Chứng Nhận Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động (ATVSLĐ) Nhóm 2

VIỆN ĐÀO TẠO NUCE LIÊN TỤC HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 DÀNH CHO CÁN BỘ, CÁN BỘ GIÁM SÁT, CBKT, CBAT... THEO NĐ 44/2016 NĐ-CP, THỦ TỤC NHANH GỌN, CHI PHÍ THẤP LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO 


Tin tức mới