Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu - Lớp học đấu thầu tại An Giang

Lớp học đấu thầu tại An Giang

Viện đào tạo Nuce tổ chức khóa học và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc. 
THÔNG BÁO 
V/v mở lớp học chứng chỉ đấu thầu cơ bản, chứng chỉ đấu thầu nâng cao, chứng chỉ đấu thầu qua mạng theo nghị định 63/2014/NĐ-CP, thông tư 10/2010TT-BKH
- Căn Cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014;
- Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đấu thầu 2013;
- Căn cứ thông tư 10/2010/TT – BKH quy định về chương trình khung khóa học về Đấu thầu.
I Thông tin khóa học đấu thầu- Chuyên đề 1 Những vấn đề chung về đấu thầu
+ Thời lượng: 10 tiết
+ Nội dung: Yêu cầu, nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu
- Chuyên đề 2 Lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu theo luật xây dựng
+ Thời lượng: 10 tiết
+ Nội dung: Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng
- Chuyên đề 3 Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu quốc tế trong luật xây dựng
+ Thường lượng 10 tiết
II Đối tượng tham gia khóa học nghiệp vụ đấu thầu+ Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Quản lý Dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu và các cá nhân có nhu cầu.III. Các lớp học nghiệp vụ đấu thầu1. Lớp học đấu thầu cơ bản, cấp chứng chỉ đấu thầu(Thời gian: 02 ngày liên tục)Học phí: 800.000 (Bao gồm tài liệu, tea-break, chứng chỉ cuối khóa học)2. Lớp học đấu thầu nâng cao, cấp chứng chỉ đấu thầu(Thời gian: 03 ngày liên tục)Học phí: 1.000.000 (Bao gồm tài liệu, tea-break, chứng chỉ cuối khóa học)3. Lớp học đấu thầu qua mạng, cấp chứng chỉ đấu thầuHọc phí: 800.000 (Bao gồm tài liệu, tea-break, chứng chỉ cuối khóa học)

Chung chi boi duong nghiep vu dau thau
HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU: 
- Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
- Giấy Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
- Ảnh ( 3*4 ) 3 ảnh bỏ vào 1 phong bì.
- Điều kiện để được cấp chứng chỉ sinh viên tốt nghiệp Đại học , Cao đẳng , Trung cấp...

Tin tức mới