Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001

1. Vì sao nên lựa chọn dịch vụ chứng nhận ISO 9001

Hệ thống Quản lý chất lượng của Viện đào tạo Nuce đã được Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế: ISO/IEC 17021:2011 – Đủ năng lực cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001.

Chất lượng dịch vụ tốt nhất:

Viện đào tạo Nuce cam kết đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau mỗi lần đánh giá giúp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Giá cả hợp lý, công khai với khách hàng mọi chi phí của quá trình đánh giá.

Cam kết nhanh chóng, thuận lợi, bảo mật, công bằng, khách quan, hợp tác.

Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong, sau mỗi lần đánh giá.

Trình độ chuyên môn: Đội ngũ chuyên gia đánh giá là những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế IRCA đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 19011.

Tạo lợi thế cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng bá, truyền thông nâng cao giá trị thương hiệu:

Khách hàng sẽ được sử dụng dấu chứng nhận, logo để tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của KH (chương trình quảng cáo, thư).

2. Tổng quan về IOS 9001

ISO 9001:2015: Tự tin hơn về sản phẩm, cải thiện quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn.
Bạn có muốn chuyển đổi hoạt động riêng lẻ trong công ty thành hệ thống các quá trình ? Bạn có muốn sản phẩm/dịch vụ cuối cùng của bạn có chất lượng ổn định và mức chi phí sản xuất thấp hơn? Bạn có nghĩ rằng sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ có chất lượng cao hơn? Tất cả đều có thể.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cải thiện các yếu điểm trong hệ thống quản lý, giúp bạn đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ và đảm bảo tỷ lệ phế phẩm ít hơn ở cuối quá trình của bạn.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp bạn kiểm soát được việc đảm bảo chất lượng. Hoạt động kiểm tra giám sát định kỳ của VCert giúp cho hệ thống của bạn được kiểm soát tối đa. Khi VCert chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của bạn, nghĩa là công ty của bạn đã chứng minh với khách hàng về tính đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng; điều đó giúp bạn có thể đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của khách hàng, kể cả những mong đợi tiềm ẩn mà khách hàng chưa chia sẻ với bạn. Bất kể bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp . Nó áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp , và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. ISO 9001 được thiết kế để áp dụng cho hầu như bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ , được thực hiện bởi bất kỳ quá trình bất cứ nơi nào trên thế giới.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9001 là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 tiêu chuẩn:

- ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.

- ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

- ISO 9004: 2009 Quản lý tổ chức để thành công bền vững.

- ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý.

Làm thế nào để bạn bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001? Quá trình đó như thế nào?

■ Trước tiên tổ chức/doanh nghiệp phải xác định các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và làm thế nào để áp dụng?

■ Thiết lập mục tiêu chất lượng phù hợp với hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

■ Đề ra một chính sách chất lượng là kim chỉ nam nhằm có một hệ thống thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn.

■ Văn bản hóa các tài liệu cần thiếu theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

■ Đánh giá chính sách chất lượng , mục tiêu đề ra và sau đó đến các yêu cầu để đảm bảo tất cả đều được đáp ứng.

■ Đào tạo cho toàn bộ tổ chức/doanh nghiệp về hệ thống quản lý.

■ Tổ chức/doanh nghiệp tiến hành áp dụng và thực hiện các biện pháp đảm bảo các quy trình/qui định được đề ra là phù hợp và được tuân thủ .

■ Sau khi áp dụng, tiến hành đánh giá nội bộ để đảm bảo hệ thống có hiệu quả.

Bắt đầu quá trình để đạt được chứng nhận IS0 9001

Đánh giá tiêu chuẩn ISO 9001 khi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được đáp ứng, là đến lúc bạn cần phải mời tổ chức chứng nhận bên thứ 3.

Sau khi chứng nhận thành công, tổ chức/doanh nghiệp được tổ chức chứng nhận bên thứ 3 cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Sau đó tổ chức chứng nhận bên thứ 3 sẽ tiến hành đánh giá giám sát tổ chức/doanh nghiệp ( thường là một lần hoặc hai lần một năm ) để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả.

Chi phí bao nhiêu để được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 ?

Tổ chức chứng nhận Viện đào tạo Nuce chỉ cạnh tranh về chất lượng, Chúng tôi đề cao giá trị gia tăng về kiến thức, kinh nghiệm, cũng như lợi ích vô hình về mặt kinh tế mà chúng tôi mang lại cho bạn trong quá trình đánh giá chứng nhận.

3. Lợi ích chứng nhận ISO 9001

Những lợi ích của việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001

Thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng (QMS ) sẽ thúc đẩy nhân viên bằng cách xác định vai trò và trách nhiệm quan trọng của họ. Tiết kiệm chi phí có thể được thực hiện thông qua cải thiện hiệu quả và năng suất. Từ đó, những cải tiến có thể được phát triển, dẫn đến lãng phí ít hơn, công việc không phù hợp hoặc bị từ chối và khiếu nại ít hơn. Khách hàng sẽ nhận thấy rằng các đơn đặt hàng đều được đáp ứng một cách nhất quán, về thời gian và đặc điểm kỹ thuật chính xác. Điều này có thể mở ra các thị trường cơ hội tăng lên, và cũng giúp doanh nghiệp tăng khả năng thắng thầu.

Tại sao nên chứng nhận ISO 9001 ?

■ Công ty được cấp chứng chỉ ISO 9001 bởi một tổ chức chứng nhận được công nhận quốc tế chứng tỏ công ty đó cam kết về đảm bảo chất lượng , hướng tới khách hàng, và sẵn sàng làm việc theo hướng cải thiện hiệu quả .

■ Điều đó thể hiện sự tồn tại của một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, đáp ứng sự đánh giá khắc nghiệt của chuyên gia độc lập bên ngoài .

■ Chứng chỉ ISO 9001 nâng cao hình ảnh công ty trong con mắt của khách hàng , của nhân viên và cổ đông công ty.

■ Chứng chỉ ISO 9001 cũng cung cấp một lợi thế cạnh tranh của một tổ chức trong thương mại.

Đối với quản lý doanh nghiệp

- Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả.

- Củng cố uy tín của lãnh đạo.

- Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng

- Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.

- Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.

- Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất

- Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.

- Cải tiến các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên.

- Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ, triệt tiêu những xung đột về thông tin do mọi việc được qui định rõ ràng. Mọi việc đều được kiểm soát, không bỏ sót, trách nhiệm rõ ràng.

- Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, nâng cao tinh thần thái độ của nhân viên. Nhân viên biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.

- Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.

Lợi ích về mặt thị trường

- Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng. Từ đó tạo lòng tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường.

- Đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của khách hàng.

- Phù hợp quản lý chất lượng toàn diện.

- Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Củng cố và phát triển thị phần. Giành ưu thế trong cạnh tranh.

- Tăng uy tín trên thị trường. Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.

- Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp.

- Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.

ISO 9001 là cơ sở để phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như quản lý môi trường - ISO 14001, quản lý an toàn và sức khỏe - OHSAS 18001, quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001...

4. Quy trình chứng nhận ISO 9001
Quy trình Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001
Quy trình Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001
5. Tư vấn tiếp nhận dịch vụ ISO 9001

Quý cơ quan/cá nhân có nhu cầu tư vấn về hệ thống quản lý ISO vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Tin tức mới