Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Hạng 1 Theo NĐ 100/2018

Chứng chỉ kỹ sư định giá | Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá H1


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Để đáp ứng nhu cầu xin chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1 của các kỹ sư kinh tế nói chung và kỹ sư xây dựng nói riêng. Viện đào tạo Nuce liên tục nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1 do sở xây dựng cấp, tiết kiệm thời gian, chi phí, thủ tục nhanh gọn liên hệ phòng đào tạo Mr. Thùy 0984 674 080

+ Đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1
- Kỹ sư chuyên ngành kinh tế xây dưng, kỹ sư xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi...
- Cá nhân thuộc chuyên ngành xây dựng có nhu cầu xin cấp chứng chỉ ksđg hạng 1
- Các công ty cần chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 cho vào gói thầu xây dựng
* Nhiều đơn vị khi làm chứng chỉ kỹ sư định giá hay tìm kiếm như "làm chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 ở sở xây dựng Hà Nội, sở xây dựng TPHCM, cấp nhanh chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1, mua chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 ở đâu, hoặc là điều kiện làm chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1..." có rất nhiều kết quả trả về nhưng đâu mới là quy trình để có được chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Điều kiện cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1:

- Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng; khóa học bồi dưỡng định giá xây dựng.

- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan khác khi có yêu cầu (để làm cơ sở kiểm tra, xác minh về nội dung công việc trong bản kê khai kinh nghiệm).

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  hạng 1:

-  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 01 KSDG XD.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Các bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) : Văn bằng đại học hoặc cao đẳng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ (Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng). Trong trường hợp địa chỉ thường trú khai trong đơn khác với địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân thì phô tô thêm hộ khẩu để đối chiếu.

 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐG XD).

3. Hồ sơ đề nghị nâng hạng (hạng 2 lên hạng 1) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng :

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 02 KSĐGXD.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;


- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐGXD).

4. Thời gian, giải quyết: 
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Xây dựng TPHCM

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận  một cửa và Phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng TPHCM

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1

7. Mẫu chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1Tin tức mới