Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống điện công trình

(Chứng chỉ hành nghề thiết kế) - Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống điện công trình
HƯỚNG DẪN

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện hoạt động xây dựng

(Hướng dẫn số 1844/SXD-GĐCL ngày 05/3/2015 thay thế Hướng dẫn số430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010)
          

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

         

            Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện. Liên hệ  theo số ĐT: Mr Thùy 0967.99.05.05 Mr. Đại 0949.55.88.99  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Để tiết kiệm thời gian của các Anh ( chị), Viện chúng tôi nhận dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề thiết kế điện, chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Tin tức mới