Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng thủy lợi NĐ 59/2015

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng thủy lợi

Viện đào tạo cán bộ Nuce liên tục tuyển sinh các khóa học nghiệp vụ xây dựng, tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động lĩnh vực xây dựng. 
Theo nghị định 59/2015 NĐ-CP. Tất cả các kỹ sư, các cơ quan tổ chức khi tham gia hoạt động trên lĩnh vực xây dựng. bao gồm xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thủy lợi thủy điện... đều phải có giấy phép hoạt động hành nghề do BXD, Sở xây dựng cấp phép.
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014.
2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 (sáu) tháng thi được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 6 (sáu) tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng.
3. Thời hạn (hiệu lực)
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm, khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại.
4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn quốc, bao gồm cả việc ban hành mẫu các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định tại Nghị định này.
5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:
a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
c) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng.
Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
Giam sat cong tac xay dung va hoan thien cong trinh xay dung thuy loi
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT: 
+ Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
+ Giấy Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
+ Giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát phô tô công chứng 3 bản.
+ Ảnh ( 3*4 ) 3 ảnh bỏ vào 1 phong bì.
+ Điều kiện để được cấp chứng chỉ phải có 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp.


Tin tức mới