DỊCH VỤ TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

+ DỊCH VỤ TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

I. Đối tượng đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát.
Theo nghị định 59/2015 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành ngày 18/06/2015 và áp dụng ngày 05/08/2015. Về điều kiện cấp phép hành nghề hoạt động xây dựng công trình nói chung, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình nói riêng. Theo nghị định 59/2015 NĐ-CP. Để có được chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì tất cả các kỹ sư phải đạt đủ những điều kiện sau:
1. Là công nhân có quốc tịch việt nam, có đủ hành vi về dân sự theo quy định của pháp luật
2. Là kỹ sư chuyên ngành xây dựng, các ngành có liên quan như cơ khí, máy xây dựng...
3. Là kỹ sư các ngành có năm tốt nghiệp ít nhất là 3 năm (Hạng 3).
4. Đã tham gia khóa học nghiệp vụ tư vấn giám sát theo TT25/2009 ban hành ngày 29/07/2009 BXD do các cơ sở được BXD cho phép đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
5. Đủ điều kiện dự thi kỳ thi sát hạch do BXD hoặc sở xây dựng tổ chức. (dựa theo năm kinh nghiệm).

II. Các lĩnh vực cấp phép chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình
1.  Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện. (giám sát và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước...)
2.  Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình.
3. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

III. Phân hạng chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
1. Hạng I
Đối với những kỹ sư xây dựng có năm công tác trên 7 năm. Đã trực tiếp giám sát ít nhất 1 công trình cấp I, hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
2. Hạng II
Đối với những kỹ sư xây dựng có năm công tác trên 5 năm. Đã trực tiếp giám sát ít nhất 1 công trình cấp II, hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.
3. Hạng III
Đối với những kỹ sư xây dựng có năm công tác trên 3 năm. Đã trực tiếp giám sát ít nhất 1 công trình cấp III , hoặc 2 công trình cấp IV cùng loại.

IV. Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
1. Hạng I. Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình tất cả các loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
2. Hạng II. Được giám sát trưởng, Trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình cấp II trở xuống, có thể tham gia giám sát một số công việc công trình cấp I cùng loại.
3. Hạng III. Được làm giám sát trưởng. Trực tiếp làm giám sát thi công xây dựng công trình cấp III trở xuống, có thể tham gia giám sát một số công trình cấp II cùng loại.

V. Nhiệm vụ của giám sát thi công xây dựng công trình.
1. Chỉ ra các công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và đánh giá công việc những người tham gia công trình. 
2. Là một trong những giám sát xây dựng theo dõi, kiểm tra và chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng kinh tế, giám sát thi công xây dựng công trình giúp phòng ngừa các sai sót dẫn đến hư hỏng hay dẫn đến sự cố. Giám sát thi công xây dựng có nhiệm vụ theo dõi - kiểm tra - xử lý - nghiệm thu - báo cáo các công việc liên quan tại công trường.
VI. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
1. Bằng tốt nghiệp đại học công chứng, cao đẳng trung cấp.
2. Chứng minh thư công chứng
3. Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình công chứng
4. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo phục lục 5 của hướng dẫn này
5. Bản kê khai năm kinh nghiệm công tác chuyên môn về lĩnh vực cần xin cấp phép hành nghề phục lục 6, Bản khai có xác nhận cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc hiệp hội (Nếu là hội viên của hội nghề nghiệp). Người khai phải chịu mọi trách nhiệm vệ sự trung thực khi xác nhận (Nếu sai nghiêm cấm cấp phép hành nghề ít nhất là 1 năm).

VII. Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động cấp lại hoặc bổ sung trong các trường hợp.
a. Chứng chỉ hành nghề cũ, hoặc hết hạn sử dụng.
b. Bổ sung nội dung hành nghề.
c. Chứng chỉ cũ bị rách ,nát.
d. Chứng chỉ bị mất.
e. Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.
2. Điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công.
a. Có đơn xin cấp lại
b. Có chứng chỉ cũ

VIII. Địa điểm nhận hồ sơ và kinh phí.
1. Tại Hà Nội
P 4408 - CT12A - KĐT kim văn kim lũ - Đại kim - Hoàng Mai - Hà Nội
2. Tại HCM, các tỉnh lẻ. xin chuyển phát nhanh theo địa chỉ.
Phạm Văn Thùy. P 4408 - CT12A - KĐT kim văn kim lũ - Đại kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 0984 674 080.
Mọi chi tiết xin liên hệ. Phòng đào tạo Mr. Thùy 0984 674 080. Email: thuy.dtcb@gmail.com
Chung chi hanh nghe hoat dong xay dung

Tin tức mới