01
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
Đơn vị có địa điểm học riêng. Học trên thực tế. Tỷ lệ đỗ trên 90%. Giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm – tận tâm
02
HỌC PHÍ TRỌN GÓI
Học viên chỉ nộp học phí 1 lần duy nhất khi đăng ký tham gia khóa học – Cam kết không phát sinh chi phí.
03
TƯ VẤN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
Tân tình chăm sóc học viên với đội ngũ tư vấn trẻ trung, chuyên nghiệp. Luôn luôn phục vụ 24/7.
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GIÁM SÁT

*Theo TT số 25/2009/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 28 Ngày/ Khóa

Học Phí

3 Lĩnh vực: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA CHỈ HUY TRƯỞNG

*Điều số 53 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ DỰ ÁN

*Điều số 54 – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

*Luật đấu thầu số 43 – NĐ 63/2013/QĐ13

Thời gian Đào tạo: 2 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL NHÀ CHUNG CƯ

*NĐ số 71/2010/NĐ-CP – TT số 10/2015/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QUẢN LÝ CLCT

*TT số 17/2017/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

*Theo TT số 05/2010/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA QL CHI PHÍ XDCT

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.000.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

*Theo NĐ số 112/2009/NĐ-CP – TT 04/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.200.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 23/2010/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 3 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA KIỂM ĐỊNH CLCT

*Theo TT số 27/2009/TT-BXD – NĐ 59/2015/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 900.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG

*Theo TT số 27/2013/TT-BXD – NĐ 44/2016/NĐ-CP

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 800.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA BẤT ĐỘNG SẢN

*NĐ số 59/2015/NĐ-CP – TT số 17/2016/TT-BXD

Thời gian Đào tạo: 14 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.500.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

KHÓA THÍ NGHIỆM VIÊN

*Căn cứ QĐ số 11/QĐ-BXD

Thời gian Đào tạo: 4 Ngày/ Khóa

Học Phí

Toàn Quốc: 1.700.000 Đ

Địa điểm

* Hà Nội: Số 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

*Hồ Chí Minh: Số 10 - Q.10 - Đường 3/2 - TPHCM

- Đã có giáo trình và các thủ tục liên quan.

- Học theo nhóm: Liên hệ để được Ưu đãi

Chứng Chỉ Hành Nghề

Khóa Học Xây Dựng

Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Khóa Chỉ Huy Trưởng

Tin Tức

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình DD&CN Hạng 1, 2, 3

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: DD&CN HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. THỦ TỤC NHANH, UY TÍN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ: 0984 674 080
chung chi hanh nghe hoat dong xay dung theo nd moi nhat
* ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

 • 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”.
* ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN
 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
 • Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cầu
  • Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
  • Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”
  * MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  • 1. Chứng chỉ hành nghề: là loại bìa có màu vàng nhạt, kích thước 15x21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề quy định tại Khoản 3 Điều này, theo mẫu tại Phụ lục số 05 Thông tư 17/2016 TT-BXD.
  • 2. Quản lý số chứng chỉ hành nghề:
  Số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:
  a) Nhóm thứ nhất: có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 07 Thông tư 17/2016; VD: BXD, HAN, HCM....
  b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề. VD: 00001234
  • 3. Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm:
  a) Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);
  b) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;
  c) Trình độ chuyên môn được đào tạo, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo;
  d) Lĩnh vực hành nghề, loại công trình (nếu có), hạng và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp.
  chung chi thiet ke ket cau cong trinh dan dung va cong nghiep

  * THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHUNG
  Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề gồm:
  • 1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
  • 2. Sở Xây dựng thuộc Sở  xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:
  a) Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;
  b) Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.
  * HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DD&CN
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các tài liệu sau:
  • 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng. Tải tại đây
  • 2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
  • 3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư này.
  • 4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
  • 5. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng NUCE Việt Nam (Viện đào tạo NUCE): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
  -         Website: khoahocnuce.com
  -         Email: viendaotaonuce@gmail.com

  Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

  Dịch vụ làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng QĐ số 33/QĐ-HĐXD
  DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG  II, HẠNG III CHO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĐ 59/2015 NĐ-CP VÀ NĐ 42/2017 TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC UY TÍN, THỦ TỤC NHANH GỌN, TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ THẤP. HOTLINE: 0984 674 080
  XEM CHI TIẾT NĐ 100/2018 NĐ-CP TẠI ĐÂY: CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/09/2018

  Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư 17/2016/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng là hai văn bản pháp luật chính quy định về thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  - Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
  - Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  - Căn cứ thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
  Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động của công ty xây dựng (Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam).
  - Công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng các hạng I, II, III, Bạn đang không biết làm hồ sơ xin cấp chứng chi năng lực hoạt động xây dựng như thế nào là đúng theo NĐ 59/2015? Hoặc công ty, doanh nghiệp của bạn làm được hồ sơ năng lực nhưng lại thiếu nhân sự,....

  NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN CỦA 90% DOANH NGHIỆP
  - Không rõ điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng là gì?
  - Không tự đánh giá được hạng công trình của mình.
  - Băn khoăn không biết thủ tục gồm những gì? Chi phí xin cấp là bao nhiêu?
  - Kê khai hồ sơ sai lên, sai xuống, mất thời gian và tiền bạc.
  - Hộ sơ bị trả về mà không rõ lý do.
  - Chuẩn bị đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình,… mà vẫn chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  - Qua các bên dịch vụ không uy tín, tiền thì mất và chứng chỉ vẫn không về.
  Tất cả những thắc mắc, những khó khăn mà công ty, doanh nghiệp của bạn đang gặp phải Viện đào tạo Nuce sẽ đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của quý công ty, thời gian giải quyết nhanh gọn nhất.

  VIỆN ĐÀO TẠO NUCE nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hoạt động xây dựng trên toàn quốc.
  - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? (Chứng chỉ năng lực cho công ty, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng nói chung):
  - Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng là : Bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.
  • Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:
  • Nhóm thứ nhất: Có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục VII Nghị định 100/2018 NĐ-CP bổ sung NĐ 59/2015 NĐ-CP
  • Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực. gồm 8 số
  • Ví dụ: BXD-00001234 (BXD là ký hiệu thể hiện nơi cấp, 00001234 là mã số chứng chỉ năng lực dấu "-" là nối giữa nơi cấp và mã số)
  - Mỗi doanh nghiệp, công ty đủ năng lực sẽ được hội đồng xét duyệt và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và được cấp mã riêng duy nhất cho doanh nghiệp để dễ quản lý, trách nhầm lẫn và làm "giả"
  - Ký hiểu mã chứng chỉ được BXD quy định theo tại TT 17/2016 TT-BXD Có giá trị 5 năm trên toàn quốc ký hiệu mã chứng chỉ được BXD phân theo từng Tỉnh, TP (ví dụ: ở TPHCM mã được ký hiệu bắt đầu bằng 3 chữ số đầu theo TP HCM là HCM, ở Bắc Ninh là BAN.... mã số được xem tại TT số 17/2016)
  Có bắt buộc phải làm chứng chỉ năng lực xây dựng hay không? Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, công ty xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam).

  #1. ĐỐI TƯỢNG XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  - Đơn vị công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn toàn quốc
  - Đơn vị công ty hoạt động có nhu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  - Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC SAU:
  • # Khảo sát xây dựng bao gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình (KSXD)
  • #Lập quy hoạch xây dựng: (QHXD)
  • #Thiết kế thẩm tra thiết kế bao gồm: (TKXD)
  1. Thiết kế kiến trúc công trình:
  2.  Thiết kế kết cấu công trình
  3.  Thiết kế điện - cơ điện công trình
  4. Thiết kế cấp thoát nước công trình
  5. Thiết kế điều hòa không khí thông gió - cấp nhiệt
  6. Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình
  1. Giám sát công tác xây dựng công trình
  2. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
  3. Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ
  • Kiểm định xây dựng
  * Chú ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

  1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:
  • #1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu NĐ 100/2018 NĐ-CP
  • #2. Tệp tin Scan giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức;
  • #3. Tệp tin Scan bản chính các văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
  • #4. Tệp tin Scan Bản kê kinh nghiệm của tổ chức theo mẫu (ít nhất 03 công trình tiêu biểu liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng);
  • #5. Tệp tin Scan bản kê khai máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức. Đối với tổ chức xin chứng chỉ năng lực thi công, khảo sát
  Chúng tôi nhận tư vấn, kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Bộ xây dựng và các Sở xây dựng trên toàn Quốc thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Hỗ trợ giá tốt nhất hiện nay. Tư vấn 24/7
  2. Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

  - Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

  - Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.
  - Khi tổ chức, doanh nghiệp hay công ty nộp hồ sơ phải có giấy hẹn hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng (cơ quan thuộc SXD hoặc cục quản lý HĐXD thuộc BXD)
  3. Phân hạng chứng chỉ hành nghề năng lực tổ chức hoạt động xây dựng:
  Tổ chức cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dưng hạng I;
  • Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II hạng III;
  4. Mẫu chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm. Quy cách của chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có giá trị 5 năm trên toàn quốc (NĐ 59/2015)
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa 10 năm (NĐ 100/2018) (có hiệu lực từ ngày 15/09/2018) 

  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ
  (Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
  MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  Chung chi nang luc xay dung hang 2,3 so xay dung ha noi
  Ảnh: Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Lĩnh vực/Loại công trình/Hạng: #1.Thi công/Dân dụng/Hạng 3, #2. Thi công/Giao thông/Hạng 3, #3. Thi công/HTKT/Hạng 3, #4. Thi công/Thủy lợi/ Hạng 3
  5. ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD
  - Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 điểm, nhưng tổng điểm không quá 100 điểm.

  - Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

  Xem thêm: Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
  Xem thêm: Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia


  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967 99 05 05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984 674 080

  Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế (HTKT) Cấp - Thoát Nước Hạng 1,2,3

  Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế (HTKT) Cấp - Thoát Nước Hạng 1,2,3
  chung chi hanh nghe thiet ke cap thoat nuoc hang 1,2,3
  Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: #Lĩnh vực hành nghề - Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình xây dựng
  #1. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD

  Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hạng 2, 3 Cho Tổ Chức HĐXD trên Toàn Quốc

  CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III CHO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC UY TÍN, THỦ TỤC NHANH GỌN, TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ THẤP. HOTLINE: 0984 674 080

  Chứng chỉ năng lực xây dựng
  Ảnh minh họa: Chứng chỉ năng lực xây dựng
  chung chi nang luc hoat dong xay dung hang 3 so xay dung tp ha noi
  Mẫu: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3
  Căn cứ để xếp hạng, phạm vi hoạt động của các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực nêu trên theo quy định từ Điều 59 đến Điều 67, Nghị định 59/2015/NĐ-CP (đề nghị các tổ chức tự nghiên cứu, đánh giá, xếp hạng tổ chức của mình trước khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực). Các cá nhân của tổ chức có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề không ghi “Hạng”) phải kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và “Hạng” của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng).

  Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng là điều kiện bắt buộc đối với tất cả các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng (theo quy định tại nghị định 59/2015/NĐ-CP).

  1. Đối tượng xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng
  - Doanh nghiệp hoạt động tham gia xây dựng trên địa bàn TPHCM
  - Các công ty xây dựng đang tham gia gói thầu liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có đăng ký kinh doanh trên địa bàn TPHCM
  - Các công ty đang có nhu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

  2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức là gì? Tại sao cần phải cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng?

  Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng là : Bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.

  Có bắt buộc phải làm chứng chỉ năng lực xây dựng hay không? Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam).

  3. Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.
  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp cho tổ chức đối với các lĩnh vực hoạt động sau đây:
  a) Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (QHXD);
  b) Khảo sát xây dựng (KSXD);
  c) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (DAĐT);
  d) Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA);
  đ) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (TKXD);
  e) Giám sát thi công xây dựng (GSXD);
  g) Kiểm định xây dựng (KĐXD);
  h) Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (QLCP);
  i) Thi công xây dựng công trình (TCXD).
  Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực, hạng năng lực của từng lĩnh vực tương ứng với điều kiện năng lực của tổ chức đối với lĩnh vực đó theo quy định của Thông tư này.

  4. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng.
  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu của Bộ xây dựng
  • Tệp tin Scan giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức;
  • Bản kê danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt theo mẫu;
  • Tệp tin Scan bản chính/bản sao các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
  • Tệp tin Scan Bản kê kinh nghiệm của tổ chức theo mẫu (ít nhất 03 công trình tiêu biểu liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng);
  • Tệp tin Scan bản kê khai năng lực tài chính, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.
  • Tệp tin Scan bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  Chúng tôi nhận tư vấn, kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Bộ xây dựng và các Sở xây dựng trên toàn Quốc thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Hỗ trợ giá tốt nhất hiện nay. Tư vấn 24/7

  5. Tổ chức cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dưng hạng I;
  • Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II hạng III;
  • Trường hợp tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng với các hạng khác nhau thì Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực hạng cao nhất sẽ thực hiện cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức đó
   Chứng chỉ năng lực xây dựng
  Xem thêm: Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
  Xem thêm: Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080

  Download Phần Mềm Revit 2019 Full Crack Cách Cài Đặt Phần Mềm Revit 2019

  * LINK DOWNLOAD VÀ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM REVIT 2019

  Download Revit 2019 phiên bản mới nhất >> Revit là phần mềm được phát triển bởi hãng Autodesk và đang dần trở lên phổ biến biến với hầu hết các kỹ sư ngành Xây dựng bởi sức mạnh và giá trị của Revit mang lại. Theo lộ trình phát triển Revit, mục tiêu của hãng Autodesk trong quản lý sản phẩm là hỗ trợ công việc của bạn trong toàn bộ vòng đời dự án và phát triển phần mềm trên ba lĩnh vực:
  • Thiết kế: Khả năng cho phép bạn tạo hiệu quả thông tin nắm bắt được mục đích thiết kế.
  • Tối ưu hóa: Các nỗ lực để tinh chỉnh phần mềm Revit để giúp bạn phân tích, lặp lại và đưa ra quyết định một cách hiệu quả bằng cách sử dụng phần mềm được thiết kế để thực hiện và khả năng mở rộng.
  • Kết nối: Khả năng trao quyền cho các nhóm dự án bằng cách giúp họ kết nối luồng công việc và cộng tác trong suốt vòng đời của dự án​
  download revit 2019 full crack
  Autodesk liên tục mang đến những cập nhật mới nhất phục vụ cho người dùng bằng việc phát hành phiên bản Revit 2019 mới nhất. Những cải tiến trong Revit 2019 hầu như là xuất phát từ kết quả của các đề xuất và phản hồi của người dùng Revit. Và chắc hẳn Revit 2019 đang rất "hot" trước sự đón nhận của rất nhiều người, đặc biệt là các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, cơ khí, điện nước,..Các tính năng mới trong Revit 2019 có thể kể đến bao gồm:
  • Kiểm soát tốt hơn đồ họa bằng tùy chọn “OR” trong bộ lọc Filter
  • Tận dụng tối đa không gian làm việc của bạn với chế độ xem theo Tab và hỗ trợ đa màn hình
  • Trải nghiệm thiết kế nhập vai - làm nhiều hơn với mô hình của bạn trong không gian 3D
  • Truyền đạt ý tưởng thiết kế với các mẫu Hatch phức tạp hơn và "thật" hơn với thực tế
  • Các tính năng mới khác giúp bạn nắm bắt được ý tưởng thiết kế
  • Mở rộng khả năng sử dụng trong DACH
  • Tạo mạng lưới đường ống phức tạp hơn
  • Kết nối tối ưu hơn
  • Các công cụ cho thiết kế thép chi tiết cho công việc thiết kế-chế tạo sắp xếp hợp lý hơn
  • Kích thước cho các đối tượng cong trong khung nhìn
  • Mô hình 3D nâng cao, đáp ứng tốt hơn cho quy trình chế tạo
  • Tự động hóa đúc sẵn cho lattice girder slabs
  • Các cải tiến cho hỗ trợ IFC4
  Dưới đây là link Download Revit 2019 Full Crack:
  * HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MÈM REVIT 2019

  Bước 1: Kiểm tra cấu hình máy tính
  Ở bước này trước khi cài đặt Revit 2019, bạn nên kiểm tra lại cấu hình máy tính để chắc chắn cấu hình máy của bạn phù hợp với phiên bản Revit bạn định cài.
  • Cấu hình máy tính của hãng Autodesk yêu cầu khi cài Revit
  1. Operating System: Microsoft@Windows@7 SP1 64 Bit; Microsoft@Windows@8.1 64 Bit
  2. CPU Type: Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology.
  3. Memory: 4GB Ram
  4. Video Display: Basic Graphics: Display adapter capable of 24-bit color Advanced Graphics: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3
  5. Disk Space: 5GB Free disk space
  6. Media: Download or installation from DVD9 or USB key
  7. Pointing Device: MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device
  8. Browser: Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (or later)
  • Cảnh báo ở bước này
  1. Bạn nên cài Revit phiên bản 2015,2016,2017,2019 trở lên vì các phiên bản này đã bổ sung và có rất nhiều thay đổi so với các phiên bản cũ
  2. Để Revit chạy ổn định tốt nhất bạn nên cài Win 7 - SP1 - 64 bit bản Professional hoặc win 10 ( không nên cài win 8 hoặc win 7 - 64 bit bản Ultimate vì sẽ không tương thích với phần mềm Revit ).
  3. Còn nếu máy tính chỉ là Core i5 - Ram 4G thì bạn nên cài đặt Revit phiên bản 2015 cho đỡ bị lag, giật khi sử dụng
  4. Nếu mua máy tính xách tay thì bạn nên chọn máy tính cũ nhập khẩu từ mỹ dòng Dell Precision M4600 - Tầm 11 triệu, M4800 hay M 6800 giá gần 20 triệu.
  5. Ban đầu chưa có điều kiện kinh tế, tôi khuyên bạn nên dùng những dòng máy tính này vì nó vừa bền, vừa đỡ nóng máy khi chạy, vừa chuyên cho đồ họa đặc biệt là giá cả phải chăng )

  cau hinh may tinh khi cai dat phan mem revit 2019
  Bước 2: Cài đặt bản quyền phần mềm revit 2019
  Sau khi tải phần mềm về các bạn mở phần mềm lên và tiến hành cài đặt
  - Một bảng điều lệ hiện ra, tích chọn " I Accept" để đồng ý các điều khoản trên và bấm "Istall" để download file cài đặt revit 2019 về máy
  huong dan cai phan mem revit 2019
  - Chỉ mất chứ tới một giây bạn đã có file cài revit, kích vô file cài revit 2019 vừa tải về
  cai dat phan mem revit 2019
  Nhấn "Yes" rồi chờ một chút để Revit load chương trình

  Nếu trong quá trính cài đặt báo dòng chữ tiếng anh với nội dung thông báo là " Đang có 1 phiên bản khác được mở trong quá trình cài đặt. Thì bạn tức là bạn đang mở chương trình A360 destop, bạn cần phải tắt nó đi để tiếp tục cài bằng các bước như bên dưới
  cai dat phan mem revit 2019
  Sau 1 khoảng thời gian vài phút chờ đợi, bảng cài đặt hiện lên như dưới. Tới đây bạn nhấn "Install" để tiếp tục cài đặt.
  cai dat revit 2019
  Tiếp tục chọn ổ cài đặt revit 2019 ( tốt nhất nên chọn ổ C mặc định như bên dưới , và ổ C của bạn phải trống tối thiểu là 24G)

  Bạn kích tiếp dòng chữ "Buiding information modeling (BIM) content for use within Revit" như bên dưới.

  cai revit 2019
  Tại bước này bạn bỏ hết các tích và chỉ tích vô ô "US Metric" để Revit dowoad thư viện mẫu theo hệ đơn vị Metric về máy cho bạn ( Lưu ý: Trong quá trình cài đặt bạn phải kết nối với mạng Internet để chương trình dowload thư viện mẫu về cho bạn )
  cai revit 2019
  Tích xong bạn kích lại vào dòng chữ "Click to close and return to product list" để tiếp tục việc cài đặt
  Bấm vào chữ "Install" để quá trình cài đặt được tiến hành
  Sau vài chục phút chờ đợi, chương trình sẽ xuất hiện bảng báo bạn đã hoàn tất cài đặt như dưới. Tích vô nút "Lauch Now" để hoàn tất việc cài đặt phần mềm Revit 2019

  Kích đúp vô biểu tượng Revit ở màn hình Destop để tiến hành mở phần mềm Revit. Khi mở lên bạn tích vô " I Agree" để chấp nhận những điều lệ của hãng Autodesk

  Chứng Chỉ Nghề Hàn - Thợ Hàn Xì, Hàn Sắt, Công Nghệ Hàn


  Tra Cứu Mã (Kiểm Tra) Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU MÃ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁ NHÂN, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DOANH NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG THEO TT17/2016 VÀ NĐ 42/2017 NĐ-CP  SỬA ĐỔI NĐ 59/2015 NĐ-CP MỚI NHẤT CỦA BXD

  Viện đào tạo Nuce hướng dẫn cách tra mã chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
  - Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
  - Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  I. Tại sao phải tra mã chứng chỉ hành nghề xây dựng
  1. Tránh làm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng giả, làm cho các công trình không được đảm bảo chất lượng. 
  2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cơ quan chức năng cấp cho cá nhân đủ điều kiện được hành nghề trên toàn quốc quản lý bởi Bộ Xây Dựng
  3. Công bằng trong công việc đối với cá nhân đủ năng lực được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực liên quan
  4. Tất cả hệ thống kiểm tra, tra mã chứng chỉ hành nghề được công khai minh bạch trên website. Quản lý trực tiếp của BXD. Các tỉnh lẻ khi tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề phải có công văn đưa lên BXD để lấy mã số dự thi và mã số chứng chỉ hành nghề khi đạt kết quả sát hạch
  5. Mỗi cá nhân được BXD cấp mã là duy nhất. BXD trực tiếp quản lý mã số chứng chỉ hành nghề trên. Thể hiện bởi nơi cấp và mã số. Ví dụ: BXD-00000123 thì nơi cấp khác sẽ không được sử dụng mã số 00000123 nữa mà phải là 00000124. Chẳng hạn ở Hà Nội cấp thì sẽ là HAN-00000124
  - Mỗi cá nhân khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I, hạng II, hạng III đều được cấp mã duy nhất hoặc số cmt là duy nhất. Để tra xem chứng chỉ thật hay giả chỉ cần nhập mã số chứng chỉ hoặc số cmt là ra.
  • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: là bản đánh giá năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng của lĩnh vực ghi trên chứng chỉ hành nghề. Ví dụ chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  Bước 1:
  * Tra mã chứng chỉ hành nghề cá nhân: Vui lòng kích chuột Tại Đây
  * Tra mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Vui lòng kích chuột Tại Đây
  Màn hình sẽ hiển thị như sau:
  Tra cứu mã chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Bước 2: Vui lòng điền thông tin số chứng chỉ được cấp hoặc số chứng minh thư. hoặc họ tên hoặc mã số chứng chỉ hành nghề bao gồm cả nơi cấp và mã số: VD hạng I thì nơi cấp là BXD-00001234 còn hạng II thì nơi cấp sẽ quy định tại TT 17/2016 TT-BXD. VD Hạng II ở Bắc Ninh sẽ là BAN-00001235. Lưu ý mã số chứng chỉ mỗi người sẽ là duy nhất. Nếu BXD là 00001234 thì ở nơi khác sẽ không lấy mã này nữa.

  Bước 3: Ấn ô tìm kiếm
  - Nếu chứng chỉ của bạn là thật thì sẽ ra thông tin của bạn, Nếu không tìm thấy hoặc ra thông tin người khác thì chứng chỉ là giả.

  Ví dụ:

  Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HƯNG
  Ngày tháng năm sinh: 20/08/1984
  Số CMND: 371145268
  .....
  Được phép hành nghề: Gs công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
  tra ma chung chi hanh nghe xay dung
  Ảnh: Tra mã chứng chỉ hành nghề xây dựng theo số chứng minh thư nhân dân
  Như kết quả hiện ra thì thông tin chính xác =>> Chứng chỉ thật
  - Thử tra theo tên, mã chứng chỉ hành nghề
  Ảnh: Tìm kiếm theo tên để tra cứu chứng chỉ hành nghề xây dựng
  Tra cứu theo mã số chứng chỉ hành nghề
  Như vậy chứng chỉ trên là thật.
  - Tương tự kiểm tra các chứng chỉ do Viện đào tạo Nuce hỗ trợ hồ sơ thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo NĐ 59/2015
  Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 1

  Chứng chỉ hành nghề thiết kế thông gió hạng 1
  - Trên mạng rất nhiều dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng chi phí cao nhưng lại không đảm bảo an toàn nên Viện đào tạo Nuce đưa ra phương án Hướng dẫn cách tra mã để tránh mất tiền oan. Lại bị đánh giá gian lận trong công trình và có thể sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm hơn về sau.

  Tra mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

  - Gõ mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Ví dụ BXD-00001234
  Ấn tìm kiếm

  Đang cập nhật bài viết...

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  -         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05

  -         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080