Công trình cấp 4 có cần chứng chỉ năng lực theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC LĨNH VỰC GIÁM SÁT, THIẾT KẾ, THI CÔNG, KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 4 (IV) THÌ CÓ CẦN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP NGÀY 03/03/2021 KHÔNG?

Doanh nghiệp bạn đang hoạt động xây dựng và làm công trình cấp 4, bạn đang muốn tìm hiểu không biết công trình cấp 4 thì có cần xin cấp chứng chỉ năng lực theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP mới nhất không? Bài viết sau đây sẽ giải thích mọi thắc mắc cho quý công ty, doanh nghiệp.
trình sửa chữa cải tạo...

Chứng chỉ năng lực xây dựng thực tế là bản đánh giá năng lực của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng với các tổ chức, đơn vị tham gia vào hoạt động xây dựng. Ngoài ra, chứng chỉ này sẽ nêu điều kiện, quyền hạn của tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

1. CĂN CỨ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ


Tin tức mới