01
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị có địa điểm học riêng. Học trên thực tế. Tỷ lệ đỗ trên 90%. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm – tận tâm
02
HỌC PHÍ TRỌN GÓI
Học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất khi đăng ký tham gia khóa học – Cam kết không phát sinh chi phí.
03
TƯ VẤN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
Tân tình chăm sóc học viên với đội ngũ tư vấn trẻ trung, chuyên nghiệp. Luôn luôn phục vụ 24/7.
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GIÁM SÁT

*Theo TT số 25/2009/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 28 Ngày/ Khóa

Học Phí

3 Lĩnh vực: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA CHỈ HUY TRƯỞNG

*Điều số 53 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Điều số 54 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

*Luật đấu thầu số 43 – NĐ 63/2013/QĐ13

Thời gian Đào tạo: 2 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL NHÀ CHUNG CƯ

*NĐ số 71/2010/NĐ-CP – TT số 10/2015/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ CLCT

*TT số 17/2017/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

*Theo TT số 05/2010/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL CHI PHÍ XDCT

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

*Theo NĐ số 112/2009/NĐ-CP – TT 04/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 23/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA KIỂM ĐỊNH CLCT

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

*Theo TT số 27/2013/TT-BXD – NĐ 44/2016/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA BẤT ĐỘNG SẢN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA THÍ NGHIỆM VIÊN

*Căn cứ QĐ số 11/QĐ-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.700.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

Chứng Chỉ Hành Nghề

Khóa Học Xây Dựng

Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khóa Chỉ Huy Trưởng

Tin Tức

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình DD&CN Hạng 1, 2, 3

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: DD&CN HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. THỦ TỤC NHANH, UY TÍN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0984 674 080
chung chi hanh nghe hoat dong xay dung theo nd moi nhat
* ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

 • 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”.
* ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN
 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
 • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cầu
  • Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”
  * MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  • 1. Chứng chỉ hành nghề: là loại bìa có màu vàng nhạt, kích thước 15x21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề quy định tại Khoản 3 Điều này, theo mẫu tại Phụ lục số 05 Thông tư 17/2016 TT-BXD.
  • 2. Quản lý số chứng chỉ hành nghề:
  Số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:
  a) Nhóm thứ nhất: có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 07 Thông tư 17/2016; VD: BXD, HAN, HCM....
  b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề. VD: 00001234
  • 3. Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm:
  a) Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);
  b) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;
  c) Trình độ chuyên môn được đào tạo, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo;
  d) Lĩnh vực hành nghề, loại công trình (nếu có), hạng và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp.
  chung chi thiet ke ket cau cong trinh dan dung va cong nghiep

  * THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHUNG
  Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề gồm:
  • 1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
  • 2. Sở Xây dựng thuộc Sở  xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:
  a) Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;
  b) Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.
  * HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DD&CN
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các tài liệu sau:
  • 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng. Tải tại đây
  • 2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
  • 3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư này.
  • 4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
  • 5. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng NUCE Việt Nam (Viện đào tạo NUCE): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

  Dịch vụ làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng QĐ số 33/QĐ-HĐXD
  DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG  II, HẠNG III CHO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĐ 59/2015 NĐ-CP VÀ NĐ 42/2017 TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC UY TÍN, THỦ TỤC NHANH GỌN, TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ THẤP. HOTLINE: 0984 674 080
  XEM CHI TIẾT NĐ 100/2018 NĐ-CP TẠI ĐÂY: CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/09/2018

  Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư 17/2016/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng là hai văn bản pháp luật chính quy định về thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  - Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
  - Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  - Căn cứ thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
  - Công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng các hạng I, II, III, Bạn đang không biết làm hồ sơ xin cấp chứng chi năng lực hoạt động xây dựng như thế nào là đúng theo NĐ 59/2015? Hoặc công ty, doanh nghiệp của bạn làm được hồ sơ năng lực nhưng lại thiếu nhân sự,....

  NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN CỦA 90% DOANH NGHIỆP
  - Không rõ điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng là gì?
  - Không tự đánh giá được hạng công trình của mình.
  - Băn khoăn không biết thủ tục gồm những gì? Chi phí xin cấp là bao nhiêu?
  - Kê khai hồ sơ sai lên, sai xuống, mất thời gian và tiền bạc.
  - Hộ sơ bị trả về mà không rõ lý do.
  - Chuẩn bị đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình,… mà vẫn chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  - Qua các bên dịch vụ không uy tín, tiền thì mất và chứng chỉ vẫn không về.
  Tất cả những thắc mắc, những khó khăn mà công ty, doanh nghiệp của bạn đang gặp phải Viện đào tạo Nuce sẽ đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của quý công ty, thời gian giải quyết nhanh gọn nhất.

  #VIỆN ĐÀO TẠO NUCE nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hoạt động xây dựng trên toàn quốc.
  - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? (Chứng chỉ năng lực cho công ty, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng nói chung):
  - Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng là : Bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.
  • #Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:
  • #Nhóm thứ nhất: Có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VII Nghị định 100/2018 NĐ-CP bổ sung NĐ 59/2015 NĐ-CP
  • #Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực. gồm 8 số
  • #Ví dụ: BXD-00001234 (BXD là ký hiệu thể hiện nơi cấp, 00001234 là mã số chứng chỉ năng lực dấu "-" là nối giữa nơi cấp và mã số)
  - Mỗi doanh nghiệp, công ty đủ năng lực sẽ được hội đồng xét duyệt và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và được cấp mã riêng duy nhất cho doanh nghiệp để dễ quản lý, trách nhầm lẫn và làm "giả"
  - Ký hiểu mã chứng chỉ được BXD quy định theo tại TT 17/2016 TT-BXD Có giá trị 5 năm trên toàn quốc ký hiệu mã chứng chỉ được BXD phân theo từng Tỉnh, TP (ví dụ: ở TPHCM mã được ký hiệu bắt đầu bằng 3 chữ số đầu theo TP HCM là HCM, ở Bắc Ninh là BAN.... mã số được xem tại TT số 17/2016)
  Có bắt buộc phải làm chứng chỉ năng lực xây dựng hay không? Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, công ty xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam).

  #1. ĐỐI TƯỢNG XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  - Đơn vị công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn toàn quốc
  - Đơn vị công ty hoạt động có nhu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  - Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC SAU:
  • # Khảo sát xây dựng bao gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình (KSXD)
  • #Lập quy hoạch xây dựng: (QHXD)
  • #Thiết kế thẩm tra thiết kế bao gồm: (TKXD)
  1. Thiết kế kiến trúc công trình:
  2.  Thiết kế kết cấu công trình
  3.  Thiết kế điện - cơ điện công trình
  4. Thiết kế cấp thoát nước công trình
  5. Thiết kế điều hòa không khí thông gió - cấp nhiệt
  6. Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình
  1. Giám sát công tác xây dựng công trình
  2. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
  3. Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ
  • Kiểm định xây dựng
  * Chú ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

  #2. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:
  • #1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu NĐ 100/2018 NĐ-CP
  • #2. Tệp tin Scan giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức;
  • #3. Tệp tin Scan bản chính các văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
  • #4. Tệp tin Scan Bản kê kinh nghiệm của tổ chức theo mẫu (ít nhất 03 công trình tiêu biểu liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng);
  • #5. Tệp tin Scan bản kê khai máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức. Đối với tổ chức xin chứng chỉ năng lực thi công, khảo sát
  Chúng tôi nhận tư vấn, kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Bộ xây dựng và các Sở xây dựng trên toàn Quốc thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Hỗ trợ giá tốt nhất hiện nay. Tư vấn 24/7
  #3. THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

  - Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

  - Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.
  - Khi tổ chức, doanh nghiệp hay công ty nộp hồ sơ phải có giấy hẹn hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng (cơ quan thuộc SXD hoặc cục quản lý HĐXD thuộc BXD)
  #4. PHÂN HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG
  Tổ chức cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dưng hạng I;
  • Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II hạng III;
  #5. MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm. Quy cách của chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có giá trị 5 năm trên toàn quốc (NĐ 59/2015)
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa 10 năm (NĐ 100/2018) (có hiệu lực từ ngày 15/09/2018) 

  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ
  (Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
  MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  Chung chi nang luc xay dung hang 2,3 so xay dung ha noi
  Ảnh: Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Lĩnh vực/Loại công trình/Hạng: #1.Thi công/Dân dụng/Hạng 3, #2. Thi công/Giao thông/Hạng 3, #3. Thi công/HTKT/Hạng 3, #4. Thi công/Thủy lợi/ Hạng 3
  #6. ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD
  - Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 điểm, nhưng tổng điểm không quá 100 điểm.

  - Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

  Xem thêm: Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
  Xem thêm: Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia


  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967 99 05 05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984 674 080

  Chứng Chỉ Xây Dựng Doanh Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

  Chứng chỉ xây dựng doanh nghiệp là bản đánh giá năng lực của doanh nghiệp hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực GSXD (Giám sát), TKXD (Thiết kế xây dựng), KSXD (Khảo sát, khảo sát địa chất, địa hình), QHXD (Quy hoạch xây dựng)...... Chứng chỉ xây dựng doanh nghiệp có cần thiết hay không? liên hệ: 0984 674 080

  I. CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP
  Cũng giống như chứng chỉ xây dựng cá nhân thì theo NĐ 100/2018 NĐ-CP việc tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng cũng phải có chứng chỉ hành nghề cho công ty "CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC"
  chung chi xay dung doanh nghiep
  Chứng chỉ xây dựng cho Doanh nghiệp hạng III

  Download File Bảng Excel Tính Toán Móng Cọc

  Tải miễn phí bảng excel tính toán móng cọc được sử dụng để tính toán phần móng cọc cho các tòa nhà chung cư. Gửi tới các kỹ sư và các doanh nghiệp tham khảo
  bang excel tinh toan mong coc
  HƯỚNG DẪN TẢI BẢNG EXCEL TÍNH TOÁN MÓNG CỌC
  Bước 1: KÍCH VÀO ĐÂY
  Bước 2: Kích vào màn hình bên trái nút tải xuống
  Kích chuột vào ô vuông màu đỏ để tải file excel tính toán móng cọc tòa nhà chung cư
  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: Khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Tại Đà Nẵng Hạng 1, 2, 3

  DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III. CHO TỔ CHỨC THAM GIA HĐXD TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG, THỦ TỤC NHANH, CHI PHÍ THẤP LIÊN HÊ: 0984 674 080
  mau chung chi nang luc xay dung hang II, hang III
  Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, Hạng III
  Theo NĐ 100/2018 NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong quản lý nhà nước các tổ chức, doanh nghiệp, công ty xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý công ty Viện Nuce nhận hồ sơ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia HĐXD trên địa bàn Đà Nẵng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn đánh giá năng lực đúng theo NĐ 100/2018 NĐ-CP, lệ phí thấp liên hệ: 0984 674 080
  I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC THAM GIA HĐXD TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG CẦN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC.
  • #KSXD: Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
  • #QHXD: Lập quy hoạch xây dựng.
  • #TKXD: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
  • #QLDA: Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • #TCXD: Thi công xây dựng công trình.
  • #GSXD: Giám sát thi công xây dựng công trình.
  II. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG
  • #1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu
  • #2. Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
  • #3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
  • #4. Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
  • #5. Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
  • #6. Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
  • #7. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
  • #8. Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.
  #Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (NUCE)- đơn vị chuyên tư vấn hỗ trợ xin cấp chứng chỉ "NĂNG LỰC XÂY DỰNG" hạng I, hạng II, hạng III.
  #Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
  #Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng NUCE đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:

  • #1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đúng theo quy định
  • #2. Hướng dẫn đánh giá năng lực, phân hạng, phân cấp công trình
  Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xin vui lòng liên hệ:
  • #1. Đăng ký qua số điện thoại (24/7): 0969 761 642 (Ms Ngọc Mai) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc của quý cơ quan, học viên...
  • #2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo, facebook. #GMAIL: viendaotaonuce@gmail.com #ZALO:0969 761 642 #FB: Ngọc Mai Nuce
  • #3 Website: khoahocnuce.com
  Rất mong được sự quan tâm của quý cơ quan cũng như học viên tham gia khóa học để khóa học được thành công và tốt đẹp. Mọi đóng góp ý kiến vui lòng gửi về hòm thư: #Email: vpdaotaonuce@gmail.com

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng NUCE Việt Nam (Viện đào tạo ESC): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1 Mới NĐ 100/2018 NĐ-CP Và TT 17/2016

  DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1 CHO CÁ NHÂN KHI THAM GIA HĐXD TRÊN TOÀN QUỐC THEO TT SỐ 17/2016 TT - BXD VÀ NĐ 100/2018 NĐ-CP CHỈNH SỬA BỔ SUNG BÃI BỎ NĐ 42/2017 VÀ NĐ 59/2015 NĐ - CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, THỦ TỤC NHANH GỌN, TIẾT KIỆN THỜI GIAN, CHI PHÍ THẤP HOTLINE: 0984 674 080

  - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  - Căn cứ điều 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?
  Là bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
  - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1 là gì?
  + Là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được BXD công nhận theo NĐ 59/2015 và TT số 17/2016. Có giá trị 5 năm trên toàn quốc ký hiệu mã chứng chỉ là BXD-số chứng chỉ (ví dụ BXD-00001234)
  - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 2, hạng 3 là gì?
  + Là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được SXD công nhận theo NĐ 59/2015 và TT số 17/2016. Có giá trị 5 năm trên toàn quốc ký hiệu mã chứng chỉ được BXD phân theo từng Tỉnh, TP (ví dụ: ở TPHCM mã được ký hiệu bắt đầu bằng 3 chữ số đầu theo TP HCM là HCM, ở Bắc Ninh là BAN.... mã số được xem tại TT số 17/2016)


  KÍ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  STT
  Nơi cấp
  Kí hiu
  STT
  Nơi cấp
  Kí hiệu
  I
  Đối với chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp
  1
  Bộ Xây dựng
  BXD  II
  Đi với chứng chỉ hạng II, hạng III do Sở Xây dựng cấp
  1
  An Giang
  ANG
  33
  Kon Tum
  KOT
  2
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  BRV
  34
  Lai Châu
  LAC
  3
  Bắc Giang
  BAG
  35
  Lâm Đồng
  LAD
  4
  Bắc Kn
  BAK
  36
  Lạng Sơn
  LAS
  5
  Bc Liêu
  BAL
  37
  Lào Cai
  LCA
  6
  Bắc Ninh
  BAN
  38
  Long An
  LOA
  7
  Bến Tre
  BET
  39
  Nam Định
  NAD
  8
  Bình Đnh
  BID
  40
  Nghệ An
  NGA
  9
  Bình Dương
  BDG
  41
  Ninh Bình
  NIB
  10
  Bình Phước
  BIP
  42
  Ninh Thuận
  NIT
  11
  Bình Thun
  BIT
  43
  Phú Th
  PHT
  12
  Cà Mau
  CAM
  44
  Phú Yên
  PHY
  13
  Cao Bng
  CAB
  45
  Quảng Bình
  QUB
  14
  Cần Thơ
  CAT
  46
  Quảng Nam
  QUN
  15
  Đà Nẵng
  DNA
  47
  Quảng Ngãi
  QNG
  16
  Đắk Lắk
  DAL
  48
  Quảng Ninh
  QNI
  17
  Đắk Nông
  DAN
  49
  Quảng Trị
  QTR
  18
  Điện Biên
  DIB
  50
  Sóc Trăng
  SOT
  19
  Đồng Nai
  DON
  51
  Sơn La
  SOL
  20
  Đồng Tháp
  DOT
  52
  Tây Ninh
  TAN
  21
  Gia Lai
  GIL
  53
  Thái Bình
  THB
  22
  Hà Giang
  HAG
  54
  Thái Nguyên
  THN
  23
  Hà Nam
  HNA
  55
  Thanh Hóa
  THH
  24
  Hà Ni
  HAN
  56
  Thừa Thiên Huế
  TTH
  25
  Hà Tĩnh
  HAT
  57
  Tiền Giang
  TIG
  26
  Hải Dương
  HAD
  58
  TP.H Chí Minh
  HCM
  27
  Hải Phòng
  HAP
  59
  Trà Vinh
  TRV
  28
  Hậu Giang
  HAG
  60
  Tuyên Quang
  TUQ
  29
  Hòa Bình
  HOB
  61
  Vĩnh Long
  VIL
  30
  Hưng Yên
  HUY
  62
  Vĩnh Phúc
  VIP
  31
  Khánh Hòa
  KHH
  63
  Yên Bái
  YEB
  32
  Kiên Giang
  KIG
  64
  Chứng chỉ do Hội nghề nghip cấp
  Bộ Xây dựng quy định cụ thể

  Tại sao cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?
  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng”.

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Thông tư số 17/2016/TT-BXDngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 1/9/2016, phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng theo quy định.

  I. Điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1.
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.
  - Có trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
  - Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 7 (bảy ).
  - Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

  II. Danh sách chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

  - Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình
     + Chứng chỉ hành nghề khảo sát thủy văn công trình
  - Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng
  - Chứng chỉ hành nghề thiết kế, Thẩm tra thiết kế xây dựng
  - Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
     + Chứng chỉ hành nghề giám sát và hoàn thiện công trình dân dụng
     
  Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng hạng 1
   Ảnh: Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng hạng 1

  - Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng
  - Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  - Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
  Học viên đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đăng ký theo mã, ngành theo quy định của BXD
  Ví dụ: Học viên muốn đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề định giá hạng 1 thì mã môn thi là DG01
  Mã môn thi được BXD cung cấp theo TT số 17/2016
  Học viên không đăng ký theo lời nói, ngôn từ...
  Ví dụ như: Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông, Theo NĐ 59/2016 công trình giao thông được chia làm nhiều lĩnh vực như công trình giao thông đường, cầu, hầm....
  Hoặc học viên đăng ký như: Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hiện tại BXD chưa có mã môn thi cho chứng chỉ hành nghề an toàn lao động, mà theo NĐ 42/2017 đã sửa đổi
  Quý học viên lưu ý mã môn thi chỉ có duy nhất theo ngành mà quý học viên yêu cầu. BXD đưa ra bảng mã môn thi như sau. Quý học viên vui lòng xem và đăng ký theo. Ngoài mã môn thi trên BXD sẽ không tổ chức thi cho bất cứ trường hợp nào khác.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng đào tạo Mr Thùy 0984 674 080
  STT
  Loại Chứng chỉ Hành Nghề
  Mã chứng chỉ
  1
  Định giá xây dựng
  DG01
  2
  Giám sát Dân dụng và Công nghiệp
  GS01
  3
  Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ
  GS02
  4
  Giám sát công trình giao thông cầu
  GS03
  5
  Giám sát công trình giao thông đường sắt
  GS04
  6
  Giám sát công trình giao thông hầm
  GS05
  7
  Giám sát công trình NN&PTNT
  GS06
  8
  Giám sát công trình Cảng
  GS07
  9
  Giám sát công trình đường bộ
  GS08
  10
  Hạ tầng kỹ thuật cấp nước
  HT01
  11
  Hạ tầng kỹ thuật thoát nước
  HT02
  12
  Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn
  HT03
  13
  Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn
  KS01
  14
  Khảo sát địa hình
  KS02
  15
  Kiểm định xây dựng công trình cầu
  KD01
  16
  Kiểm định công trình xây dựng DD&CN
  KD02
  17
  Kiểm định công trình đường sắt
  KD03
  18
  Kiểm định công trình giao thông đường bộ
  KD04
  19
  Kiểm định công trình NN&PTNT
  KD05
  20
  Kiểm định công trình đường thủy
  KD06
  21
  Kiểm định hạ tầng kỹ thuật cấp nước
  KD07
  22
  Kiểm định hạ tầng kỹ thuật thoát nước
  KD08
  23
  Kiểm định hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn
  KD09
  24
  Thiết kế An toàn PCCN
  TK01
  25
  Thiết kế Cấp thoát nước
  TK02
  26
  Thiết kế Cầu
  TK03
  27
  Thiết kế Điện - Cơ điện
  TK04
  28
  Thiết kế Hầm
  TK05
  29
  Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt
  TK06
  30
  Thiết kế Công trình GT đường bộ
  TK07
  31
  Thiết kế Công trình GT đường sắt
  TK08
  32
  Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
  TK09
  33
  Thiết kế Kiến trúc công trình
  TK10
  34
  Thiết kế Quy hoạch xây dựng
  TK11
  35
  Thiết kế cảng đường thủy
  TK12
  36
  Thiết kế công trình NN&PTNT
  TK13
  37
  Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp nước
  TK14
  38
  Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát nước
  TK15
  39
  Thiết kế hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn
  TK16

  III. Hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
  - Tệp tin scan Bằng ĐH có kinh nghiệm 7 năm trở lên
  - Tệp tin scan chứng minh thư, hộ chiếu
  - Tệp tin scan chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ, hết hạn...
  - Tệp tin scan ảnh 4x6 nền trắng
  - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo TT số 17/2016
  - Bản kê khai kinh nghiệm + Quyết định bổ nhiệm

  Nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng hạng 1
  Việc Sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm.
  - Đề sát hạch gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm do Bộ xây dựng ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử.
  - Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.
  - Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm; trong đó, điểm tối đa phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa phần kiến thức pháp luật là 40 điểm.
  - Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
  - Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt từ 32 điểm trở lên.

  Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1
  1. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề:

  a) Phần về kiến thức chuyên môn;

  b) Phần về kiến thức pháp luật.

  2. Tổ chức sát hạch:
  a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công tác sát hạch;

  b) Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ tịch hội đồng mời;

  c) Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình.

  3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; hình thức, thời gian, nội dung sát hạch cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
  Mấu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1
  Ảnh: Mấu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I
  Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (NUCE)- đơn vị chuyên đào tạo, hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

  Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.

  Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tổ chức thi sát hạch từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:

  - Lịch thi sát hạch sớm nhất 
  - Hướng dẫn ôn thi, cung cấp "Đáp án câu hỏi thi sát hạch"   Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -        Website: khoahocnuce.com
  -        Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Tin tức mới