CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CƠ - LÝ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG VÀ HIỆN TRƯỜNG

+ CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CƠ - LÝ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG VÀ HIỆN TRƯỜNG

THÔNG BÁO
V/V ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM


- Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 1 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.(Theo điều 3 của Quyết định các cán bộ tham gia hoạt động trong phòng thí nghiệm phải có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm)

Viện đào tạo Nuce với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Các trường Đại học danh tiếng….Quyết định tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ thí nghiệm viênchứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm với nội dung.

1. Mục tiêu khóa học TNV.

- Giúp học viên nắm bắt được kiến thức cơ bản về phương pháp xác định tính cơ lý của đất trong phòng và hiện trường.

- Giúp học viên nắm bắt Trị tiêu chuẩn của tất cả các đặc trưng cơ lý của đất (trừ lực dính đơn vị c và góc ma sát trong φ) là giá trị trung bình cộng của các kết quả thí nghiệm riêng rẽ (trị riêng).
- Giúp học viên hiểu sâu Trị tính toán.

Việc tính toán nền móng phải thực hiện trên trị tính toán của các đặc trưng cơ lý của đất A trong mọi trường hợp, xác định theo:
A=Atckd/Atckd
với AtcAtc là trị tiêu chuẩn của đặc trưng cơ lý đang xét.
kdkd là hệ số an toàn về đất.
- Sau khi học xong khóa học Thí nghiệm viên học viên sẽ Xác định chỉ tiêu cho đất loại cát.
2. Đối tượng tham gia khóa học thí nghiệm viên
- Kỹ sư chuyên ngành vật liệu xây dựng, kỹ sư, cá nhân làm trong phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.
- Kỹ sư đang có nhu cầu lên làm quản lý phòng thí nghiệm, trưởng phòng thí nghiệm....
- Kỹ sư cần chứng chỉ thí nghiệm viên phương pháp xác định tính cơ lý của đất trong phòng và hiện trường để bổ xung hồ sơ năng lực, hồ sơ xin việc....
3. Kinh phí khóa học thí nghiệm viên.
- Khóa học thí nghiệm viên phương pháp xác định tính cơ lý của đất trong phòng và hiện trường: 1700000/Học viên (bao gồm tài liệu và lệ phí cấp chứng chỉ thí nghiệm viên)
4. Chứng chỉ thí nghiệm viên.
- Sau khi khóa học kết thúc học viên sẽ được làm bài thi. Đủ điều kiện học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng thông tư BXD ban hành và chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
5. Khai giảng khóa học.
- Viện đào tạo Nuce liên tục khai giảng các lớp học thí nghiệm viên phương pháp xác định tính cơ lý của đất trong phòng và hiện trường hàng tháng. 
6. Địa điểm học.
Tại Hà Nội.
- Số 220 đường láng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.
Tại HCM
- Số 10, quận 10 đường 3/2 tại trường học viện tài chính.
7. Hồ sơ đăng ký.
- 2 ảnh 3x4 ghi tên, ngày tháng năm sinh cho vào phong bì.
- 01 bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng, đại học photo.
- 01 chứng minh thư photo.
Mau chung chi thi nghiem vien chuyen nganh xay dung

Tin tức mới