KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MỚI NHẤT NĂM 2016

+ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Với sự hợp tác của các giáo sư, tiến sĩ của Bộ Xây Dựng, giảng viên của các trường đại học chuyên ngành xây dựng.Viện đào tạo Nuce tổ chức khai giảng khóa học đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu hàng tháng. 
Kính gửi: Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động trong chuyên ngành xây dựng, căn cứ theo luật đấu thầu 43 và nghị định 63 của bộ kế hoạch đầu tư về hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình và công việc theo quy định của Nghị định.
Để đảm báo chất lượng công trình các cá nhân tham gia đấu thầu phải học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
I. Thông tin khóa học nghiệp vụ đấu thầu.
1. KHÓA HỌC:  ĐẤU THẦU CƠ BẢN  " Luật đấu thầu 43 và Nghị định 63 "
2. ĐỐI TƯỢNG: Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học tập.
3. KHAI GIẢNG: Liên tục 2 lớp 1 tháng và Đào tạo Hợp đồng
  Khóa học Đấu thấu cơ bản tại:
  Hà Nội: Khóa 1: 17/01/2016                      Khóa 2: 28/01/2016                    
  HCM:  Khóa 1: 15/01/2016                      Khóa 2 : 25/01/2016    
Ngoài ra Viện đào tạo Nuce tổ chức các khóa học nghiệp vụ đấu thầu nâng cao, qua mạng.                 
  Khóa học Đấu thầu nâng cao tại Hà Nội, Hồ Chí Minh: Ngày 25/01/2016
  Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh: Ngày 25/01/2016
4. HỌC PHÍ :
Khóa học Đấu thầu:  800.000VND/HV (Bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ đấu thầu kèm tài liệu và tiền ăn nhẹ giữa giờ)
Chung chi boi duong nghiep vu dau thau
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU :
CẤU TRÚC BỘ LUẬT Bao gồm 13 chương và 96 điều
Chương 1: Quy định chung.
Chương 2: Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.
Chương 3: Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu.
Chương 4: Đánh giá HSDT, HSĐX, Xét duyệt trúng thầu.
Chương 5: MSTT, MSTX, Mua thuốc, vật tư y tế; CC sản phẩm, DV công.
Chương 6: Lựa chọn nhà đầu tư.
Chương 7: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.
Chương 8: Hợp đồng với nhà thầu.
Chương 9: Trách nhiệm của các bên.
Chương 10: Quản lý nhà nước.
Chương 11: Hành vi bị cấm và xử lý vi phạm.
Chương 12: Giải quyết kiến nghị và tranh chấp.

Tin tức mới