THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CCHN TẠI HÀ NỘI (Ngày 27/9/2017)

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo lịch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tới các Ông (Bà) có tên trong danh sách dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề của Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
Thời giam sát hạch: Ngày 27/9/2017
Buổi sáng: Bắt đầu từ 08h.
Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h45.
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà A4, trường Đại học Giao thông vận tải, số 03, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Ông (Bà) xem số thứ tự của mình và kiểm tra thông tin đăng ký dự thi trong danh sách dự thi sát hạch đính kèm theo file dưới đây để sắp xếp thời gian đến dự thi.
Trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn thi sát hạch phần kiến thức chuyên môn.
Trường hợp cấp mới chứng chỉ hành nghề phải thi phần kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn.
Ông (Bà) tham khảo bộ câu hỏi sát hạch tại quyết định 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 trên trang web của Bộ Xây dựng.
Các quý học viên check gmail các nhân để kiểm tra thông tin chính xác.
Trân trọng!


Tin tức mới