Danh sách thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 10

BXD công bố Danh sách thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 10 vào ngày 19/04/2017 tại Hà Nội
VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG NUCE 
Thông báo nhận hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 11

Danh sách thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng dự kiến vào ngày 14/04/2017 được chuyển sang ngày 19/04/2017. 

Tin tức mới