Khóa học đấu thầu | Khóa học đấu thầu tại TPHCM mới nhất

Viện đào tạo cán bộ Hà Nội liên tục khai giảng các Khóa học nghiệp vụ đấu thầu tại TPHCM, lệ phí ưu đãi. 
THÔNG BÁO
MỞ KHÓA HỌC ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013  có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014;
- Căn cứ danh sách Viện được đăng tải tại Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
 trân trọng kính mời các cán bộ của Quý cơ quan tham dự khoá đào tạo cụ thể như sau:
Lợi ích của khóa học NHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
 • Khóa học nghiệp vụ đấu thầu sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm sau:
 • Giúp học viên hiểu các văn bản pháp luật.
 • Nâng cao kiến thức chuyên môn chung nghiệp vụ quản lý...
 • Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đấu thầu xây dựng công trình, công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
 • Hiểu sâu về xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thuỷ lợi, thủy điện.
 • Sau khóa học nghiệp vụ đấu thầu học viên đủ trình độ hoàn thành bài thi, sẽ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ, là điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề sau này.

Điểm nhấn của khóa học ĐẤU THẦU:
 • Giảm 30% đối với nhóm 30 học viên trở lên khóa học  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU khi đăng ký tham gia học.
 • Luôn có khóa học sớm nhất cho các học viên
 • Liên tục khai giảng khóa học ĐẤU THẦU trên toàn quốc
 • Chất lượng đào tạo của khóa học luôn ở mức cao nhất với giáo trình học tập xoay quanh học viên.
 • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
 • Viện đào tạo cán bộ Hà Nội là trung tâm duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp và liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
  + Kinh phí khóa học nghiệp vụ đấu thầu
    Khóa học nghiệp vụ đấu thầu kinh phí 800k/học viên ( Bao gồm tài liệu, tiền ăn nhẹ và lệ phí cấp chứng chỉ đấu thầu).

  Thời lượng: 12 buổi
  Lịch học: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
  Giờ học: 18:00 – 21:30
  Lịch khai giảng: Liên tục khai giảng vào 15 hoặc 25 hàng tháng
  * Vui lòng liên hệ trực tiếp để đăng ký và nhận được thông tin ưu đãi mới nhất
 • CÁC KHÓA HỌC VIỆN ĐÀO TẠO NUCE TUYỂN SINH
  Chương trình đào tạo
  Ngày
  Khai giảng
  Học phí (đ/1hv)
  Hà Nội
  Miền Bắc
  Tp.HCM Miền Nam
  1. Đấu Thầu Cơ Bản (Cấp chứng chỉ hành nghề về Đấu thầu - Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT)
  Đợt 1: 15-17/1/2016
  Đợt 2: 29-31/1/2016
  800.000
  900.000
  Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT
  Đợt 1: 15-17/1/2016
  Đợt 2: 29-31/1/2016
  1.200.000
  1.300.000
  Đợt 1: 15-17/1/2016
  Đợt 2: 29-31/1/2016
  1.200.000
  1.300.000
  Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BKH ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
  (Học 6 ngày hoặc 12 tối)
  1.300.000
  1.400.000
  5. Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án
  Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 6 ngày hoặc 12 tối)
  1.400.000
  1.500.000
  6. Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng
  Theo Thông tư 27/2009/TT-BXD; 19/2011/TT-BTC
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
  800.000
  900.000
  7. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
  800.000
  900.000
  8. Định Giá Xây Dựng Theo Thông tư 05/2010TT-BXD ngày 26/5/2010 * Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư Định Giá
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 7 ngày hoặc 14 tối)
  1.400.000
  1.500.000
  Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009.* Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát các lĩnh vực của sở XD cấp
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
  (Học 14 ngày hoặc 28 tối)
  1.700.000
  1.700.000
  10.Giám sát cộng đồng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học ngày 3 ngày)
  1.000.000
  1.000.000
  11. Đo Bóc Khối Lượng và Lập Dự Toán
  (Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP, TT 04/2010/TT-BXD)
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 4 ngày hoặc 8 tối)
  1.400.000
  1.400.000
  Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 4 ngày hoặc 8 tối)
  1.100.000
  1.100.000
  13. Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá và Hợp Đồng Xây Dựng Do Biến Động Giá Nguyên Liệu, Vật Liệu Xây Dựng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 2 ngày hoặc 4 tối)
  800.000
  900.000
  14. Giám sát, Đánh Giá Dự Án Đầu Tư
  Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010
  Đợt 1: 26/1/2016
   (Học 3 ngày)
  900.000
  900.000
  15. Kiểm Tra Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Chịu Lực và Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng CTXD
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 03 tối)
  900.000
  900.000
  16. Kiểm Định Chất Lượng Công Trình XD
  Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011
  Đợt 1: 20/18/2016
   (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
  1.300.000
  1.300.000
  17. Chủ nhiệm Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  Đợt 1: 24/1/2016
  1.100.000
  1.100.000
  18. Thẩm định dự án đầu tư
  Đợt 1: 24/1/2016
  1.100.000
  1.100.000
  19. Giám đốc Quản Lý tòa nhà ( Theo chương trình khung tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của BXD
  Đợt 1: 24/1/2016
   (Học 2,5 tháng )
  5.500.000
  5.500.000
  20. Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ( Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của Bộ Xây dựng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 16 buổi tối )
  3.500.000
  3.500.000
  21. Tính toán và Thiết kế kết cấu nhà cao tầng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 04 ngày)
  1.800.000
  2.000.000
  22. Thi công nghiệm thu và quản lý chất lượng công nghệ Top – Down
  Đợt 1: 24/1/2016
   (Học 03 ngày)
  1.600.000
  1.600.000
  23. An Toàn Lao Động và Vệ Sinh Lao Động
  Theo Thông tư  số 37/2005/TT-BLĐTBXH – Cục ATLĐ
  Đợt 1: 24/1/2016
   (Học 02 ngày)
  1.000.000
  1.000.000
  24. Khóa học Bất động sản
      * Học cả ba lĩnh vực giảm học Phí là:
  Đợt 1: 24/18/2016
   (Học 18 buổi tối)
  3.500.000
  3.500.000
  TƯ VẤN ĐẤU THẦU – HỒ SƠ THẦU, NGUỒN VỐN ODA, XIN CẤP CC HÀNH NGHỀ SỞ XD: GIÁM SÁT, KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 1 – 2, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, KIẾN TRÚC SƯ

Tin tức mới