Khóa học an toàn lao động | Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nội, TPHCM

Viện đào tạo cán bộ Hà Nội liên tục khai giảng các khóa học huấn luyện an toàn lao động vào ngày 15 hàng tháng, lệ phí ưu đãi. 
Theo TT 27/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.  thì các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận, do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Huấn luyện an toàn lao động theo TT số 27/2013 được chia làm 4 nhóm:
1. Nhóm 1: Người làm quản lý bao gồm
a. Giám đốc , phó giám đốc doanh nghiệp
b. Chủ nhiệm , phó chủ nhiệm
c. Thủ tướng và cấp phó
2. Nhóm 2:
a. Cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động
b. Người làm công tác quản lý an toàn lao động vệ sinh lao động
3. Nhóm 3:
Người lao động làm việc có nghiệm ngặt về an toàn lao động theo thông tư 27/2013
4. Nhóm 4:
Người lao động thuộc nhóm 3

 Lợi ích của khóa học AN TOÀN LAO ĐỘNG:
Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng mang tính thực hành liên quan đến quy trình an toàn lao động:
 • Nắm vững các kiến thức  AN TOÀN LAO ĐỘNG cơ bản.
 • Bảo vệ sức khỏe tính mạng con người trong an toàn lao động
 • Nâng cao năng suất chất lượng công trình xây dựng
 • Bảo vệ môi trường lao động nói chung và sinh thái nói riêng 

Điểm nhấn của khóa học AN TOÀN LAO ĐỘNG:
 • Giảm 30% đối với nhóm 30 học viên trở lên khóa học  AN TOÀN LAO ĐỘNG khi đăng ký tham gia học.
 • Luôn có khóa học sớm nhất cho các học viên
 • Liên tục khai giảng khóa học AN TOÀN LAO ĐỘNG trên toàn quốc
 • Chất lượng đào tạo của khóa học luôn ở mức cao nhất với giáo trình học tập xoay quanh học viên.
 • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
 • Viện đào tạo cán bộ Hà Nội là trung tâm duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp và liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Ai nên tham gia khóa học học an toàn lao động:
 • Các nhà đầu tư, Giám đốc, những người sáng lập ra doanh nghiệp đang hàng ngày trăn trở làm sao để có đủ năng lực tham gia đấu thầu công trình xây dựng.
 • Các trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kỹ thuật, các chuyên viên chịu trách nhiệm về an toàn lao động muốn học hỏi quy trình  AN TOÀN LAO ĐỘNG hiệu quả để áp dụng cho công ty mình.
 • Sinh viên các trường đại học xây dựng, giao thông kiến trúc… muốn nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn, muốn tham gia khóa học  AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • Các  kỹ sư, công nhân tham gia khóa học an toàn lao động để đủ năng lực làm việc cho công ty mình 
  Kinh phí khóa học an toàn lao động:
  Nhóm 1 và nhóm 4: 800k/hv (Bao gồm tài liệu , kinh phí cấp chứng chỉ an toàn lao động, chứng nhận....)
  Nhóm 2 và nhóm 3: 1trieu/hv (Bao gồm tài liệu , kinh phí cấp chứng chỉ an toàn lao động, chứng nhận....)

  Thời lượng: 12 buổi
  Lịch học: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
  Giờ học: 18:00 – 21:30
  Lịch khai giảng: Liên tục khai giảng vào 15 hoặc 25 hàng tháng
  * Vui lòng liên hệ trực tiếp để đăng ký và nhận được thông tin ưu đãi mới nhất
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO NUCE TỔ CHỨC
  Chương trình đào tạo
  Ngày
  Khai giảng
  Học phí (đ/1hv)
  Hà Nội
  Miền Bắc
  Tp.HCM Miền Nam
  1. Đấu Thầu Cơ Bản (Cấp chứng chỉ hành nghề về Đấu thầu - Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT)
  Đợt 1: 15-17/1/2016
  Đợt 2: 29-31/1/2016
  800.000
  900.000
  2. Đấu Thầu Nâng Cao
  Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT
  Đợt 1: 15-17/1/2016
  Đợt 2: 29-31/1/2016
  1.200.000
  1.300.000
  3. Đấu thầu qua mạng
  Đợt 1: 15-17/1/2016
  Đợt 2: 29-31/1/2016
  1.200.000
  1.300.000
  4. Quản Lý Dự Án Đầu Tư XD Công Trình
  Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BKH ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
  (Học 6 ngày hoặc 12 tối)
  1.300.000
  1.400.000
  5. Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án
  Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 6 ngày hoặc 12 tối)
  1.400.000
  1.500.000
  6. Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng
  Theo Thông tư 27/2009/TT-BXD; 19/2011/TT-BTC
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
  800.000
  900.000
  7. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
  800.000
  900.000
  8. Định Giá Xây Dựng Theo Thông tư 05/2010TT-BXD ngày 26/5/2010 * Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư Định Giá
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 7 ngày hoặc 14 tối)
  1.400.000
  1.500.000
  9. Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình
  Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009.* Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát các lĩnh vực của sở XD cấp
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
  (Học 14 ngày hoặc 28 tối)
  1.700.000
  1.700.000
  10.Giám sát cộng đồng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học ngày 3 ngày)
  1.000.000
  1.000.000
  11. Đo Bóc Khối Lượng và Lập Dự Toán
  (Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP, TT 04/2010/TT-BXD)
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 4 ngày hoặc 8 tối)
  1.400.000
  1.400.000
  12. Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng
  Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 4 ngày hoặc 8 tối)
  1.100.000
  1.100.000
  13. Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá và Hợp Đồng Xây Dựng Do Biến Động Giá Nguyên Liệu, Vật Liệu Xây Dựng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 2 ngày hoặc 4 tối)
  800.000
  900.000
  14. Giám sát, Đánh Giá Dự Án Đầu Tư
  Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010
  Đợt 1: 26/1/2016
   (Học 3 ngày)
  900.000
  900.000
  15. Kiểm Tra Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Chịu Lực và Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng CTXD
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 03 tối)
  900.000
  900.000
  16. Kiểm Định Chất Lượng Công Trình XD
  Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011
  Đợt 1: 20/18/2016
   (Học 3 ngày hoặc 6 tối)
  1.300.000
  1.300.000
  17. Chủ nhiệm Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  Đợt 1: 24/1/2016
  1.100.000
  1.100.000
  18. Thẩm định dự án đầu tư
  Đợt 1: 24/1/2016
  1.100.000
  1.100.000
  19. Giám đốc Quản Lý tòa nhà ( Theo chương trình khung tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của BXD
  Đợt 1: 24/1/2016
   (Học 2,5 tháng )
  5.500.000
  5.500.000
  20. Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ( Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của Bộ Xây dựng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 16 buổi tối )
  3.500.000
  3.500.000
  21. Tính toán và Thiết kế kết cấu nhà cao tầng
  Đợt 1: 15/1/2016
  Đợt 2: 23/1/2016
   (Học 04 ngày)
  1.800.000
  2.000.000
  22. Thi công nghiệm thu và quản lý chất lượng công nghệ Top – Down
  Đợt 1: 24/1/2016
   (Học 03 ngày)
  1.600.000
  1.600.000
  23. An Toàn Lao Động và Vệ Sinh Lao Động
  Theo Thông tư  số 37/2005/TT-BLĐTBXH – Cục ATLĐ
  Đợt 1: 24/1/2016
   (Học 02 ngày)
  1.000.000
  1.000.000
  24. Khóa học Bất động sản
      * Học cả ba lĩnh vực giảm học Phí là:
  Đợt 1: 24/18/2016
   (Học 18 buổi tối)
  3.500.000
  3.500.000
  TƯ VẤN ĐẤU THẦU – HỒ SƠ THẦU, NGUỒN VỐN ODA, XIN CẤP CC HÀNH NGHỀ SỞ XD: GIÁM SÁT, KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 1 – 2, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, KIẾN TRÚC SƯ

Tin tức mới