Chứng chỉ giám sát lắp đặt công nghệ công trình cấp thoát nước

+ Chứng chỉ giám sát lắp đặt công nghệ công trình cấp thoát nước

Viện đào tạo cán bộ chuyên tổ chức các khóa học và tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thủ tục nhanh gọn. 
Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát là giấy phép hành nghề do các Sở xây dựng cấp. Theo Nghị định 59/2015 NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng.
Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xác nhận năng lực hành nghề cấp cho kỹ sư có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là 3 năm ( Kể từ khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng).
Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát do Sở xây dựng các tỉnh cấp có giá trị như nhau trong thời hạn 5 năm trên toàn quốc.
Theo nghị định 59/2015/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề được chia làm 3 hạng
- Hạng 1: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
- Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;
- Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
Chung chi hanh nghe giam sat xay dung
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT: 
+ Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
+ Giấy Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
+ Giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát phô tô công chứng 3 bản.
+ Ảnh ( 3*4 ) 3 ảnh bỏ vào 1 phong bì.
+ Điều kiện để được cấp chứng chỉ phải có 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp.

Tin tức mới