Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Thi Công XDCT Điện DD&CN Hạng 1, 2, 3

DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THEO NĐ MỚI NHẤT CỦA BXD. UY TÍN. THỦ TỤC NHANH GỌN

Chứng chỉ hành nghề giám sát điện dân dụng và công nghiệp
Chứng chỉ hành nghề giám sát điện dân dụng và công nghiệp
HƯỚNG DẪN

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát điện dân dụng và công nghiệp

(Hướng dẫn số 1844/SXD-GĐCL ngày 05/3/2015 thay thế Hướng dẫn số430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010)   
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

  Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

I. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát điện.

(Thực hiện Điều 1 Thông tư 12/2009/TT-BXD)

1. Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại mục III của Hướng dẫn này.

2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý.


3. Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.     

II. Yêu cầu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát điện.

a) Yêu cầu điều kiện 1:

Điều kiện chung:

Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư  ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.

b) Yêu cầu điều kiện 2:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (không xin được chứng chỉ hành nghề khảo sát) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c) Yêu cầu điều kiện 3:

Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 5 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.
d) Yêu cầu điều kiện 4:
Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 5 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành). 

Hồ làm chứng chỉ hành nghề giám sát điện công trình
+ Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
+ Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
Ảnh 3x4 cam. In 3 ảnh.

Tin tức mới