Chứng Chỉ Năng Lực Của Tổ Chức Giám Sát Thi Công Xây Dựng Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

DỊCH VỤ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THAM GIA HĐXD GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III THEO TT 17/2016 TT-BXD, THỦ TỤC NHANH GỌN
chung chi nang luc nha thau giam sat thi cong xay dung
Ảnh: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình:
 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư 17/2016/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng là hai văn bản pháp luật chính quy định về thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động của công ty xây dựng (Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam).
- Công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng các hạng I, II, III, Bạn đang không biết làm hồ sơ xin cấp chứng chi năng lực hoạt động xây dựng như thế nào là đúng theo NĐ 59/2015? Hoặc công ty, doanh nghiệp của bạn làm được hồ sơ năng lực nhưng lại thiếu nhân sự,....


1. ĐỐI TƯỢNG XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
- Đơn vị công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng trên địa bàn toàn quốc
- Đơn vị công ty hoạt động có nhu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình hạng 1, hạng 2, hạng 3.
- Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đang thi công lĩnh vực điện, công nghiệp, dân dụng......có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức giám sát thi công xây dựng.
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC SAU:
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Công nghiệp
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Công nghiệp nhẹ
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (Cầu) 
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (Đường bộ)
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (Cảng đường thủy)
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (Hằng hải)
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (Cầu hầm)
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (Đường sắt)
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước)
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước)
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Điện dân dụng
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Đường dây và TBA từ 25- 500Kv
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Khai thác mỏ
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: Điều hòa thông gió - Cấp nhiệt
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: 
Quý công ty, doanh nghiệp, tổ chức lưu ý nếu không có lĩnh vực ghi trên nhưng có công việc thi công (Hợp đồng thi công) lĩnh vực khác thì vẫn xin cấp được chứng chỉ năng lực thi công lĩnh vực có hợp đồng thi công đó.
* Chú ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.
2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu của Bộ xây dựng
 • Tệp tin Scan giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức;
 • Bản kê danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt theo mẫu;
 • Tệp tin Scan bản chính/bản sao các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
 • Tệp tin Scan Bản kê kinh nghiệm của tổ chức theo mẫu (ít nhất 03 công trình tiêu biểu liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng);
 • Tệp tin Scan bản kê khai năng lực tài chính, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.
 • Tệp tin Scan bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
* TIÊU CHÍ VỀ SỐ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC THAM GIA HĐXD LĨNH VỰC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 
TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
STT
Tiêu chí đánh giá
Tổ chgiám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng
Hạng I
Hạng II
Hạng III
Điểm
1
Số người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng
06 điểm/người
06 điểm/người
12 điểm/người
0÷60
2
Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng
Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kim định xây dựng
Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kim định xây dựng
Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kim định xây dựng
0
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng
Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng; kiểm định xây dựng
15
Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001
Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001
Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001
30
3
Năng lực tài chính của tổ chức
Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
0
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
10
4
Tng điểm
< 75
< 75
< 70
Không đạt
≥ 75
≥ 75
≥ 70
Đạt

Phân hạng chứng chỉ hành nghề năng lực tổ chức hoạt động xây dựng:
Tổ chức cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 • Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dưng hạng I;
 • Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II hạng III;
"Trường hợp" tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng với các hạng khác nhau thì "Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực hạng cao nhất sẽ thực hiện cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức đó"

4. Mẫu chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm. Quy cách của chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 17/2016/TT-BXD.

mau chung chi nang luc hoat dong xay dung
Ảnh: Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu
ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD
- Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 điểm, nhưng tổng điểm không quá 100 điểm.
- Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

Tin tức mới