KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2016

+ KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Theo nghị định 59/2015 NĐ-CP về giám đốc quản lý dự án. thì các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận của mình.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Viện đào tạo Nuce tổ chức khóa học đào tạo giám đốc quản lý dự án. Ngoài ra viện đào tạo Nuce tổ chức khóa học khác như.
Viện đào tạo Nuce nhận tổ chức theo hợp đồng, nhận học theo nhóm, giảm kinh phí theo hợp động và theo nhóm.
THÔNG BÁO
MỞ KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
- Căn cứ danh sách Viện được đăng tải tại Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 
trân trọng kính mời các cán bộ của Quý cơ quan tham dự khoá đào tạo cụ thể như sau:
+ Học viên tham gia khóa học giám đốc quản lý dự án là:
- Giám đốc quản lý dự án, đội trưởng xây dựng, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các tổng công ty, các công ty nhà nước, các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
- Các kỹ sư xây dựng làm việc cho các nhà thầu thi công.
- Các kỹ sư làm việc tại phòng kỹ thuật, phòng quản lý thi công của các công ty xây dựng.
- Các cá nhân khác làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu,..
- Các sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị ra trường thuộc chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, điện,…
Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án xác nhận năng lực hành nghề cấp cho kỹ sư có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là 3 năm ( Kể từ khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng).
Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án do các cơ sở được Bộ Xây Dựng cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc
+ Mục tiêu khóa học giám đốc quản lý dự án.
- Khóa học giám đốc quản lý dự án giúp học viên hiểu sâu về văn bằng, pháp luật.
- Giúp học viên hiểu sâu kiến thức chuyên môn
+ Lệ phí khóa học giám đốc quản lý dự án.
- Kinh phí khóa học giám đốc quản lý dự án: 1tr2/HV (bao gồm tài liệu + lệ phí cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án)
Chung chi giam doc quan ly du an
Mẫu: Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án
+ Lịch khai giảng khóa học giám đốc quản lý dự án.
- Liên tục khai giảng khóa học trên toàn quốc 2 khóa/tháng
- Khóa 1: Ngày 14-17 hàng tháng.
- Khóa 2: Ngày 23-25 hàng tháng.
+ Thời gian đào tạo khóa học giám đốc quản lý dự án.
- Khóa học giám đốc quản lý dự án đào tạo trong vòng 14 ngày.
+ Địa điểm khóa học giám đốc quản lý dự án.
- Tại Hà Nội: 220 đường láng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
- Tại Hồ Chí Minh: số 10 quận 10 đường 3/2 - Học viện hành chính quốc gia
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN: 
- Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
- Giấy Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
- Ảnh ( 3*4 ) 3 ảnh bỏ vào 1 phong bì.
- Điều kiện để được cấp chứng chỉ sinh viên tốt nghiệp Đại học , Cao đẳng , Trung cấp...Tin tức mới