Chứng Chỉ An Toàn Nhóm 5 | Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Y Tế Nhóm 5

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5, HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN Y TẾ LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016 NĐ-CP UY TÍN, NHANH GỌN
* Tại sao cần phải huấn luyện an toàn lao động trong y tế (ATLĐ nhóm 5)
Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của người lao động.
Khoản này (Khoản 1 Điều 73 Luật ATVSLĐ) được hướng dẫn bởi Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
* Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:
Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
Được quy định tại Điều 17 Nghị định 44/2016/ NĐ-CP
"Người làm công tác y tế ở cơ sở phải có trình độ chuyên môn về y tế
chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động."

* Nội dung huấn luyện an toàn cho nhóm 5 (ATLĐ nhóm 5 y tế)
Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
Nội dung huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động
 • Các yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 • Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và các biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.
 • Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.
 • An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.
 • Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.
 • Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 • Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
 • Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
* Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5 y tế (ATLĐ y tế)
- Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

* Lệ phí, địa điểm huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 (ATLĐ Y TẾ)
 • Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 Y Tế: 3.000.000VNĐ
 • Huấn luyện an toàn nhóm 5 cho 5 đồng chí: 2.800.000VNĐ
 • Địa điểm huấn luyện an toàn nhóm 5 tại Hà Nội: Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong – 220 Đường Láng-Đống Đa – Hà Nội.

Tin tức mới