Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình NĐ 59/2015 NĐ-CP

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình

I. Điều kiện cấp chứng chỉ khảo sát địa chất công trình
II. Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
III. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
IV. Địa điểm nhận hồ sơ và chi phí
Phạm Văn Thùy - VP4408 - CT12A - KĐT Kim Văn Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Xem thêm:
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
>>> Chứng chỉ hành nghề trắc địa công trình