Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường

2. Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường 

 Căn cứ đẻ tổ chức giám sát thi công xây dựng trên công trường là bản tiến độ thi công do nhà thầu lập được chủ đầu tư thông qua và duyệt bằng văn bản. Tất cả những việc ghi trong tiến độ theo ngày. người giám sát phải bố trí người theo dõi thường xuyên.

2.1. Giám sát trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án :
 Trong giai đoạn này, người giám sát phải giúp chủ đầu tư kiểm tra các thủ tục trước khi thi công , bao gồm :
a) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng như về công trình thì công trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận;
2. Có giấy phép xây dựng đối với những công trình theo quy định phải có giấy phép hành nghề giám sát xây dựng, trừ trường hợp quy định  là được khởi công xây dựng công trình nếu sau thời gian quy định  quá hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn nêu trên không quá mười lăm ngày mà người có trách nhiệm vẫn chưa cấp giấy phép.
3. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt;
4. Có hợp đồng xây dựng;
5. Có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình;
6. biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng;
7. Đối với khu đô thị mới, tuỳ theo tính chất, quy mô phải xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ tầng kỹ thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình.

b) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;
- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

 2.2  Kiểm tra trong giai đoạn xây dựng công trình

Hàng ngày người kỹ sư giám sát phải có mặt tại hiện trường.
Trước hết, cần có con mắt bao quát về điều kiện lao động, an toàn lao động.
Kiểm tra máy móc thi công xem đã sẵn sàng hoạt động được chưa. Nguồn năng lượng đã sẵn sàng chưa. Nếu sử dụng nước hỗ trợ thì có nước và đã sẵn sàng cho sử dụng chưa.
Lối đi lại, vận chuyển có đủ an toàn không? Tình trạng mặt đường ra sao.
Công nhân có đủ trang bị an toàn không. Không cho bắt đầu lao động khi chưa có trang bị an toàn. Dụng cụ cầm tay có sẵn sàng chưa.
Vị trí thao tác đã được kiểm tra về an toàn chưa. Chỗ đứng của công nhân, chỗ xếp nguyên liệu tạm có đủ độ ổn định, mức chịu lực đủ không. Mặt bằng có sạch sẽ, khô ráo không. Trên cao có vị trí móc dây an toàn phù hợp. Có khả năng rơi vật liệu từ trên cao xuống vị trí công tác hay không và từ vị trí công tác có thể rơi vật liệu xuống thấp hay không.
Khi tiếp súc với công việc, người giám sát phải ghi trong nhật ký thời gian mình có mặt tại hiện trường, tình hình thời tiết, khí hậu, nhiệt độ môi trường sẽ dùng làm căn cứ khi nhận định về chất lượng.
Người giám sát phải đọc bản vẽ và đọc các yêu cầu kỹ thuật của công tác được tiến hành .
Người giám sát phải đọc và nghiên cứu trước biện pháp thi công do nhà thầu lập và chủ đầu tư đã ký duyệt. Không được tự tiện nêu các yêu cầu ngoài những yêu cầu đã ghi thành văn bản trong biện pháp thi công và văn bản duyệt biện pháp thi công ấy.
Phải theo dõi tình hình diễn biến thực tế, nếu phát sinh khó khăn hay các điều kiện khác thường so với hồ sơ đã có, phải xin ý kiến giám sát cấp trên hoặc chủ đầu tư để quyết định.
Mọi diễn biến của sản xuất phải được ghi chép tỷ mỷ trong nhật ký. Kỹ sư của nhà thầu và kỹ sư giám sát cùng ký nhận khi ghi xong một công tác được thực hiện.
Trong tài liệu ghi chép phải nêu rõ những diễn biến và nhận xét về các diễn biến đó. Nếu có khác lạ so với hồ sơ cũng ghi ý kiến của người quyết định giải pháp thực hiện. Nếu thay đổi biện pháp thi công làm tăng hay giảm giá thành, cần ghi thành biên bản làm căn cứ thanh quyết toán.
Mọi diễn biến phải được so sánh với các tiêu chuẩn thi công của công tác thực tế để so sánh với diễn biến thực tế. Nếu thấy bình thường cũng ghi nhật ký những diễn biến xảy ra ấy. Nếu thấy khác lạ so với tiêu chuẩn thì ghi nhận xét vào nhật ký. Nếu diễn biến có xu hướng làm giảm chất lượng, phải thảo luận và xin ý kiến cấp trên của giám sát hay chủ đầu tư, đề ra phương pháp khắc phục.
Nếu không thống nhất ý kiến khắc phục , phải có quyết định của người giám sát cấp trên. Cần thiết cho hoãn thi công để báo cáo. Trước khi ngừng thi công, phải có biện pháp tránh những sai hỏng hoặc rủi ro tiếp đẻ ra khó khăn mới.
Những trường hợp bất thường về thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng thi công phải được ghi chép kỹ và có xác nhận của kỹ sư của nhà thầu và kỹ sư tư vấn giám sát. Khi cần có quyết định đình, ngừng thi công phải lập biên bản lưu giữ hồ sơ về tình trạng thi công khi phải ngừng.
Cần ghi chép đầy đủ tình trạng trang bị bảo hộ, điều kiện thực hiện giải pháp an toàn cũng như điều kiện kiểm tra chất lượng bảo hộ, an toàn lao động cũng như điều kiện môi trường công tác.
Giám sát để thấy nếu cần điều chỉnh tiến độ, biện pháp nhằm làm cho thi công và chất lượng bảo đảm và tốt lên thì ứng phó kịp thời.
Mọi hành động qua loa , đại khái và thiếu trách nhiệm bị nghiêm cấm.


Tin tức mới