Chứng Chỉ Hành Nghề GS Mạng Thông Tin- Liên Lạc Công Trình Xây Dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng là chứng chỉ hành nghề do sở xây dựng cấp phép cho kỹ sư hoạt động xây dựng giám sát mạng thông tin liên lạc trong công trình.

1. Chứng chỉ hành nghề giám sát mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng khẳng định năng lực hành nghề được cấp cho kỹ sư có năm kinh nghiệm từ 3 năm trở lên đối với đại học. được giám sát tất cả các loại công trình. đối với kỹ sư có trình độ chuyên môn cao đẳng, trung cấp thì được giám sát trưởng các công trình cấp IV và công trình cấp III cùng loại.

2. Phạm vi hoạt động

a. Chứng chỉ hành nghề giám sát do sở xây dựng cấp có giá trị là 5 năm trên toàn quốc.

b. Trực tiếp giám sát trưởng các công trình được ghi trong giấy phép hành nghề do sở xây dựng cấp

c. Được ký hồ sơ năng lực giám sát trưởng.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát mạng thông tin liên lạc

a. Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành tin học, kỹ sư viễn thông....

b. Đã tốt nghiệp ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên đối với trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp

c. Đã tham gia khóa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công do cơ sở đào tạo. Nếu chưa có viện đào tạo Nuce sẽ hỗ trợ riêng. để bổ xung hồ sơ xin cấp hành nghề.

4. Thủ tục hồ sơ.

a. Công chứng bằng ĐH, CĐ, TC.

b. Công chứng chứng minh thư nhân dân

c. Công chứng giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát


Chung chi hanh nghe giam sat mang thong tin lien lac

Xem thêm:

>>> Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp

>>> Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông

>>> Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi

Tin tức mới