Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC)

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THEO NĐ 59/2015 NĐ - CP UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC HOTLINE: 0984 674 080

Chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC)
Ảnh: Chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC)

- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/8/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

I. Đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế pccc

- Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế pccc, Các công ty cần chứng chỉ hành nghề pccc để bổ xung hồ sơ năng lực....

II Yêu cầu điệu kiện chung

a) Yêu cầu điều kiện 1:

Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư  ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.

b) Yêu cầu điều kiện 2:

Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với ngành nghề xin đăng ký, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

III Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế pccc

+ Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng phô tô công chứng 5 bản.
+ Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng 3 bản.
+ Ảnh 3x4 cam. In 3 ảnh.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng (Viện đào tạo Nuce): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
-         Website: khoahocnuce.com
-         Email: viendaotaonuce@gmail.com

Tin tức mới