Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Thi Công Dân Dụng Hạng 2

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD CHO TỔ CHỨC THAM GIA MỜI THẦU, HỒ SƠ DỰ THẦU CỦA CÔNG TY THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG HẠNG II TRÊN TOÀN QUỐC, CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG II THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: #Thi công/Dân dụng/Hạng II, Thi công/Công nghiệp nhẹ, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi/Hạng III
I. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD NHÀ THẦU THI CÔNG

Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:
#Hạng I:
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;
 • Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;
 • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.
#Hạng II:
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;
 • Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;
 • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.
#Hạng III:
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;
 • Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;
II. HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC NHÀ THẦU THI CÔNG
 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu
 2. Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập
 3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 4. Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 5. Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 6. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
III. CHI PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC NHÀ THẦU THI CÔNG
 • Kinh phí xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo NĐ 59/2015 NĐ-CP đối với tổ chức đủ điều kiện được cấp mới là: 1.000.000VNĐ 
 • Đối với tổ chức, công ty xin cấp lại, chỉnh sửa bổ sung lĩnh vực chi phí là: 500.000VNĐ
IV. LĨNH VỰC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC THI CÔNG
 • Thi công/Dân dụng (Thi công xây dựng công trình/Dân dụng bao gồm: Công trình nhà ở, công trình giáo dục, công trình thể thao, công trình y tế, chợ, nhà ga, trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, công trình văn hóa)
 • Thi công/Công nghiệp (Thi công xây dựng công trình công nghiệp bao gồm: Sản xuất vật liệu xây dựng, Luyện kim và cơ khí chế tạo, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, dầu khí, năng lượng, hóa chất là những công trình thuộc công nghiệp nặng)
 • Thi công/Giao thông ( Thi công xây dựng công trình giao thông bao gồm: )
 • Thi công/Hạ tầng kỹ thuật (Thi công xây dựng công trình HTKT bao gồm: )
 • Thi công/NN&PTNT (Thi công xây dựng công trình NN&PTNT bao gồm: )
V. MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC XÂY DỰNG
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm. Quy cách của chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có giá trị 5 năm trên toàn quốc (NĐ 59/2015)
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa 10 năm (NĐ 100/2018) (có hiệu lực từ ngày 15/09/2018)
PHỤ LỤC IX
 BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)

Cơ quan thẩm quyền sở xây dựng Hà Nội cấp chứng chỉ năng lực theo NĐ 100/2018 NĐ-CP theo bản chuẩn như sau:


Tin tức mới