HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

+ HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

Với sự hợp tác của các Giáo sư, Tiến sĩ của Bộ Xây dựng, giảng viên các trường Đại học chuyên ngành … Viện đào tạo Nuce liên tục khai giảng lớp học chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình vào ngày 15 hàng tháng.
Khu vực: Toàn quốc
Kinh phí khóa học: 1.2 triệu/HVBao gồm: Tài liệu, tiền ăn nhẹ, lệ phí cấp chứng chỉ QLDA
Thông tin khóa học
Kính gửi: Cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Căn cứ vào Nghị đinh 12 năm 2009  của Chính phủ về hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình và công việc theo quy định của Nghị định.
Để đảm báo chất lượng công trình các cá nhân tham gia quản lý dự án công trình xây dựng phải học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
Nhằm tạo điều kiện cho học viên nâng cao trình độ chuyên môn viện đào tạo Nuce tổ chức các lớp học quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hàng tháng.
Chung chi quan ly du an dau tu xay dung cong trinh
Mẫu chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Mục tiêu khóa học quản lý dự án
Khóa học quản lý dự án sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm sau:
- Giúp học viên hiểu các văn bản pháp luật, các vấn đề chung nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nâng cao kiến thức chuyên môn chung nghiệp vụ quản lý...
- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý dự án xây dựng công trình, công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- Hiểu sâu về xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thuỷ lợi, thủy điện.
Sau khóa học quản lý dự án học viên đủ trình độ hoàn thành bài thi, sẽ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ, là điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát sau này.
Nội dung công việc của QLDA Dự án xây dựng:
Một cách tổng quát nhất:
1.        Quản lý dự án xây dựng:
1.1.        Quản lý tích hợp, lập kế hoạch và điều phối dự án;
1.2.        Quản lý quy mô, phạm vi dự án;
1.3.        Quản lý chí phí và ngân sách dự án;
1.4.        Quản lý thời gian, tiến độ dự án;
1.5.        Quản lý chất lượng dự án;
1.6.        Quản lý nguồn lực dự án;
1.7.        Quản lý tài liệu, truyền thông của dự án;
1.8.        Quản lý đầu thầu, hợp đồng của dự án;
1.9.        Quản lý rủi ro dự án;
1.10.        Quản lý khiếu kiện, các thủ tục pháp lý của dự án;
1.11.        Quản lý ATLD & Môi trường của dự án;
2.        Quản lý và triển khai quá trình thi công;
2.1.        Thay mặt Chủ đầu tư làm việc với các bên liên quan;
2.2.        Kiểm tra các thủ tục pháp lý trước khi triển khai thi công;
2.3.        Phối hợp và điều phối các bên tham gia thi công;
2.4.        Chủ trì giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công;
2.5.        Lập kế hoạch và ứng phó trước các rủi ro trong quá trình thi công;
2.6.        Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án;
2.7.        Chủ trì vận hành thử và bàn giao dự án;

* Đúc kết theo kinh nghiệm, một cách ngắn gọn nhất thì QLDA Đầu tư xây dựng bao gồm 4 công tác chính:
1. Tiến độ;
2. Chi phí;
3. Chất lượng;
4. An toàn trong quá trình thực hiện & khi vận hành công trình.
Thủ tục nhập học:
Học viên đến nộp hồ sơ gồm 02 ảnh (3×4), 1 bản photo chứng minh nhân dân, 1 bản photo bằng tốt nghiệp (đại học, cao đẳng hoặc trung cấp). Học phí nộp ngay khi đi nhập học.

Tin tức mới