Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1 NĐ 59/2015 - NĐ - CP

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp. Viện đào tạo cán bộ Hà Nội liên tục nhận hồ sơ hành nghề giám sát các lĩnh vực. 
Theo nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, về việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát.

Theo nghị định 59/2015/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề được chia làm 3 hạng
- Hạng 1: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
- Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;
- Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
chung chi hanh nghe giam sat thi cong
Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Điều kiện để cấp được chứng chỉ hành nghề
3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
- kiến thức chuyên môn
- kiến thức pháp luật
+ Nhằm đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư, các cơ quan không có điều kiện đi xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát. Viện Edupro liên tục nhận hồ sơ hành nghề giám sát các lĩnh vực.
+ Hồ sơ bao gồm: Bằng tốt nghiệp công chứng , chứng minh thư công chứng , chứng nhận bồi dưỡng tư vấn giám sát công chứng , ảnh 3x4 , mỗi loại 4 bản

Tin tức mới