Đăng ký thông tin nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia

Đăng ký thông tin nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia
Viện đào tạo quản lý xây dựng (Nuce) chuyên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Nhận dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do cục quản lý đấu thầu cấp, thủ tục nhanh gọn hoàn thành trong 15 phút. 

 Viện đào tạo chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ
>>> Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
>>> Chứng chỉ tư vấn giám sát thi công xây dựng
>>> Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu xây dựng
>>> Chứng chỉ an toàn lao động

– Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong những điều kiện mà nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để có “tư cách hợp lệ” là “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Lộ trình đăng ký trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (TT07):

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Thông Tư Liên Tịch Số07/2015, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.
Trang web thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia
Trang web thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia
Đối tượng áp dụng đăng ký năng lực nhà thầu xây dựng:

Tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu đăng thông tin công khai về năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh vực xây dựng trên lãnh thổ việt nam .

Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử do chính mình quản lý .

Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các hoạt động xây dựng.

Thủ tục, các bước đăng ký thông tin nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Gồm 4 bước như sau:
Bước 1: Đăng ký nhà thầu
Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3: Nhận Chứng thư số
Bước 4: Đăng ký người sử dụng Chứng thư số
Nhận thấy việc đăng ký của các nhà thầu, nhà đầu tư đều bị vướng mắc các vấn đề sau:
·  Tốn thời gian đọc các hướng dẫn đăng ký do Cục quản lý Đấu Thầu hướng dẫn trên hệ thống
·  Không thành thạo công nghệ thông tin
·  Đơn đăng ký kê khai sai hoặc thiếu sót
·  Gửi đơn đăng ký sai địa chỉ
·   Chuyển khoản chi phí tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia không thành công
Các vấn đề trên làm chậm trễ thời gian nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký thông tin được phê duyệt thành công, dẫn đến không thể tham gia đấu thầu được.

Để giúp cho các nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký được nhanh chóng, không phải tốn thời gian ngồi đọc hướng dẫn, tốn thời gian do kê khai sai, Viện đào tạo quản lí xây dựng (Nuce) nhận dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia.

Hồ sơ cần chuẩn bị: đăng tải thông tin lên Hệ Thống mạng đấu thầu Quốc Gia: Công chứng 2 bộ hồ sơ gồm: CMND người đại diện và Giấy đăng ký kinh doanh.

Sau khi đăng ký thành công các doanh nghiệp cơ quan có thể tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tin tức mới