Huấn Luyện Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Cứu

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE LIÊN TỤC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CỨU TRÊN TOÀN QUỐC, THỦ TỤC NHANH GỌN, UY TÍN

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp,

I. Chứng chỉ sơ cấp cứu là gì?
- Là bản đánh giá năng lực tay nghề của một thợ, hay công nhân nghề xây dựng nói chung, hay nói một cách dễ hiểu. Chứng chỉ sơ cấp cứu là: Người học được đào tạo nghề ở mức tối thiểu có thể làm được ở một ngành nghề nào đó.
- Có những loại sơ cấp nghề nào?: Đối với công nhân khi tham gia làm việc về lĩnh vực gì thì phải có tay nghề về lĩnh vực đó, Theo NĐ số 42/2015 về đào tạo trình độ sơ cấp nghề.
Dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

II. Đối tượng tham gia học sơ cấp cứu.
- Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.
- Người học trình độ sơ cấp có thể đăng ký vào học tại một hoặc nhiều cơ sở đào tạo sơ cấp. Người học đăng ký học tại cơ sở đào tạo sơ cấp nào thì nộp hồ sơ đăng ký học tại cơ sở đó.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

III. Đăng ký học sơ cấp cứu.
 - Gửi thông tin bao gồm:
Họ tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Đăng ký học lớp:
Địa điểm học:
SĐT liên hệ:
Vào địa chỉ mail: thuy.dtcb@gmail.com hoặc ĐT: 0967 99 05 05
Khi nhận được mail hoặc thông tin Viện đào tạo Nuce sẽ liên lạc lại với bạn về lịch học và cấp chứng chỉ
- Thủ tục và hồ sơ đăng ký, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển học trình độ sơ cấp do người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp quy định.
- Sau khi xem xét đủ điều kiện nhập học, bộ phận phụ trách đào tạo trình người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp ký quyết định công nhận người đến học là học sinh chính thức, xếp lớp học và cấp thẻ học viên cho từng người.
- Học sinh nhập học phải được cơ sở đào tạo sơ cấp cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của người học.
- Các giấy tờ nhập học phải được xếp trong túi đựng hồ sơ của từng học sinh do bộ phận đào tạo của cơ sở đào tạo sơ cấp quản lý, lưu giữ.

 IV. Kinh phí khóa học cấp chứng chỉ sơ cấp cứu: 
1.000.000 VNĐ / Hv (Bao gồm tài liệu, giáo trình và lệ phí ăn nghỉ giữa giờ)
a. Giảm ngay 10% đối với nhóm từ 5 Hv trở lên
b. Giảm ngay 20% đối với nhóm từ 10 Hv trở lên
c. Giảm ngay 30% đối với nhóm từ 20 Hv trở lên


Địa điểm đào tạo sơ cấp cứu.
- Khóa học đào tạo chứng chỉ sơ cấp cứu ở Hà Nội: Số 220 đường láng trường đào tạo cán bộ LHP - Đống Đa - Hà Nội
- Khóa học đào tạo 
chứng chỉ sơ cấp cứu ở TPHCM: Số 10, Q 10 đường 3/2 tại học viện hành chính quốc gia - TPHCM

- Khóa học đào tạo 
chứng chỉ sơ cấp cứu, học chứng chỉ nghề ở tỉnh lẻ: Liên hệ 0967 99 05 05

V. Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề.
Điều 28. Mẫu chứng chỉ sơ cấp

- Chứng chỉ sơ cấp, gồm hai mặt, có kích thước 19cm x 18cm.


- Mặt trước có nền màu đỏ, có hình Quốc huy, các chữ in trên mặt trước có màu vàng; mặt sau nền màu trắng, hoa văn trống đồng màu vàng nhạt, các chữ in trên mặt sau có màu đen, riêng dòng chữ “CHỨNG CHỈ SƠ CẤP” màu đỏ, kiểu chữ Times New Roman, in hoa, đậm.
- Nội dung cụ thể của mẫu chứng chỉ sơ cấp thực hiện theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 30. In, quản lý, cấp phát chứng chỉ sơ cấp
- In, quản lý chứng chỉ sơ cấp
+ Căn cứ mẫu chứng chỉ sơ cấp; mẫu bản sao chứng chỉ sơ cấp quy định tại các Điều 28 và 29 Thông tư này, cơ sở đào tạo sơ cấp thiết kế hoặc lựa chọn mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp, kèm theo lô gô của cơ sở mình (nếu có).
+ Cơ sở đào tạo sơ cấp gửi công văn kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp (mỗi loại 03 bản) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để đăng ký xác nhận.
Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của cơ sở đào tạo sơ cấp, kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải xác nhận vào từng mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp. Trường hợp không xác nhận, phải có văn bản gửi cơ sở đào tạo sơ cấp, nêu rõ lý do.
+  Mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp đã được xác nhận được lưu giữ tại cơ sở đào tạo sơ cấp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để quản lý.
– Đào tạo nâng bậc thợ cho công nhân có tay nghề và cấp chứng nhận nâng bậc thợ…
Và các chương trình đào tạo chứng chỉ nghề khác
Giảm học phí cho đơn vị, tổ chức cá nhân đăng ký số lượng nhiều.

Tin tức mới