Không bị gián đoạn việc cấp đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Câu hỏi của bạn Tạ Hồng Trang tại hòm thư trangth@... hỏi :
Hiện tại tôi đang làm tư vấn giám sát trưởng một công trình. Chứng chỉ hành nghề giám sát của tôi vừa hết hạn.Tôi đã làm thủ tục cấp đổi chứng chỉ thì được cho biết, Sở Xây dựng vừa có thông báo tạm dừng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, do vậy hồ sơ xin cấp lại của tôi không được tiếp nhận. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án yêu cầu tôi phải cấp đổi chứng chỉ mới trước khi tiếp tục giám sát công trình. Vậy kính đề nghị quý Bộ cho biết: Những trường hợp như tôi hiện có văn bản nào hướng dẫn giải quyết không?
Hoi dap doi cap lai chung chi hanh nghe

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trong khi chờ ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/12/2014, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn việc áp dụng các văn bản trong quá trình tác nghiệp để các hoạt động đầu tư xây dựng không bị gián đoạn. Theo đó, Mục VII của văn bản này đã hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể:

Đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ mới hoặc chứng chỉ đã hết hạn nay đề nghị cấp đổi, tạm thời được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Riêng đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cấp nhưng chưa hết hạn thì được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn (theo quy định tại Khoản 3, Điều 77 Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Đề nghị ông Trang nghiên cứu các quy định nêu trên, nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình để được xem xét cấp đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Tin tức mới