Khóa học kế toán trưởng | Chứng chỉ kế toán trưởng HVTC mới nhất

Viện đào tạo cán bộ Hà Nội liên tục khai giảng các lớp học Kế toán trưởng vào ngày 15 hàng tháng, lệ phí ưu đãi. 
THÔNG BÁO
(V/v: Tuyển sinh khóa đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng)
Theo quyết định số: 98/2007/QĐ-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính về kế toán trưởng
Theo Thông tư 199/2011/TT- BTC về việc hướng dẫn thực hiện, việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng kế toán trưởng”
Nhằm đáp ứng điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các đơn vị, Viện đào tạo Nuce liên kết với Học viện Tài chính – Bộ Tài chính liên tục khai giảng khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng với nội dung sau đây:

1. Mục tiêu khóa học kế toán trưởng :    
Hệ thống những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn
Nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ KTT trong nền kinh tế thị trường

2- Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng 
a. Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ tài chính trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các đơn vị  sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

3. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
a. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.
b. Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp ( bằng photo có công chứng ).
c. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
Hình thức tổ chức khoá học, học phí, thời gian:
- Hình thức tổ chức khoá học: Tập trung.
- Thời gian học : Học theo giờ hành chính các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
 (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).
- Học phí           : 2.500.000đ/ học viên (đã bao gồm tiền tài liệu).
- Địa điểm học  : Các học viên liên hệ hỏi trực tiếp Ban tổ chức lớp để biết cụ thể.
- Khai giảng      : Ngày 15 hàng tháng tại các tỉnh thành trong cả nước.

4. Chứng chỉ:
Cuối khóa học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng kế toán trưởng” do Học viện Tài chính cấp theo Thông tư 199/2011/TT- BTC của Bộ Tài Chính ban hành và quản lý thống nhất trong cả nước. (Chứng chỉ có giá trị để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế Toán Việt Nam).
\
5. Hồ sơ đăng ký học:
- 2 ảnh (3x4), ghi tên, ngày, tháng, năm sinh cho vào phong bì.
- Đơn xin học có dấu xác nhận của cơ quan (theo mẫu).
- 01 bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học photo công chứng.
- 01 chứng minh thư nhân dân photo công chứng.                          
     Xin trân trọng cảm ơn.                                         
           Nơi nhận:                                                         
-Như trên;
-Lưu VT.

Tin tức mới