Lịch thi, địa điểm thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc đợt 1

THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH ĐỢT 1
VIỆN ĐÀO TẠO NUCE NHẬN HỒ SƠ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG
Liên tục tư vấn nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo NĐ 59/2015


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng,
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:
Công bố lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
>>> Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát
>>> Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
Lịch thi, địa điểm thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc đợt 1

Lịch thi sát hạch hành nghề cá nhân tháng 2 và tháng 3

1 Hà Nội - Trường Đại Học xây dựng Hà Nội 24/2/2017 Chắc Chắn
2 TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch , 86/2 Đường Thành Thái , Q.10 , Tp.HCM 3/3/2017 Chắc Chắn
3 Đà Năng - Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Chuyên Nghiệp Iviettech - Số 92 Quang Trung- Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng 31/3/2017 Chắc Chắn
4 Cần Thơ -  ( Dự Kiến tại sở xây dựng ) 6/3/2017 Lịch Dự kiến
5 Quảng Ninh ( Dự Kiến tại Sở Xây Dựng ) 17/3/2017 Lịch Dự kiến
6 Lào Cai ( Dự Kiến Tại Sở Xây Dựng )  24/3/2017 Lịch Dự kiến

Tin tức mới