Chứng Chỉ Huy Trưởng Công Trình Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III. THỦ TỤC NHANH GỌN, CHI PHÍ ƯU ĐÃI
chung chi chi huy truong hang 1, hang 2, hang 3
I. Chứng chỉ chỉ huy trưởng hạng 1 là gì?
- Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình hạng 1: Là bản đánh giá năng lực làm chỉ huy trưởng cấp công trình hạng 1 trở lên, Đối với người làm chỉ huy trưởng hạng 1 cần những điều kiện sau:
+ Đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình theo NĐ 12/2009 NĐ-CP
+ Có bằng ĐH tốt nghiệp 7 năm trở lên đúng chuyên ngành phù hợp
+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạng I
+ Đã làm chỉ huy trưởng công trình xây dựng ít nhất 1 công trình cấp I, hoặc 2 công trình cấp II
II. Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình hạng 2, hạng 3 là gì?
III. Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình giao thông

Tin tức mới