Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kiến Thức Về Phòng Cháy & Chữa Cháy PCCC

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA BỘ CÔNG AN CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC.

– Căn cứ Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy ( PCCC)

- Căn cứ Thông tư 66/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy


Xem thêm:
>>> Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
>>> Chứng chỉ an toàn lao động xây dựng
>>> Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình

1. Đối tượng cần tham gia huấn luyện đào tạo & bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy:
Được quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an:
 • Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;
 • Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành;
 • Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ;
 • Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy chữa cháy
 • Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
 • Người làm vị trí chỉ huy tàu bay, tàu điện, tàu hỏa hoặc tàu thủy… & các phương tiện giao thông cơ giới trên 30 chỗ ngồi trở lên hoặc các phương tiện xe cơ giới chở hàng, vận chuyển các chất nguy hiểm…v…v….v…
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ PCCC cần có.
 • Các cá nhân khác có nhu cầu trong công việc.
2. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
 • Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu:
 • Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.
 • Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy sau khi giấy này hết hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 • Giới thiệu khái quát tình hình cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy;
 • Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy, các nghị định, thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy;
 • Hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy;
 • Hướng dẫn các bước xử lý khi cháy và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy.
3. Chứng chỉ & Giá trị sử dụng.
Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy có giá trị 2 năm kể từ ngày cấp đúng theo quy định tại Khoản 6, Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.
4. Hồ sơ đăng ký cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC
 • Chứng minh thư bản photo
 • Ảnh 3x4
 • Đơn xin đăng ký tham gia huấn luyện.

Tin tức mới