm, liên kết ngàm vào móng. Bậc siêu tĩnh của khung là
 • a.
  3
 • b.
  4
 • c.
  5
 • d.
  6
Câu 13:Khi bố trí cốt thép chịu mômen âm cho dầm khung, theo kinh nghiệm không cần tính toán thì chiều dài của cốt thép này kéo dài khỏi cột bao nhiêu là hợp lí (L là nhịp dầm)
 • a.
  0,2L
 • b.
  0,25L
 • c.
  0,3L
 • d.
  0,4L
Câu 14:Khi nối cốt thép CII bằng cách buộc, chiều dài đoạn nối phải ít nhất là (d là đường kính cốt thép)
 • a.
  20d
 • b.
  25d
 • c.
  35d
 • d.
  40d
Câu 15:Bản BTCT kê 4 cạnh được tính theo khớp dẻo thì mômen uốn được xác định như sau
 • a.
  giả thiết giá trị mômen tại gối rồi tính toán tiếp
 • b.
  giả thiết giá trị mômen tại nhịp rồi tính toán tiếp
 • c.
  giả thiết tỉ lệ các mômen gối rồi tính toán tiếp
 • d.
  tra bảng lập sẵn
Câu 16:Bề cao của bản móng BTCT được quyết định chủ yếu bởi
 • a.
  điều kiện địa chất
 • b.
  điều kiện chịu cắt
 • c.
  điều kiện chịu uốn
 • d.
  điều kiện chọc thủng
Câu 17:Trong dầm BTCT có chiều cao tiết diện h, phải đặt thêm các cốt thép phụ ở giữa chiều cao tiết diện khi h ít nhất là
 • a.
  40cm
 • b.
  50cm
 • c.
  60cm
 • d.
  70cm
Câu 18:Trong cột BTCT có chiều cao tiết diện h, phải đặt thêm các cốt thép phụ ở giữa chiều cao tiết diện khi h ít nhất là
 • a.
  40cm
 • b.
  50cm
 • c.
  60cm
 • d.
  70cm
Câu 19:Cột gạch được gia cố bằng các lưới thép đặt trong các mạch vữa. Cường độ của khối xây có cốt thép tăng tối đa bao nhiêu lần so với khối xây không cốt thép
 • a.
  2 lần
 • b.
  1,5 lần
 • c.
  1,2 lần
 • d.
  2,5 lần
Câu 20:Bulông cường độ cao 8.8 được làm từ thép có các tính năng
 • a.
  giới hạn chảy 800Mpa, giới hạn bền 800Mpa
 • b.
  giới hạn chảy 800Mpa, giới hạn bền 600Mpa
 • c.
  giới hạn chảy 640Mpa, giới hạn bền 800Mpa
 • d.
  giới hạn chảy 600Mpa, giới hạn bền 800Mpa
Câu 21:Cột thép chịu nén đúng tâm, tiết diện tổ hợp gồm hai nhánh và các thanh giằng. Các thanh giằng được tính toán theo
 • a.
  lực nén trong cột
 • b.
  lực nén trong mỗi nhanh cột
 • c.
  lực cắt thưc tế
 • d.
  lực cắt quy ước
Câu 22:Dầm liên tục ba nhịp tựa trên các gối khớp di động, trừ gối đầu tiên là khớp cố định. Số bậc siêu tĩnh của dầm này là:
 • a.
  1
 • b.
  2
 • c.
  3
 • d.
  4
Câu 23:Khi biểu đồ mômen uốn trên một thanh có dạng parabôn bậc hai thì biểu đồ lực cắt là :
 • a.
  đường para bôn
 • b.
  đường thẳng song song với thanh
 • c.
  đường thẳng nghiêng góc với thanh
 • d.
  cả ba đều không đúng
Câu 24:Tổ hợp tải trọng cơ bản gồm:
 • a.
  tải trọng thường xuyên
 • b.
  tải trọng thường xuyên và một tải trọng tạm thời
 • c.
  tải trọng thường xuyên và các tải trọng tạm thời
 • d.
  cả ba đều đúng
Câu 25:Vùng áp lực gió của nước ta được chia làm:
 • a.
  3 vùng
 • b.
  4 vùng
 • c.
  5 vùng
 • d.
  2 vùng
Câu 26:Độ lún cho phép của móng nhà khung BTCT là:
 • a.
  3cm
 • b.
  4cm
 • c.
  6cm
 • d.
  8cm
Câu 27:Bêtông cấp độ bền B15 tương đương với mác bêtông nào dưới đây :
 • a.
  M100
 • b.
  M150
 • c.
  M200
 • d.
  M250
Câu 28:Mác bêtông M250 tương đương với cấp độ bền nào dưới đây :
 • a.
  B10
 • b.
  B15
 • c.
  B20
 • d.
  B25
Câu 29:Cốt thép CII tương đương với loại thép nào dưới đây :
 • a.
  CT3
 • b.
  CT5
 • c.
  CT34
 • d.
  CT38
Câu 30:Bản sàn BTCT kích thước 4m x 7m đặt trên tường theo chu vi làm việc theo sơ đồ nào dưới đây:
 • a.
  bản kiểu dầm
 • b.
  bản làm việc 1 phương
 • c.
  bản làm việc 2 phương
 • d.
  bản công xôn
Câu 31:Cốt thép đai của dầm BTCT được xác định theo:
 • a.
  tính toán với lực cắt
 • b.
  tính toán với mômen
 • c.
  tính toán với cả mômen và lực cắt
 • d.
  đường kính của cốt dọc
Câu 32:Để giảm bề rộng của vết nứt trong cấu kiện BTCT chịu uốn, có thể dùng cách
 • a.
  tăng lượng cốt thép dọc
 • b.
  tăng giá trị mô đun đàn hồi của bêtông
 • c.
  tăng lượng cốt thép đai
 • d.
  cả ba cách đều không đúng
Câu 33:Thép làm kết cấu Loại trừ kết cấu theo kiểu dây văng thì tính chất cơ học nào là quan trọng nhất :
 • a.
  giới hạn bền
 • b.
  giới hạn chảy
 • c.
  độ dãn lớn nhất
 • d.
  độ dai va chạm
Câu 34:Bulông cấp bền 4.6 có nghĩa là gì :
 • a.
  giới hạn chảy là 400MPa và giới hạn bền là 600Mpa
 • b.
  giới hạn chảy là 200MPa và giới hạn bền là 400Mpa
 • c.
  giới hạn chảy là 240MPa và giới hạn bền là 600Mpa
 • d.
  giới hạn chảy là 240MPa và giới hạn bền là 400MPa
Câu 35:Cường độ chịu nén của khối xây gạch phụ thuộc chủ yếu vào
 • a.
  cường độ của gạch
 • b.
  cường độ của vữa
 • c.
  cường độ của xi măng
 • d.
  bề dày của mạch vữa
Câu 36:Trong cột BTCT có chiều cao tiết diện h, phải đặt thêm các cốt thép phụ ở giữa chiều cao tiết diện khi h ít nhất là
 • a.
  40cm
 • b.
  50cm
 • c.
  60cm
 • d.
  70cm
Câu 37:Hệ số khí động để tính tải trọng gió tác động lên công trình phụ thuộc vào
 • a.
  độ cao của công trình
 • b.
  hình dạng của công trình
 • c.
  địa hình chung quanh công trình
 • d.
  cả ba điều đều không đúng
Câu 38:Trong bản sàn BTCT kê bốn cạnh chịu lực hai phương, cốt thép ở nhịp theo phương ngắn phải đặt như thế nào so với cốt thép theo phương dài
 • a.
  đặt trên
 • b.
  đặt dưới
 • c.
  đặt thế nào cũng được
 • d.
  cả ba cách đều đúng
Câu 39:Khi thiết kế kết cấu BTCT phải xét mấy loại trạng thái giới hạn (TTGH)
 • a.
  1 TTGH
 • b.
  2 TTGH
 • c.
  3TTGH
 • d.
  4 TTGH
Câu 40:Tổ hợp tải trọng cơ bản để tính kết cấu bao gồm:
 • a.
  Tải trọng thường xuyên;
 • b.
  Tải trọng thường xuyên và một tải trọng tạm thời
 • c.
  Tải trọng thường xuyên và các tải trọng tạm thời được nhân với 0,9
 • d.
  Cả ba điều đều đúng
Câu 41:Thép dùng làm kết cấu chịu lực phải là loại thép nào theo TCVN dưới đây
 • a.
  CT38
 • b.
  BCT38
 • c.
  CCT38
 • d.
  CT42s
Câu 42:Thanh giàn thép có tiết diện gồm 2 thép góc ghép cánh dài. Thanh này sử dụng hợp lí ở trường hợp nào
 • a.
  thanh cánh trên
 • b.
  thanh cánh dưới
 • c.
  thanh đứng
 • d.
  thanh xiên đầu giàn
Câu 43:Khi thiết kế dầm thép chữ I chịu uốn, mô đun chống uốn dẻo tính bằng mô đun chống uốn đàn hồi nhân với hệ số:
 • a.
  0,9
 • b.
  1,0
 • c.
  1,1
 • d.
  1,5
Câu 44:Nhà xây gạch có sơ đồ chịu lực cứng là khi có:
 • a.
  Sàn BTCT toàn khối
 • b.
  Sàn BTCT lắp ghép
 • c.
  Tường dọc chịu lực
 • d.
  Tường ngang chịu lực
Câu 45:Móng cột BTCT của khung nên bố trí như thế nào:
 • a.
  hình vuông
 • b.
  hình chữ nhật cạnh dài trong mặt phẳng khung
 • c.
  hình chữ nhật có cạnh ngắn trong mặt phẳng khung
 • d.
  cả ba cách đều được
Câu 46:Khi thiết kế cột thép tiết diện hình chữ H, độ mảnh để tính toán ổn định của cột được lấy bằng:
 • a.
  tỉ số chiều dài thực của cột trên bán kính quán tính trung bình của tiết diện cột
 • b.
  tỉ số chiều dài tính toán của cột trên bán kính quán tính trung bình của tiết diện cột
 • c.
  tỉ số chiều dài thực của cột trên bán kính quán tính lớn nhất của tiết diện cột
 • d.
  tỉ số chiều dài tính toán của cột trên bán kính quán tính nhỏ nhất của tiết diện cột
Câu 47:Cột thép chịu nén đúng tâm hai đầu liên kết khớp , cao 6m, tiết diện chữ H có các bán kính quán tính theo hai trục chính là 8,3cm và 6,55cm. Độ mảnh dùng để tính toán ổn định cột là
 • a.
  72,3
 • b.
  72,5
 • c.
  120,7
 • d.
  91,6
Câu 48:Đối với thép kết cấu, tính năng cơ học quan trọng nhất để tính toán thiết kế là :
 • a.
  giới hạn chảy
 • b.
  giới hạn bền
 • c.
  độ dãn dẻo
 • d.
  mô đun đàn hồi
Câu 49:Loại thép nào dưới đây được coi như thép cacbon thấp
 • a.
  CT5 (theo GOST)
 • b.
  BCT4 (theo GOST)
 • c.
  CT38 (theo TCVN)
 • d.
  CT42 (theoTCVN)
Câu 50:Khung nhà xưởng ba nhịp, cột bêtông cùng độ cao, đỡ các giàn thép tựa khớp lên đỉnh cột. Để tính khung này thì bậc siêu tĩnh là mấy:
 • a.
  bậc 0
 • b.
  bậc 1
 • c.
  bậc 2
 • d.
  cả ba đều không đúng
Câu 51:Hệ số vượt tải của tải trọng gió so với hệ số vượt tải của hoạt tải là:
 • a.
  bằng nhau
 • b.
  của tải trọng gió lớn hơn
 • c.
  của hoạt tải lớn hơn
 • d.
  tùy trường hợp
Câu 52:Móng cột BTCT của khung nên bố trí như thế nào:
 • a.
  hình vuông
 • b.
  hình chữ nhật cạnh dài trong mặt phẳng khung
 • c.
  hình chữ nhật có cạnh ngắn trong mặt phẳng khung
 • d.
  cả ba cách đều được
Câu 53:Trong móng băng dưới tường, cốt thép chịu lực chính được bố trí như thế nào:
 • a.
  dọc theo tường ở sát mặt móng phía trên
 • b.
  dọc theo tường ở sát mặt móng phía dưới
 • c.
  vuông góc với tường ở sát mặt móng phía trên
 • d.
  vuông góc với tường ở sát mặt móng phía dưới
Câu 54:Hàm lượng cốt thép của dầm BTCT được tính bằng:
 • a.
  tỉ số giữa diện tích tất cả cốt thép dọc trên diện tích tiết diện dầm
 • b.
  tỉ số giữa diện tích cốt thép dọc chịu lực trên diện tích tiết diện dầm
 • c.
  tỉ số giữa diện tích tất cả cốt thép dọc và cốt thép đai trên diện tích tiết diện dầm
 • d.
  cả ba điều đều không đúng
Câu 55:Khoảng cách cốt đai của cột BTCT phải lấy theo :
 • a.
  số lượng cốt dọc
 • b.
  đường kính cốt dọc
 • c.
  đường kính cốt đai
 • d.
  cả ba điều đều đúng
Câu 56:Khoảng cách cốt chịu lực của bản BTCT dày 120mm không được vượt quá:
 • a.
  150mm
 • b.
  200mm
 • c.
  250mm
 • d.
  cả ba điều đều không đúng
Câu 57:Mối hàn góc thủ công có bề dày h. Bề dày tính toán để kiểm tra độ bền mối hàn được lấy là :
 • a.
  1,0h
 • b.
  0,7h
 • c.
  0, 5h
 • d.
  0,8h
Câu 58:Mối hàn góc thủ công có bề dày h. Khi kiểm tra cường độ thép cơ bản sát mối hàn thì dùng bề dày tính toán như sau
 • a.
  0,7h
 • b.
  0,8h
 • c.
  0,9h
 • d.
  1,0h
Câu 59:Đối với dầm thép chịu uốn thì đặc trưng hình học của tiết diện quan trọng nhất đến độ bền là :
 • a.
  diện tích
 • b.
  mômen quán tính
 • c.
  mô đun chống uốn
 • d.
  bán kính quán tính
Câu 60:Trong dầm BTCT có chiều cao tiết diện h, phải đặt thêm các cốt thép phụ ở giữa chiều cao tiết diện khi h ít nhất là
 • a.
  40cm
 • b.
  50cm
 • c.
  60cm
 • d.
  70cm
Câu 61:Để biết mác (hay cường độ) của gạch xây, người ta phải làm thí nghiệm trên viên gạch. Mác gạch được xác định dựa vào kết quả :
 • a.
  nén đúng tâm
 • b.
  kéo đúng tâm
 • c.
  uốn
 • d.
  cả ba đều không đúng
Xem thêm:
>>> Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng theo TT17/2016
>>> Tổ chức thí điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
-         Website: khoahocnuce.com
-         Email: viendaotaonuce@gmail.com